ماسوله در خیال

ماسوله در خیال
by Jahan Azad
24-Oct-2012
 

امشب،

وقتی که ماه بالا آمد

شال سپید را

بر شانه ات بیفکن

آنگاه

 مثل نسیم جنگل

از نرده های ایوان

وز بام خانه های مطبّـق

                           بگذر.

چالاک چون غزال،

از پله های چوبی و خاکی،

                             عبورکن.

در امتداد شرقی بازار

امواج نرمِ چشمه ی زاخونی

آرام سوی رود روان است،

آنجا، کنار چشمه درنگی کن،

تا ماه را،

درآب سرد چشمه تماشا کنی!

 

آنسوی تپه، خانه ی زیبایی است

با پلکان چوبی نوساز

و پیشخوان روشن و دلباز

آنجا،

من پای پله منتظرت ایستاده ام

با یک سبد ترانه و لبخند.

***

ماسوله در خیال چه زیباست!

 
جهان آزاد
دوم اکتبر 2012


Share/Save/Bookmark

Recently by Jahan AzadCommentsDate
ستّـار، ستّـار
1
Nov 24, 2012
آهای مردم عاشق
1
Nov 12, 2012
نیز بگذرد ...
-
Sep 19, 2012
more from Jahan Azad
 
Susan Stanton

Master of words!

by Susan Stanton on

Master of words! Delightful!

Thank you, 


Mehrban

Beautiful

by Mehrban on

Thank you!

//www.worldisround.com/articles/73022/photo292.html 


Abarmard

بسیار زیبا

Abarmard


بسیار زیبا


Jeesh Daram

.

by Jeesh Daram on

آزاده خانم

شعر بسیار زیبایی سرودید. امید است که در آینده نزدیک بتوانید از آن دهکده دیداری بعمل آورید

https://www.youtube.com/watch?v=5CYZoJUONl4