یه خر دیگه

Fred
by Fred
28-Jul-2011
 

پس از آن فرمایش عالمانۀ "امام راحل " خمینی مبنی بر اینکه "اقتصاد مال خر است " بار دگر سر و کله و دم مبارک حضرت خر در آداب مملکت داری وحوش اسلامیست پیدا شد.

خبرگزاری مهر؛

"رئیس سازمان صدا و سیما، عزت‌الله ضرغامی، در دومین روز بیست و هشتمین اجلاس روسای آموزش و پرورش مناطق کشور اظهار داشت: آشفتگی ذهنی، فزون خواهی، ترویج بی بند ‌و باری جنسی، بلوغ زودرس در نوجوانان و عادی سازی گناه از مهمترین ضرر های استفاده از ماهواره‌ها است.

برخی عقیده دارند خر دجال همان ماهواره است و دجال مخفف دیجیتال است."

به عبارت دیگر؛ هرچه وحوش زور میزنند که اخبار و اطلاعات بدست مردم نرسد، بازهم موفق نمیشوند و حالا امید خود را به ترسانیدن از خر دجال، آنهم از نوع دیجیتالی، بسته اند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Iran Paidar 1st

توانا بود هر كه نادان بود

Iran Paidar 1st


فرد عزيز، فاحشه هاى اسلامى به هيچ عنوان قادر به درك حقايق نيستند چون كور هايى هستند در گند آب خرافات


Ari Siletz

دجال مخفف دیجیتال است

Ari Siletz


LOL!


Shazde Asdola Mirza

خر تو خر

Shazde Asdola Mirza


 

"در کشور ایران چه خبر بود ... چه خبر بود؟

خر نر بر خر نر بود ... چه خبر بود - چه خبر بود!"

میرزاده عشقی، با کمی‌ دستکاری


Tavana

مستاجل و یا مستعجل و یا مست به خود؟

Tavana


و چگونه است که این و آن را عنوان دادن مثل *وحوش* و *توله سگ چپی* و *خر* و غیره و غیره نامیدن فاحشگی نیست ولی رویاروی با واقعیت فحاشی است و دولت آن مستعجل؟ کسی که از ابراز حقیقت وحشت ندارد نه از اجل زودرس میترسد و نه عجله دارد به بروز حقایق. از هر گونه مستی و بی خبری و فحاشی هم گریزان است و فراری.
@@ حدس بزنیم که مجلس بعد از فوت رضا خان در دست چه کسی بود؟ راهنمائی: یک مست به خود دیگر!


Ali P.

...به شاهی رسید و در سن پیری خود را کبیر نامید

Ali P.


ایشان خود را"کبیر" نخواندند.

این لقب بعد از فوت ، با تصویب مجلس به ایشان تفویض شد

محض اطلاع.


Fred

دولت مستعجل

Fred


اقلاً آن ورژن دیگۀ  اسلامیست فحاشه هر از چند گاهی دو تا شعر فاطی کماندو پسند هم چاشنی ناسزاهاش میکرد. ولی چه میشود کرد که دولتش مستعجل بود.


Tavana

پیر خر پر عقده

Tavana


مشکل اصلی جامعه ما وجود پیر خران پر ازعقده های خود بزرگ بینی و خود دانایی است که بالا رفتن سن را با رشد فکری و عقلی یکی می بینند. نمونه اش *میر پنج بیسوادی* بود که به شاهی رسید و در سن پیری خود را کبیر نامید و  و  مثالی دیگر ولد فاسدش بود که *سرطان جزا* مغزش را درعنفوان پیری از کار انداخته بود و به خود لقب شاه شاهان داده بود! انقلاب؟؟ را هم یک پیر ۷۹ ساله چرخاند و   اکنون پیری دیگر *معظم* گشته و *ولی فقیه!*  پیری دیگر هم روزی دوبار از حسادت ترکیده و برای شاهان خفته در گور طلب نور میکند و چرندیات  و لاطائلات خود را در *ایرانیان بی کام* بلاگ بلاگ میکند. ماهواره هایی ایرانی هم همه  و همه سکس واره اند و خالی از هر گونه محتوا. تا زمانیکه این پیر خران بخواهند راس الامور  و راهنما  و رهبر باشند وضع ملت همان است که همان.
تسلیت


Maryam Hojjat

Good Luck to IRI/IRR in

by Maryam Hojjat on

depriving IRANIANS from digital information. So far, they have lost the game.