دایی جان مصدق و اونها


Share/Save/Bookmark

دایی جان مصدق و اونها
by h.jahanshahi
08-Jan-2012
 

محمد مصدق برای بیشتر هوادارانش همان مظلومیتی را داراست که حسین ابن علی برای شیعیان ایران دارد. هر دوی آنها بیشتر از آن که دوراندیش بوده باشند، انتحاری بودند. یزید برای حسین شیطان بود و انگلیس برای مصدق. برخی از مردمی هم که همیشه دنبال شیطان و اهریمن میگردند از حسین و مصدق اسطوره های مظلومیت و پاکی ساختند. مشکل اصلی با جنبشهای شکست خورده هم در واقع همینست که براحتی میتوان از رهبران آنها فرشته های نجات یا قهرمان ساخت.

ولی حقیقت این است که همانطور که خمینی - بقول شاپور بختیار- باعث شد که بسیاری از مردم اشتباهات محمد رضا شاه را فراموش کنند، بنظر من سیاست خود محمد رضا شاه هم سبب شد که مردم کارهای مصدق را فراموش کنند. از رفراندوم خودسرانه برای انحلال مجلس هفدهم گرفته تا کشاندن کشور به سوی بحران اقتصادی. خلاصه اینکه در انتهای 28 ماه دوران پرجنجال مصدق نه تنها آمریکا بلکه بسیاری از همراهان مصدق هم از او فاصله گرفته بودند. در این رابطه شاید خواندن این گزارش کوتاه از رفراندم مصدق مفید باشد -1

مغلطه ی مصادره به مطلوب

بسیاری از ایرانی ها سعی میکنند جنبش ملی کردن نفت برهبری مصدق را بعنوان جنبش دمکراسی ایران قلمداد کنند. آنها میگویند: مصدق میخواست ایران را دمکراسی کند. آمریکا علیه مصدق کودتا کرد. شاه را آورد و جلوی دمکراسی ایران را گرفت.

اگر چه این سه جمله هم از آمریکا و شاه وکودتا و هم از مصدق و دمکراسی سخن میگوید ولی چیزی بیشتر از یک مغلطه مصادره به مطلوب نیست. استدلال بالا تنها ادعای دمکراسی نامیدن راه مصدق است ولی اثبات آن نیست. این تنها یک مغلطه است، استدلال نیست.

با همین شیوه میتوان ادعا کرد که مثلن اگر خمینی نمیامد محمد رضا شاه کشور را دمکراسی میکرد و یا اگر حسین کشته نمیشد جهان را بهشت میکرد. میتوان هر واقعه ایی را گرفت و مثل مرتضی محیط برایش دلیل مطابق میل خود ساخت. ولی اینکه استدلال علمی نیست. این استدلال زمانی درست است که نتوان دررابطه بین علت و معلول مورد یا علت دیگری تصور نمود. در واقع این نوع جمله ها ابزار تئوری های دایی جان ناپلئونی هستند. شنونده باید منطق را رها کند و به نتیجه باور داشته باشد وگرنه این استدلال کار نمیکند.

بهرحال بنظر من، این حرفها کمکی بکسی نمیکند. تنها به بازار اجنبی ستیزی و دایی جان ناپلئون های ایرانی آب و رنگ وطن پرستی و ملی گرایی میدهد و مردم را مانند صد سال گذشته در این خیال باطل نگاه میدارد که همه ی رفتار ما درست بوده ولی «اونها» نگذاشتند. در واقع «اونها» نقطه همبستگی و اتحاد همه دایی جان هاست، برای یکی «اونها» انگلیس است، برای یکی آمریکا و برای یکی صهیونیست ها و یا سرمایه داران امپریالیست. یکی از بزرگترین مشکلات ما ایرانی ها هم همین جهابینی دایی جان مصدقی ست.

