دفاع نه تهاجم

سکوت ایران، اضطراب اسرائیل و خطر جنگ


Share/Save/Bookmark

دفاع نه تهاجم
by Nader Habibi
02-Oct-2012
 

از آنجا که ایران همواره اعلام کرده که برنامهٔ اتمی‌ ‌اش فقط برای مقاصد صلح آمیز است و به هیچ وجه به دنبال دستیابی به بمب اتمی نیست، ناچاراً در برابر این ادّعای اسرائیل که هدف ایران دستیابی به بمب اتمی‌ به قصد حمله به اسرائیل است، مجبور به سکوت شده. این باور اسرائیل از دو بخش تشکیل شده است. اول اینکه ایران به دنبال دستیابی به بمب اتمی‌ است و دوم اینکه ایران به محض دستیابی به یک یا دو بمب اتمی‌ آنها را به سوی اسرائیل شلیک خواهد کرد. از آنجا که ایران گزاره اول را تکذیب می‌کند ناچاراً در مورد گزاره دوم هم سکوت کرده است.

اکثر کارشناسانی که برنامهٔ اتمی‌ ایران را دنبال میکنند می‌فهمند که این دو گزاره مجزا هستند. آنها عمد‌تاً بر این باورند که ایران ممکن است به دنبال بمب اتمی‌ باشد ولی‌ هدف از این کار دفاعی است. ایران از حملهٔ عراق در سال ۱۹۸۰ تجربه بسیار تلخی‌ دارد و رهبران ایران بر این باورند که اگر ایران یک قدرت اتمی‌ بشود از خطر حملهٔ نظامی در امان خواهد بود. از نظر این کارشناسان دستیابی ایران به یک یا چند بمب اتمی‌ یک خطر حیاتی‌ برای اسرائیل و یا امریکا نخواهد بود.چرا که توان اتمی‌ این کشورها به مراتب از ایران قوی تر است و در پاسخ به چنین حمله‌ای ایران را نابود خواهند کرد.طبق این محاسبه ایران قدرت حملهٔ اتمی‌ به هیچ کشوری را نخواهد داشت.چنین تحلیلی انگیزهٔ حمله به ایران را کاهش میدهد چراکه کشورهای غربی و اسرائیل در می‌یابند که اگر هم ایران به تعدادی بمب اتم دست یابد به حملهٔ اتمی‌ متوصل نخواهد شد ولی ممکن است از نظر استراتژیک درد سرساز شود.

متأسفانه اضطراب برخی‌ از مردم و سیاستمدارن یهودی از این تحلیل فراتر میرود. از یکسو برخی‌ از آنها بر این باورند که رهبران ایران رفتار عقلایی ندارند و ممکن است بدون توجه به قدرت پاسخگویی اسرائیل دست به حمله بزنند. از سوی دیگر برخی‌ یهودیان در اثر تجربه دردناک هالوکاست همواره با یک دلهرهٔ بسیار شدید نگران امنیت و بقای اسرائیل هستند و همیشه میخواهند هر تهدیدی را در نطفه خفه کنند. این افراد بطور ناخودآگاه خطر برنامهٔ اتمی‌ ایران برای اسرائیل را بزرگتر از آنچه که هست می‌بینند. این اضطراب باعث میشود که این افراد از سیاستمدارانی که خواهان حملهٔ نظامی به ایران هستند حمایت کنند و خطرحمله به ایران را افزایش دهند..

هردوی این نگرانی‌‌ها بی‌ مورد هستند. رهبران ایران بارها نشان داده‌اند که منطقی‌ هستند ودست به اقداماتی نمی‌زنند که باعث عکس‌العمل نظامی یک کشور قویتر شود. برای مثل حمایت ایران از گروههایی که با نیروهای امریکا در عراق مبارزه میکردند هرگز از حد خاصی‌ فراتر نرفت که باعث درگیری مستقیم با آن کشور بشود.

