والله این داستان رفراندوم را نمیفهمم؟!


Share/Save/Bookmark

dinairani
by dinairani
20-Jul-2009
 

خوب بعد از بحث‌های مربوط به شرکت در انتخابات و نماز جمعه، حالا رسیدیم به بحث رفراندوم.

بر خلاف آنکه با شرکت در انتخابات و نماز جمعه از همان اول موافق بودم،

.این یکی‌ را اصلا نمیفهمم..

فرض اول: اگر زیر بار رفراندوم نروند که خوب باز هم بیشتر رسوا میشوند..ولی‌ مگر تا به حال کم رسوا شده اند؟…دیگه کجا قرار رسوا بشوند؟

فرض دوم: زیر بار رفراندوم میروند:

باز دو حالت داره

حالت اول: اگر آرا درست خونده بشه؟

بعد معلوم می‌شه مردم از این شرایط که پیش آماده ناراضی اند..پس زندانی‌ها میاند بیرون و میریم از خانواده شهدا دلجوی میکنیم؟ رادیو و تلویزیون هم مردمی می‌شه؟؟؟ اچه جانم چرا قصه میگید؟…

حالت دوم: رفراندوم هم به سرنوشت انتخابات دچار می‌شه و خوب میرسیم به همین جا که الان هستیم؟..

نمی‌خوام مخالف خونی کنم ولی‌ جدا نمیفهمم با این رفراندوم به کجا میرسیم که با رفتن میلیونی به نماز جمعه، با طرح

قطعی برق، با اعتصاب سراسری، با حضور در صحنه بین المللی و خلاصه آنچه که امروز دارد انجام میشود نمیرسیم؟

شما که دارید تند تند طرح میرزید، لطفا بیشتر توضیح دهید؟

به نظر میاد مردم از شما جلوتر حرکت میکنند؟

//dinairani.wordpress.com/2009/07/20/246/


Share/Save/Bookmark

more from dinairani
 
persian westender

نتيجه رفراندوم در ايران: 150% به حكومت اسلامي راي دادند!

persian westender


     سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري خبرنگاران داخلي و خارجي و در حاليكه اشك شوق از چشمانش جاري بود اعلام كرد در پي درخواست گروه هاي ملحد و وطن فروخته داخلي و خارجي و حسب اعلام موافقت مقام معظم رهبري، رفراندومي همه جانبه و با حضور كليه اقشار جامعه در نهايت صحت و سلامتي و مباركي ممكن برگزار گرديد. در اين رفراندوم با شكوه كه در طول 2600 سال گذشته بي نظير بود، 150 % از شركت كنندگان به حكومت اسلامي راي داده و تنها 3 نفر راي مخالف و يك نفر راي ممتنع داده است كه حسب پيگيري سربازان گمنام امام زمان(عج) مشخص گرديد آقايان كروبي، موسوي و هاشمي راي مخالف و آقاي خاتمي راي ممتنع داده اند. ايشان همچنين در پاسخ به سئوال يكي از خبرنگاران در خصوص علت افزايش ميزان شركت كنندگان از حد نصاب 100% ممكن اظهار داشتند، بعلت اينكه ايران كشوري است با اماكن زيارتي، مساجد و صندوق هاي صدقات پر شمار و جمعيت ثابتي كه شناكنان و يا بصورت شناور هر روزه از كشورهايي چون عراق، افغانستان، حزب ا ..لبنان، حماس فلسطين و ساير ممالك درب و داغان جهان به ايران سرازير مي شوند، اين موضوع امري طبيعي و چه بسا ميمون و مبارك است. ايشان همچنين در پاسخ به اقدامات تفرقه افكنانه كينه توزان كور دل نيز اعلام نمودند با توجه به پيمودن تمامي راه هاي ممكن در خصوص بسط دموكراسي، استمزاج و كسب نظر مردم غيور و امت شهيد پرور ايران اسلامي؛ حداقل تا 1000 سال آينده هيچ گونه انتخابات و رفراندومي برگزار نخواهد گرديد.