---------------------------------- 

1-  روزنامه لوموند فرانسه از تهران چنین گزارش میدهد: « … به نظر می رسد که یک توافق ضمنی بین حزب توده و جبههء ملی برقرار شده است، به این شکل که طرفداران جبههء ملی در میدان سپه و طرفداران حزب توده در ایستگاه (راه آهن) آراء خود را به صندوق بریزند. تمام سفارتخانه ها بسته اند و حدود سه هزار نیروی نظامی از ۴ نقطهء محل اخذ رأی و نقاط استراتژیک تهران محافظت می کنند … گروه های وابسته به حزب توده خیلی عظیم تر هستند و طول صف های آنان به چند صد متر بالغ می شود. شعارها و پلاکاردهای جبههء ملی حاکی از اعلام حمایت از دکتر مصدّق و درخواست انحلال مجلس است، در حالیکه شعارهای حزب توده – اساساً – علیه مجلس است و درخواست تشکیل مجلس مؤسّسان برای تغییر رژیم فعلی است. نحوه اخذ رأی، مخفی نیست زیرا نه فقط یک محل جداگانه برای کسانی که می خواهند رأی منفی بدهند در نظر گرفته شده بلکه هر یک از شرکت کنندگان در این رفراندوم باید ورقه ای را پُر کنند که اسم و آدرس خود را روی آن بنویسند.

محلّی که برای اخذ رأی طرفداران مجلس در نظر گرفته شده، مقابل مجلس است و روی یک پلاکاردِ بزرگ این جمله بچشم می خورَد: کسانی که اینجا رأی می دهند، طرفدار انحلال مجلس هستند. تا ساعت ۹ به وقت محلّی، فقط سه نفر برای اعلام رأی «نــــه» در این صندوق حضور یافتند و از این سه نفر، تعداد زیادی عکس گرفته شد و از آنها فیلمبرداری شد و مورد اهانت و آزار قرار گرفتند. دیشب حوادثی در منزل آیت الله کاشانی رُخ داد. وی به تمام «مسلمانان حقیقی» توصیه کرده تا این رفراندوم را تحریم کنند. طرفداران مصدّق بُطری های بنزینِ آتش زا بطرف منزل آیت الله کاشانی پرتاپ می کردند و نزاعی در اطراف منزل ایشان در گرفت که یک نفر کشته و نزدیک به صد نفر مجروح شدند و امروز صبح گروه های مسلّح، منزل آیت الله کاشانی را محاصره کرده و ورود به منزل ایشان – حتّی برای نزدیکان و بستگان وی – را ممنوع کرده بودند، آیت الله کاشانی مجدّداً رفراندوم برای انحلال مجلس را تحریم کرد و اعلام نمود که هر رأئی که مصدّق در این رفراندوم زیر حمایت سرنیزه ها و تانک ها بگیرد، موجب بطلان هر قرارداد بین المللی است که در آینده منعقد نماید»

منبع


Share/Save/Bookmark

Recently by h.jahanshahiCommentsDate
روزگار نفت-1
-
Dec 01, 2012
حاضر و آماده
3
Sep 17, 2012
آینده اقتصاد چین از والستریت ژورنال
-
Sep 07, 2012
more from h.jahanshahi
 
Siavash300

No hooshang, I am not an old lady, I am a man

by Siavash300 on

"Siavash you're a FAKE. You haven't read a single one of those works," HTG

I am a man. I don't know what made you think I am a woman. All my life I was either learning or teaching. Those people who put us in this misery are KHAEN. Just take a look at Dr. Karim Sanjabi's tape to realize what I am talking about. The idiot refers to Khomaini as democratic and Islamic government as democracy. Jebhe Meli is Khaen. Can't you see that? That is very simple to see. They take side with khomainie over shah. That is historical fact. why you can't see that? you use profanity in your comment which is very inappropraite. VPK was very sensitive about your profane language, but I was not that sensitive because I consider majority of these folks on this site as senior citizens. Some of them sufferes from brain cell damage as a result of old age. Again I am not intending to insult anyone, but that is the reality of life. I will be there some day too. So no offense to anyone.  Jebeh Meli and all those khaens who supported Ayatollahs against shah should come forward and apologize from Iranian people to put them in this misery. They have to apologize from Pahlavi's family.  

I compeleted my undergraduate study in Iran university. People like Mash Ghasem were in western world since their high school time so their writing in English is much better than me. Sometimes the manner of writing substitute for knowledge. People in better writing skill appear to be more educated. 

