محسن نامجو عزیز گروه یوتو و استاد شجریان هنوز جو زده اند! و با افتخار هم به کار خودش ادامه میدهند


Share/Save/Bookmark

محسن نامجو عزیز گروه یوتو و استاد شجریان هنوز جو زده اند! و با افتخار هم به کار خودش ادامه میدهند
by dinairani
15-Oct-2010
 

آیا مصاحبه امروز محسن نامجو با پارازیت را دیدید؟

یادم میاد اولین باری که کار ترنج اورا شنیدم شاید ۱۰ بر و ۲۰ بار پشت سر هم آنرا گوش کردم و انگار جادو شده بودم. من را به دنیا دیگری برده بود جایی که تا حالا نرفته بودم. برای کار او و سواد او بسیار احترام قائل هستم.

اما امروز توی مصاحبه با پارازیت به نظر من مغشوش و سر در گم آمد. از سوال اول تا آخر یک جواب کامل به هیچ سوالی نداد. انگار دچار وسواس فکری شده و بیش از همه خودش در حال قضاوت و برسی‌ خودش هست.
از سوال اول راجع به اینکه آیا اوسبک جدی را ارائه داده؟ همه را با تناقض کامل جواب داد تا سوال آخر. سوال اینکه آلبوم ترنج چه شد؟ همینطور میگفت نمیخواهم بگویم و میگفت. حتی سوال ساده که کامبیز از او کرد که مردم در کنسرت شنبه شب شما در کانادا چه انتظاری میتواند از محسن نامجو داشته باشند را هم نتوانست روشن و واضح پاسخ بدهد.:من معتقدم…ولی‌ فکر می‌کنم…و با اینحال اینکار را می‌کنم…

از همه سنگین تر اینکه چرا در شرایطی که مردم با تمام شهامت جان خود را بر دست گرفتند و به خیابان‌ها آمدند تا برای آزادی و سربلندی ایران صدای خود را بلند کنند و اینچنین مورد حمله بی‌ رحمانه این داد منشان قرار گرفتند، محسن نامجو جو زده شده؟  محسن عزیز گروه یو تو  َU2و استاد شجریان،  جعفر پناهی و….
 هنوز جو زده اند! و با افتخار هم به کار خودش ادامه میدهند.

شما‌ هنوز در حال آن هستی‌ که خود را و سبک خودت را پیدا کنی‌، آنقدر سخت نگیر، همگی‌ در سیر تکاملی به سر میبریم و هر روز داریم یاد میگیریم. قشنگی‌ به آنست که خود را همانطور که هستیم با هرچه که امروز هستیم و نیستیم بپذیریم . ما شما را پذیرفته ایم و دوستت داریم . حتی اگر سال دیگر بیای و در مصاحبه  بعدی بگویی در مصاحبه با پارازیت جو زده شدم.‌ای کاش خودت با خودت آشتی‌ کنی‌!

 در ضمن این نظر و احساس شخصی‌ من است که تمام سال‌های امروز از طرف خود محسن طراحی شده بود برای همین بود که این مصاحبه با تمام مصاحبه‌های پارازیت فرق داشت…در صفحه فیسبوک پارازیت نظرات زیادی است  که همگی‌ به نوعی می‌پرسند چرا این مصاحبه اینجوری بود؟

و کامبیز حسینی به اوو یک دقیقه وقت نداده بود بلکه تمام مصاحبه برای حرف‌های نا گفته محسن استفاده شد.  ای کاش که سامان و کامبیز به سبک خود ادامه بدهند.


Share/Save/Bookmark

more from dinairani
 
dinairani

نامجو همواره در انکار و تضاد با خود و محیطاش

dinairani


در کنار همه اینها در نامجو نارضایتی میبینم که با آنکه که در اصل شروع کرده در تضاد سختی است..او تمام مرزها را زیر سوال برد و در حقیقت همه را دعوت به پذیرفتن تفاوت‌ها کرد...ولی‌ خودش هیچ چیز را نمیپزرد...و به نظر میاید همواره در انکار و تضاد با خود و محیط اش است..