عشق یافته

عشق یافته
by Mahvash Shahegh
30-Mar-2012
 

این بار عشق را
در روز اوّل نوروز
بر زمین یافتم
و آن را از زمین
برداشتم
عیدی نوروزی.


این اوّلین بار نیست
که عشق را یافته ام
ولی نه از روی زمین
امّا به هر علّتی
از دستش داده ام:
مرگ، جدائی، سفر،
بی مهری و یا دلسردی


این بار عشق واقعی را
جلوی پایم
روی زمین یافتم،
به شکل حلقه ای
با سه حرف عشق
(ل – ا – و) بر آن
محتملا عشق گم شدۀ
کس دیگری!


ولی این باربر خلاف گذشته، من
برای همیشه می توانم نگه دارمش
چون مدام بر انگشت دارمش!


مهوش شاهق
شنبه 5 نوروز 1391


Share/Save/Bookmark

more from Mahvash Shahegh
 
default

My pleasure

by Mahvash Shahegh on

My pleasure OG. Thanks for sharing.


Orang Gholikhani

Thanks very nice

by Orang Gholikhani on

Ba ejazeh I shared it on //www.facebook.com/#!/groups/26255916530/

Orang


default

My appreciation

by Mahvash Shahegh on

It is more encouraging for me since it is coming from a master in poetry like you. Thank you, dear Dr. Saadat Noury.


M. Saadat Noury

Once again,

by M. Saadat Noury on

Beautiful and very well composed. Thanks for sharing.