  //newsense.blogfa.com/post-60.aspx


Abarmard

Yes Mr. lakani

by Abarmard on

The number 5 option can be (should have) a very positive step for the Islamic Republic and least costly.

Leadership change would create chaos and a sudden power vacuum. The system won't do anything else at this point but to force "normalization" of the situation. That's not good option as you have expressed.

Again, Ahmadinejad resigning, could to some extent help the current crises. Yet I am not certain how the system could deal with the aftermath. Here comes another problem. The next administration would not be able to satisfy the 35% or so (based on government figures) unless with the change of the presidency, many changes in policies take place.

Given the nature of the establishment, that is highly unlikely. However, it is possible that the system would relax its laws without actually passing any laws!

We will see soon.


dinairani

our options...

by dinairani on

I so agree with your No. 3:

Today i know that even before he comes to namaz jomeh all this was discussed and the plan was:

1. invite the people to namaz jomeh,

2. Give them the Khamenei the ultimatitum in front of the people 

I wrote this one day after namaz jomeh:

//dinairani.wordpress.com/2009/07/17/12-2/

3. The message hidden in Namaz jomeh was he is looking for new way to get the people their trust back

4. Two days later Khatami is bringing the idea of Referandom

5. Balatarin became the webiste of Rahbaran Jonbesh Sabz, Green movement leadership and is filled with idea for referandom..the only way out..

Now is time to let the people discuss and digest this idea...but there is no more room in balatarin...i am so sorry to see this and i hope i am wrong...

But we can make it here?!

I like also your idea and they way you start to dicuss all other options...sounds reasonbale to me...i think the idea of referandom is also a tool to put them more in pressure...as we sais that time by namaz jomeh..the idea is not really going and pray behind the rafsanjani.....but show our presence...or the idea to go and elect is not to accept the rejim and velayat faghih but to go and make sure we give our non-ahmadi nejad vote...

i hope more people can join us in this discussion...

dinairani

 

 .....

 

 

 

 


Ali Lakani

All about Ali Khamenei

by Ali Lakani on

The old Iranian saying "A lunatic throws a stone into the well and a hundred wise men can't take it out" is in full application here.  Khamenei has made a comeback more and more difficult every step of the way.  Options for returning the situation to normal are limited.  The goal is to return things to "normal" without making Khamenei lose face.  The guy not only messed up by publicly supporting AN, he approved of the elections fraud, then congratulated AN, then ordered fire on protesters, then announced AN's victory, digging himself and IRI deeper and deeper into the ground.

The clery in Qom and in Tehran must be talking and coming up with a set of alternatives.

1.  A vote recount is not going to work because the fraud will be exposed.

2.  A new election is not going to work, because people will vote for Mousavi again and the 5 million or so votes that AN had will probably drop to 0, humiliating AN and his supporter, Khamenei.

3.  The talk of a referendum is probably Hashemi's idea of doing something different.  I doubt the word "referendum" is being thrown around randomly and in a vacuum.  I'm willing to bet that this has been widely discussed among top powerful clergy for a few weeks, seen as a "democratic" measure, yet sufficiently distanced from the elections to make it viable.

The next two alternatives are also available, but costly to the system:

4.  Top clergy intervening and announcing Khamenei incompetent to rule, removing him from power. (No, the Assembly of expert which by law is entrusted with this responsibility cannot be convened and expected to vote in favor of this decision, because Majles Khobregan is mostly Khamenei's pets and on his payroll).

5.  Ahmadinejad having an epiphany and resigning, paving the way for a new election.

 

I rather like Option 5, as it saves face for Khamenei, allows for a re-election, makes the people in Iran happy for having had their voices heard, and gets rid of Mahmoud Ahmadinejad.


Abarmard

I agree

by Abarmard on

حرفت كاملا درست است. در اين مرحله، همه پرسی هم كارساز نيست چرا كه گروه مخالف می تواند از انقلاب مخملی سخن به ميان آورد. متاسفانه برای جمهوری اسلامی، زمان دارد تمام احتمال حل اين قضيه (بی اعتمادی مردم) را برای دولت می بندد.