برای اینده کوشش کنیم


Share/Save/Bookmark

free vs islam
by free vs islam
20-May-2010
 

زن و مرد ایرانی افسرده در تاریکی بدون نهاد همبستگی نه رهبر یا فرماندار یا طراح برای اهداف مبارزه با دروغگویی و خیانت به ملت و مملکت و مبارزه برای منافع ملت چه با حاکمان داخلی و یا خارجی. ملتی اشفته و دل بسته به خدا و اسمان ,ارزوی روشنائی برای اینده فرزندان, زن ایرانی قربانی تخیلات و تفسیرهای غلط و پوسیده مذهبی. مرد ایرانی دنبال نوری بیرون از کهکشانهای غولپیگر سیاسی مذهبی. تقریبأ یک سال پر از حادثه های غم انگیز پر از ارزوهای برابری و ازادی و صلح و پیشرفتهای اینده ملت و مملکت.

اعدامهای سیاسی و زندانیان سیاسی هنوز دنبال اشتی و نهاد همبستگی چه از مذهبیها وچپیها و راستها و جمهوریها و سلطنتی خواهانها در یک چارچوب برای ایرانی و ایران با یک هدف مبارزه با استبداد برای همدیگر و وطن و احترام به تمام قومها و اعتقادت و خاستارها برای ازادی تمام ایران. ایا این اتهاد را کسی هست که پیاده بکنه ایا اقایان و خانمهای سیاسی تحمل ابن را دارند که هدف کار شخصی نیست بلکه ملی است و ایا این اشخاص حاضرند برای منفعت مملکت و ملت کار بکنند و نه برای منافع شخصی و ایا این سه دهه تاریکی کافی نیست؟ پذیرش تنها به عنوان نماد همبستگی نیروهای اپوزیسیون، نه رهبری بر آنها، در این مرحله حساس تاریخ کشور انتخاب میان «سلطنت یا جمهوری یا سوشیلیست یا اسبتداد » در مقابل «تداوم جمهوری و دموکراسی» نیست. این انتخابی تاریخی میان تلاش و حرکتی معقولانه برای نجات میهن و مردم آن در برابر پذیرش زوال هر دوی آنها در صورت ادامه حکومت شیطانی است.

هر روزی که میگزرد حاکمان برای حفض خود با کشورهای غربی و شرقی در پشت پرده با ارسال تخفیفها و امتیازها از جیب ملت ایران به توافقات عجیب و غریبی می رسند و در مقابل دنیا با عربده کشی ملت و دنیا را تحدید میکنند.

اگر ما منتظر دنیای غربی برای چاره ای یا محکوم انها باشیم و مطمعن باشید که هیچ کسی یا دولتی دلشان بر ما نمیسوزد و فقط انها دنبال منافع خود هستند و پس ما تنهایم و جز همبستکی و اتحاد تمام احظاب و طبقه و قوم از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق کشور را نداریم چونکه همه در یک قایق هستیم و برای اینده و استقلال و ازادی وطن و ملت کوشش کنیم. ایران برای همه ایرانی و ازادی برای همه ایرانی. همیشه پاینده و زنده باد ایرانی و ایران زمین


Share/Save/Bookmark

Recently by free vs islamCommentsDate
WHO ARE IRAQI CHRISTIANS AND WHY GETTING MASSACRED
3
Nov 17, 2010
HALAL KILING OR HARAM KILING?
2
Jul 16, 2010
Motivated Nation for Freedom!
1
Jun 10, 2010
more from free vs islam
 
Cost-of-Progress

IVA's question is self-defeating

by Cost-of-Progress on

It is like asking a shark if he wants to take part in the search party looking for a shark bite victim!

If you support this regime you are either brain washed beyond hope or have alterior motives (financial comes to mind). I submit that IVA (and probably most of those like him), belongs more to the former group, than the latter!  

____________

IRAN FIRST

____________


cyclicforward

Very good question by IVA

by cyclicforward on

Despite the fact I hate AN and despise everything about this man I should agree that there are people who voted for him. There is nothing wrong with that and you are entitled to that. The problem comes when AN decides to rig the election and do things against his own people. Then we can not sit aside and we will take action.


default

تنوع افکار لازمه هر سیستم مردم سالار(دموکراسی) است

I Voted Ahmadinejad


شما وقتی صحبت از اتحاد همه اقوام و طبقات میکنید ایا شخصی مثل من با اسمی مثل اسم من را هم جزئی از اتحاد خود قبول دارید؟؟

ram jams


MM

solution?

by MM on

.