    I have read all those books that I mentioned, otherwise how could it possilbe to know about it. That is very simple and logical.

                     GOAL :  RESTORING MONARCHY


default

...

by Hooshang Tarreh-Gol on

Siavash you're a FAKE. You haven't read a single one of those works, and definitely haven't read a single work from Hoshang Golshiri.

All you could do, like your Hezbollah counter partsd, is to stick insulting lables on works of art, and insult the honor of their writers.

Conversing with you remains the biggest insult to my intelligence and taste. Further more your writing is an indication of just how much full of lies and deciet you actually are.

In real life you're most probably and old lady with very challenged writing and reading skills. Stop insulting works of art that you have never read in your life.

Khaen number one was, is and will be you murdering , whore mongering king that gave Iran to mullahs on a silver platter. Shame on all of you irresponsible, vulgar monarchists.


Siavash300

A journey over what was discussed

by Siavash300 on

 "....you ought to be able to expand on that based on the text of the novel. .." HTG

Seems we forgot how the discussion was originated. We were not talking about novels or criticism of novelist here. We were discussing about those who were KHAEN to Iran. Those who betrayed Iran in a way that made a change in the course of history. Arj was asking about exact meaning of Khaen and asked me to explain furthur for him.  I started from Arj himself who was enjoying "Free Nutrition" in school during Pahlavi era. At the same time he had been quite about it all this time. He keep coming on this site and talks about Iran's history and Dai jan mosaddeq and Brits and C.I.A , but he never mention anything about free food he was receiving in school as a result of shah's policy. He never said anything about the fact that our shah was feeding all Iranian children the same as their biological father did. It was kind of odd that Arj was quite about it. I mentioned it could have had 2 reasons. Either he forgot which is quite acceptable because of memory loss. Or he may deliberately hiding the most important historical fact from Pahlavi era. If the 2nd scenario is correct, he would have considered as a KHAEN. On the other hand, Jebehe Meli was KHAEN to iranians by taking side with Khomainie against monarchy and called khomaini democratic.  Then I described for Arj in detail who were these Khaens. Who were these khaen who put us in the current situation. It was all about people who changed the course of history. Golshiri, simin Daneshvar, Shariati, Behrang were some of those people. Now, back to your question about specifically Golshiri wrong doing. I took below paragraph from Wikipedia. Hope this helps you to see why he was in the same rank as others. I took this paragraph from Wikipedia:

He became famous for his first novel Prince Ehtejab (1968/69). Translated in Literature East & West 20 (1980), it is the story of aristocratic decadence, implying the inappropriateness of monarchy for Iran. Shortly after production of the popular feature film based on the novel, Pahlavi authorities arrested Golshiri and incarcerated him for nearly six months.


Veiled Prophet of Khorasan

Re: OMG

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

Dear HTG

Yes we all go down that path once in a while. Regardless of disagreement I like you and your opinions. Anyway my 2 cents are: I accept your advise and suggest you do it as well :-)

It is always better if we refrain from getting to upset. Or from insulting each other. Hope you have a good weekend and keep posting ...


default

Exactly what part of Shazdeh Ehtejab did you find offending

by Hooshang Tarreh-Gol on

Or against the Monarchy? How about all the post 1979 works of Golshiri? Exactly which one of those offended you?

Just putting an "infamouse" in front of something deosn't mean anything. When you call the novel "Sovoshon," "infamouse," you ought to be able to expand on that based on the text of the novel. Other than that you're just sticking lables and hoping it'll stick. And it doesn't.


Siavash300

H.T.G qustion

by Siavash300 on

"have you actually read a single work from Golshiri? or anyother twenty to thirty writers you mention?" H.T.G

Yes sir, I have read all my life from Samad Behrang to Shariati, from Jalal Al Ahmad to his wife Simin Daneshvar and her infamous book of "Seveshon". I read from Saeed Soltanpoor to Gorky. I always admired James joyce who  was my favor instead Charles Dickens who was propagated by Dr. Mitra. He classified James Joyce as "anti realism" and Charles Dickens as realist. I just changed my view about life and left reading those books. I was more pro Sartre, Albert Camus and Kafka during college time. I left "Reds" long time ago.