اگر ایران به دنبال دستیابی به بمب اتمی‌ باشد هدف از این برنامه دفاعی است نه تهاجمی. با توجه به حمایت کامل امریکا از کشورهای عرب خلیج فارس و اسرائیل، ایران قادر به حملهٔ اتمی‌ به هیچ کشوری بدون مواجه شدن با یک تنبیه اتمی‌ شدید نخواهد بود و بنابر این دست به چنین کاری نخواهد زد. لیکن متأسفانه شعارها و تهدیدهای ضّد اسرائیلی برخی‌ از سران ایران از جانب گروهی از اسرائیلی‌ها جدی گرفته میشود و بخود می‌گویند با توجه به این تهدیدها باید جلوی برنامه اتمی‌ ایران را به هرقیمتی بگیریم.

ایران چون هر نوع علاقه به بمب اتمی‌ را انکار می‌کند به ناچار در مقابل این باور‌ها و اتهامت سکوت کرده است و در عوض تهدیدهای نظامی اسرائیل و امریکا را با تهدید‌های متقابل پاسخ میدهد.

با توجه به دلهرهٔ احساساتی برخی‌ از یهودیان که در بالا تشریح شد استراتژی تهدید در برابر تهدید که از سو‌ی‌ ایران انتخاب شده ممکن است برای جلوگیری از حملهٔ نظامی اسرائیل کافی‌ نباشد. شایسته است که ایران سکوت خود را در مورد اینکه اگر تسلیحات اتمی‌ داشته باشد چگونه رفتار خواهد کرد، بشکند. دولت ایران باید به این سوال پاسخ بدهد که فرضا اگر به تعداد کمی‌ بمب اتمی‌ دستیابی پیدا کند چگونه رفتار خواهد کرد. استدلال منطقی‌ در پاسخ به چنین سوالی‌ میتواند باعث کاهش اضطراب اسرائیل و کشورهای غربی شود. اکنون هم که ایران میگوید قصد تولید سلاح هسته‌ای نداری هیچکس این حرف را باور نمیکند بنابر این صحبت کردن از اینکه اگر داشته باشیم چگونه رفتار می‌کنیم آسیب بیشتری نخواهد زد.

کسانی‌ که حرف ایران را باور نمیکنند اما منطقی‌ به مقاصد ایران می‌اندیشند می‌گویند که هدف پنهان ایران از دستیابی به تسلیحات اتمی‌ برای پیشگیری از حملات نظامی است.اگر ایران بتواند به نحوی یهودیان مضطرب را قانع بکند که حتی در صورت اتمی‌ شدن به هیچ وجه قصد حمله به اسرائیل را ندارد، شاید از فشار این گروه از یهودیان بر دولت‌های امریکا و اسرائیل برای حملهٔ نظامی به ایران کاسته شود.

ایران به دو طریق میتواند بر افکار این گروه از یهودیان تاثیر بگذارد. اول از طریق گفتگوی مستقیم (و در سرعت لزوم پنهان) با جامعه یهودیان در داخل و خارج از اسرائیل. این ارتباط به معنی‌ گفتگو با دولت اسرائیل که ایران آن را به رسمیت نمیشناسد نیست و برای مثال میتواند در سطح نهادهای غیر دولتی انجام شود. قدم دوم تغییر در سیاست ایران در قبال جنگ اعراب و اسرائیل است. اگر ایران بجای تکروی و باز کردن یک جنههٔ مستقل در برابر اسرائیل به حمایت از سیاست جمعی‌ اعراب در قبال اسرائیل بپردازد از نگرانی‌ اسرائیل در مورد خطر ایران کاسته خواهد شد و در نتیجه تمایل اسرائیل برای حمله به ایران کاهش خواهد یافت.

به علاوه، سیاست تکروی ایران با مخالفت بسیاری از کشورهای عربی‌ هم مواجه شده. تا قبل از بحران سوریه دولت ایران می‌توانست ادّعا بکند که حداقل مردم عادی کشورهای عربی‌ از موضع ایران حمایت میکردند و دید مثبتی نسبت به جمهوری اسلامی داشتند. اما این محبوبیت هم اکنون به سر آمده و اکثر اعراب سنّی مذهب با بدبینی به ایران نگاه میکنند. در چنین شرایطی چرخش از تک‌روی به سیاست همکاری و حمایت از موضع کشورهای عربی‌ در مورد فلسطین، هم باعث کاهش دشمنی اسرائیل با برنامهٔ اتمی‌ ایران میشود و هم به بهبود روابط ایران با اعراب کمک خواهد کرد. نادیده نگیریم که در سالهای اخیر چند کشور عربی‌ هم پنهانی امریکا را به اقدام نظامی علیه برنامه اتمی‌ ایران تشویق کرده‌اند

