چطور درخت دیکتاتوری بعد از سی‌ سال میوه دمکراسی میدهد؟


Share/Save/Bookmark

dinairani
by dinairani
19-Jul-2009
 

میبینید چطور درخت دیکتاتوری بعد از سی‌ سال میوه دمکراسی میدهد؟

چطور درخت نفرت و بی‌ حرمتی به حقوق انسان ها میوه عشق و احترام میدهد؟

|مردم چگونه خشم خود را شبانه با شعار الله اکبر خالی‌ میکنند و روز به لباس شخصی‌ که در دست خود دارند لیوان آب خنکی میدهند

یادتان هست در زمان انقلاب ۵۷ شعار مردم در مقابل کشتار رژیم، شعار‌های انتقام جویانه بود مانند: “میکشم آنکه برادرام کشت”…ولی‌ امروز خشم مردم در شعار مدنی ” برادر شهیدم رای تو پس میگیرم” شکل می‌گیرد”

میبینید مادر سهراب چطور بغض را در گلو فرو میدهد و میگوید من از طریق قانونی‌ اول در ایران و بعد از طریق مراجع بین المللی علت مرگ پسرم را تعقیب می‌کنم. این کار را برای خودم و صد‌ها خانواده دیگر که در جلوی زندان‌ها و داد ستانی‌ها ایستاده اند می‌کنم.

بعد از خود میپرسیم که چطور ملتّی که سی‌ سال اینگونه خاموش بود، امروز چنین قوی و هماهنگ حرکت می‌کند، ..

این تحول رشدی است که در عرض سی‌ سال به طور خاموش ولی‌ متداوم در حال انجام شدن بوده و من را به یاد مراحل رشد جنین در رحم مادر می اندازد

اگر درایت و شهامت سیاسی مردم را جنین بخوانیم میبینید که چطور این جنین هفته‌های آخر خود را میگذراند و در انتظار روز تولد است

متخصصین میگویند که رشد جنین در سه مرحله انجام میشود و هر مرحله ۱۲ هفته طول میکشند. یعنی‌ در این مورد ما سه تا ده سال را پشت سر گذاشتیم…

.مرحله اول: زمانی است که ا اندامهای جنین تشکیل می‌شوند:

ما در همان اولین سالهای انقلاب به خوبی‌ فهمیدیم که انقلاب را از ما دزیدند و حالا با یک رژیم دیکتاتوری و آن هم از نوع مذهبی‌ طرف هستیم، ولی‌ چون جنینی چند ماهه تاب و توان هیچ حرکتی نداشتیم.

در صورتی که در مرحله دوم اعضا و اندامهای تشکیل شده نمو کرده و به تدریج تکامل می‌یابند ۱۰ ساله دوم بعد از انقلا ب مطمئن تر میشدیم که چه می‌گذرد…

در این دوران جنین میتواند کمی‌ حرکت کند و اعضا خود را تکان بدهد…آنگاه است که خاتمی بر سر کار میاد و جنبش ۱۸ تیر حرکتی را شروع می‌کند که زیر فشار دیکتاتور خاموش میشود و جنین هنوز نمی‌تواند حرکتی قوی تر بکند..

و بالاخره مرحله سوم و آخر آنجاست که ویژگی آن” رشد بسیار سریع” و شکل گرفتن اندام است. و در آخرین هفته‌ها با فشار فراوان خود را آماده تولد و ورود به دنیأی جدید می‌کند…

….آنجا که بعد از گذاشتن از این مرحله دوباره آغازی است برای رشد و تکامل در قالبی جدید..

به امیدی زایمانی بدون درد…

پیروزی نزدیک است..

dinairani

//dinairani.wordpress.com/2009/07/19/223/


Share/Save/Bookmark

more from dinairani
 
Maryam Hojjat

Very nice!

by Maryam Hojjat on

anology indeed!

Payandeh IRAN & IRANIANS

Down With IRI & His Supporters