    I was the youngest writer in DANESHMAND monthly magazine in 80's. I wrote many literatures in that magazine. I am well known to the editorial department, so my fluency in writing Farsi is much better than English.

The quote that was meant to be against me "Stupid"  was not appropriate either. It doesn't matter whom you refer to. The fact is that you should maintain and preserve mannerism at all time regardless it is morning or evening. In addition, you make assumption regarding "Savak" and then you come up to the wrong conclusion which is very irrational.

Siavash

 


default

OMG

by Hooshang Tarreh-Gol on

VPK khan the quote was meant for Siavash not you. Please don't get so emotional like me. That day I lost it early in the morning and said what I shouldn't have said, or I could have used .. instead. But you did the right thing, by being a gent, maintain.

So, please don't mistaken my comment for Siavash as it was addressed to you. It would be really good if we could also communicate in Farsi at some point. I'm still a bit disappointed people don't recognize the difference between Golshiri and Golsorkhi. But then again it was early in the morning, a bit heated, and you're not an Iranian Lit major. Cheers

 

Siavash: have you actually read a single work from Golshiri? or anyother twenty to thirty writers you mention?

 


Veiled Prophet of Khorasan

HTG

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

I retract my welcome for you. Instead of "thank you" this is what you wrote.  It is a statement which applies to both Siavash and I. You sir are a rude person who does not know how to say thanks.

How could anyone in their right mind could even have a discussion with such utter stupidity?

I will not bother to respond since your language speaks for itself. No wonder that side lost both with Shah and Islamists. And will lose with any side that gets power next.


Siavash300

Clarification for HTG

by Siavash300 on

"..was a contributing factor in overthrowing shah!!!!???" HTG

I was trying to illustrate the mood of the 60's and 70's and to explain the flavor of that era in the reader's mind.

    Now, one can ask specifically what part of Golshiri did he ever talked against shah. Any specific statement? or What part of Dr. Mitra AKA Saeed Soltanpoor said anything against monarchy? In his book "Realism and Anti realism" he is talking about Charles Dickens versus James Joyce. He described poverty in 19 century England in his Oliver Twist book and it has nothing to do with Iran or monarchy in Iran. Or what part of Mostafa Rahimi's speech was specifically against shah while he had sessions in Kakh street in Tehran. Or some one even come forward and claims Shariati never bad mouth shah. He was talking about legendary shah by the name of Namrood and he was talking about Ali who was leader of shia muslims and it has nothing to do with Mohammad reza shah. Has he ever specifically mention name of Mohammad Reza shah in his speech?  So why accusing him for something that is all reader's imagination? Or some one may claims Samad Behrang has never been against shah, what part of the book "little black fist" talks about shah. The fist is talking to himself if some day he dies, it is not important, what is important is the impact his death on others lives. What it has anything to do with Shahanshahi.?

     No, my friend there is no specific reference to all these books and speeches specifically toward shah or monarchy, but the mood of lectures and the flavor of the argue that the speakers give to audiances indicate that notion. The mood of those books creates and perpetuate that concept.

S.A.V.A.K had bad reputation. As a child, I heard a lot of bad things about that organization. I found out all were lies once I personally visited Evin Prison after revolution. Here is my observation.

Human rights during shah days 

Thanks for correction of the language. It is not my fault, English is my second language and I will always have problem with it. Similarly VPK who made mistake between 2 names of Golesorkhi and Golshiri. I strongly believe it relates to foreign names in English language. I am sure if it was written in Farsi VPK or anybody else would have never made that mistake.  

Sincerely,

Siavash 


default

You are so obtuse you think Golshiri's novel Shazdeh Ehtejab

by Hooshang Tarreh-Gol on

was a contributing factor in overthrowing shah!!!!???

How could anyone in their right mind could even have a discussion with such utter stupidity? Have you actually read any of these novels and works of art you cite? You might have been too young to join SAVAK, but your mentality makes you a very eligible candidate for that post.

The other one doesn't even know the difference between Golshiri and Golshorkhi. They were both Iranian men, both opposed shah, and both had Gol somewhere in their name. They both must be the same.

The arrogance and ignorance of monarchists is on a class by itself.