در خاتمه باید اضافه شود که حتی اگر ایران با این اقدامات خطر حملهٔ نظامی را کاهش دهد امریکا و متحدانش با توسل به ترفند‌های های دیگر به تلاش خود برای توقف برنامهٔ اتمی‌ ایران ادامه خواهند داد. این ترفند‌ها عبارتند از تحریم اقتصادی، عملیات تخریبی‌ و حمایت از گروه‌های جدایی خواه و مخالفان حکومت. لیکن هزینه‌ای که این اقدامات بر ایران تحریم میکنند به مراتب کمتر از خسارت ناشی‌ از حملهٔ نظامی است که زیرساخت صنعتی کشور را نابود خواهد کرد و توان دولت را برای دفاع از تمامیت عرضی کشور کاهش خواهد داد.

نادر حبیبی
دانشگاه برندیس


Share/Save/Bookmark

Recently by Nader HabibiCommentsDate
کجایی‌
4
Sep 23, 2012
ایرانیان بر چند نوعند؟
10
Jul 11, 2012
more from Nader Habibi
 
Roozbeh_Gilani

Nader joon: you are wasting your time

by Roozbeh_Gilani on

 Yesterday in Tehran, tens of thousands of people unable to feed their family , braved the brutal, murdering gangs of Islamist regime security forces by chanting loud and clear:

"we want bread, not nuclear bombs or nuclear energy"

So save your breath, aziz.

"Personal business must yield to collective interest."


Divest from War pledge campaign

Here is how YOU can help stop this madness

by Divest from War pledge ca... on

 

 

Israel has 2 goals:

1. Divert attention from their land-grab in the West Bank

2. Make sure no other country in the region can question their nuclear monopoly in the region, which guarantees them the freedom to do whatever they well please to their neighbors.

So they WILL attack Iran if they think that Iran is even CAPABLE of making a bomb, whether or not they are actually doing so. They have said so themselves

One way to stop this madness is to (nonviolently) increase to Israel the cost of attacking Iran, by pledging to BOYCOTT ISRAEL IF IT BOMBS IRAN:

htpp://www.divestfromwar.org

Israel and their amen-brigade in the US do care about boycott, divestment, sanctions campaign. Please sign the pledge and please spread the word.

 


amirparvizforsecularmonarchy

The Picture needs about 400 more Armed Nukes Behind

by amirparvizforsecularmonarchy on

Netanyahu and his diagram, otherwise it won't be balanced.


vildemose

Have you submitted this

by vildemose on

Have you submitted this proposal to Khamenie and your handlers in MOIS??

Do you think they will listen to you??

 

All Oppression Creates a State of War--Simone De Beauvoir


Bavafa

A nuclear free middle east....

by Bavafa on

Is the only viable solution going forward as if not Iran, there will be another nation that will for its own defense try to acquire the bomb.

 

If Israel is truly concern about the spread of nuclear bombs in Middle East, they must comply and relinquish their own arsenal of nuclear WMD. 

'Hambastegi' is the main key to victory 

Mehrdad


Fred

پیش فرض باب دندون

Fred


علی اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی علنا در مورد حمله اتمی به اسرائیل و محو آن کشور صحبت کرده.

داشتن موشکهای قاره پیما برای ارسال ترفه نمیباشد.

کار از "اضطراب" و "دلهرهٔ احساساتی برخی‌ از یهودیان" گذشته، وحوش بصورت یومیه از زمان امامشان خمینی هدفشان را محو اسرائیل اعلام کرده اند.

همین چندی پیش هم خدایگان علناً گفت که به هر گروه و سازمانی که با اسرائیل بجنگد همه نوع کمک خواهند کرد.

استدلال شما  بر اساس پیش فرض هایی است که باب دندان لابی نایاک میباشد.