Atessa1
26-Mar-2010
سراینده: لیلا فروهر - شعر: هومن زوکایی >>>
Atessa1
26-Mar-2010 (one comment)
تو که جوانی ، در خارج زندگی میکنی، تو که اسیر ایران نیستی، تو به من بگو >>>
Atessa1
25-Mar-2010 (4 comments)
به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سر انجام بد داشتیم >>>
Atessa1
11-Mar-2010 (2 comments)
وعده ما چهار شنبه سوری >>>
Atessa1
07-Mar-2010 (8 comments)
ما که عادت نداشتیم دخترانمان را زنده به گور کنیم ، ما برای خودمان تمدن وثروت و آزادی و آبادی داشتیم و فقر را فخر نمیدانستیم همه اینها را از ما گرفتند وبجاش >>>
Atessa1
02-Feb-2010 (2 comments)
اگر از تن جدا کردید شما سر... چرا نعره زدید الله اکبر >>>
Atessa1
27-Jan-2010 (6 comments)
Iran Cradel of Civilization: Iran is like a cypress tree which bends to the ground in the wind and than returns>>>
Atessa1
20-Jan-2010
بگفتا عشق ایران بر تو چون است
بگفت از جان شيرينم فرون است >>>
Atessa1
18-Jan-2010
A song for IRAN by MC Saretan...Outstanding Lyric >>>
Atessa1
16-Jan-2010 (2 comments)
من میدانم که نور بر تاریکی پیروز خواهد شد >>>
Atessa1
06-Jan-2010 (8 comments)
برنامه ی «تفسيرخبر» روز چهارشنبه ی صدای آمريکا . شرکت کنندگان آقای سيد علی رضا نوری زاده «آخوند فکلی» و وزير دفاع حوزه های علميه و پاسدار پيشين آستان ولايت، آقای محمد محسن سازگارا>>>