چه‌گوارا، کامیلا...

shapourian
Radio Zamaneh / اکبر فلاح‌زاده
recommended by shapourian
15-Feb-2012
>>>

"no evidence of bomb"

Anonymous8

Iran defiant, but is it just a show?

CBS
recommended by Anonymous8
15-Feb-2012
>>>

Tehran has good relations with Thailand and India

Anonymous8

Iran seems an unlikely culprit for the attacks on Israeli diplomats

Guardian
recommended by Anonymous8
15-Feb-2012 (10 comments)
>>>
ajammc
15-Feb-2012
A post concerning the work of Afghan writers and the conditions of refugees in Iran >>>

Potential threats to the U.S Jewish communities

DemocracyQuest

Dept. of Homeland Security 'concerned' over threats from Iran

Foxnews / CNN / ....
recommended by DemocracyQuest
15-Feb-2012
>>>

Tit for tat......gone wrong

پندارنیک

The face of Iranian terrorism

israelhayom.com / Eli Leon, Lilach Shoval and News Agencie
recommended by پندارنیک
15-Feb-2012
>>>

Ehud meets Yoshihiko

پندارنیک

Japan PM to Barak: Israel must not strike Iran over nuclear program

haaretz.com / Barak Ravid
recommended by پندارنیک
15-Feb-2012
>>>

پلنوم پنجم کمیته مرکزی

Fesenjoon2
15-Feb-2012 (14 comments)
Why is it that Iranians blame every little thing on Mossad? A lingering remnant of our foolish past? I think so. >>>

PROTEST

Revolution, Repression & Resistance

Revolution, Repression & Resistance

Photo essay: Prisoners remembered at IRI school in Buenos Aires

by Jahanshah Javid
15-Feb-2012 (17 comments)

>>>

NON-VIOLENCE

خشونت یا مبارزه مسالمت آمیز مدنی؟

کدام یک بیشتر متضمن دستیابی به دمکراسی است؟

15-Feb-2012 (19 comments)
هدف از مبارزه فقط جایگزین کردن دولتی با دولت دیگر، و یا جایگزین کردن شخصی و یا گروهی با شخص و یا گروه دیگر نیست. هدف دستیابی به یک نظام دمکراتیک است. با یک چنین چشم اندازی از هدف مبارزه است که بدنبال شکلی از مبارزه هستیم که با بکارگیری آن بتوان به مقصود که یک نظام دمکراتیک است دست یافت>>>
All-Iranians
15-Feb-2012 (15 comments)

در این قسمت به معرفی دو تن دیگر از کارپردازان انگلیس در ایران می پردازیم

>>>