۲۵ بهمن شروع یک پایان است! نه بروز یک معجزه!

۲۵ بهمن شروع یک پایان است! نه بروز یک معجزه!
by dinairani
13-Feb-2011
 

- خوشحالم که موج خوابیده سبز دوباره به خورش آماده!

- نگرانم که مثل تمام ۱۸ ماه گذشته باورمان این باشد که یک روز و یک شبه به نتیجه نها‌یی میرسیم.

- دوست داشتم که در کنار همه این لینک‌های احساسی‌ و پر خورش کمی‌ هم واقع بینانه به روند ۱۸ ماه گذشته نگاه بکنیم..

- میترسم که مردم انتظار‌شان از ۲۵ بهمن زیادی بالا باشد و روز ۲۶ بهمن نصف این جامعه دوباره سرخورده و پراکنده شود..

- خوشبینم اگر هدفمان تداوم حرکت باشد: ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸ و…

- باور دارم که بهترین خلاقیت‌ها و ۱۸ ماه گذشته به کار بردیم ولی‌ علت شکست ما عدم تداوم آان بود…هر ۴ هفته و ۶ هفته بیرون آمدم و هر بار تعداد کمتر شد…اگر تناوب فشرده تر و جمعیت رو به افزایش باشد.. روندیست که جواب خواهد داد…

اگر همه اینها در این زمان رخ ندهد باید هوز صبر کنیم تا مردم به آان درجه از آمادگی برسند..

آباد باش‌ای ایران…آزاد باش‌ای ایران


Share/Save/Bookmark

more from dinairani