P.S. Siavash jaan, the correct way of posing your question would be:

"Truth hurts, doesn't it?"

You made me so angry, I almost forgot to reply to your qeury. No truth doesn't hurt. It is good. It heals, it's liberating. Truth is the way and the path.

What is seriously irritating , is the sheer ignorance with greats of Iranian litreature, specially the works of Hoshang Golshiri.


Siavash300

Truth hurts. Isn't it?

by Siavash300 on

".......calls these most beloved and gifted sons and daughters of Iran khaen,..." HTG

In addition to the list I mentioned, Bagher Momeni with his translation of the Diakonov's book  "history of ancient world" and Saeed Soltanpoor under assumed name of Dr. Mitra spreaded the idea of "Reds" among students back in 70's. His infamous book of "Realism and anti realism" was circulationg among students in Tehran university in those days. These people are guilty of provoking public opinion against shah and monarchy system which leaded Iran to current state of misery, poverty.  

     In order to survive, our women are selling their bodies these days because of high degree of poverty in our country. From every 17 Iranian men, one is drug addict, according to washington post. Our country has the highest rate of execution in the world. Our nation suffered for 32 years because of stupid ideas of these idiots. Our belvoed country is in the verge of disinteration and our brothers and sisters are living under constant fear of getting bombed on their heads.

     Some people may call this crowd "idiots" but I call them "Khaens".  This crowd and their write ups changed the course of our history, NOT the delusional world of Dai Jan Napolean. 

S. Soltanpoor was executed by fire squad in Evin prison (1980)  under Islamic law. Lajewardi ordered the decree of execution.

For HTG information:

I was too young to be employed by Savak or any other organization when shah was in power. I wish I was old enough to work in that institute, so I could have slight impact on our history.

                        GOAL : RESTORING MONARCHY


Veiled Prophet of Khorasan

Welcome back HTG

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

No matter how much I disagree with you I am glad you are back.


Mash Ghasem

انگلی فعله

Mash GhasemVeiled Prophet of Khorasan

Insulting our dead

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

He first writes:

revolution against that SOB shah,

Then asks us


You don't like harsh words, then stop insulting  our dead.

Guy is so angry to not see his own hypocrisy 

Ridiculous

VPK


Veiled Prophet of Khorasan

Golesorkhi

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

Golesorkhi was just one in a ton of agitators who undermined Iran. No by himself was not "the" reason. But he did have an impact. I remember watching him and as a young person thinking he was brave.

Now I realize how misguided and wrong he was. I watched some of his speech on youtube. His faith in Islam is all I needed to be convinced he was a nut. Yes people as him paved the way for the Islamic Republic. All of them together.

It is hard to believe anyone is supporting that ideology now. What did any of these people do to help Iran. All they did then was nay say and make trouble. Which is just what their remnants are doing right now.


G. Rahmanian

VPK:

by G. Rahmanian on

You forgot Bill Clinton!


anglophile

By definition htg ...

by anglophile on

Any one who espouses an alien ideology is not vatan parast. That makes the entire Iranian pseudo-leftists, of which you are a petty foot soldier, "khaen"! Savak was initiated by no other than your hero Mosaddegh - sadly his self-serving agenda intervened LOL

Veiled Prophet of Khorasan

Yeh, a disgruntled body guard

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

I am supposed to take the words of a disgruntled bodyguard seriously? Regarding "Fased akhlaghi": who the heck is some bodyguard to decide. Now suddenly we are to become good "moral and pious" Muslims.

Maybe Shah liked women; it is nothing new in the world is it. Many democracies have leaders who play around. It is a given in France and happens all the time in America. JFK had his girlfriend. Better not even talk about Ted Kennedy.

What do you think leaders are "the pope"? Actually best they not be the pope. At least he did it with adult women not young boys. This is the lamest criticism of Shah I heard. Getting desperate to talk about not being pious. 


default

Any moron that thinks Golshiri's novel was the reason for

by Hooshang Tarreh-Gol on

revolution against that SOB shah, need to be checked into a mental ward.

Just imagine for a second a two bit that has never even read any of these works of art, comes in here and calls these most beloved and gifted sons and daughters of Iran khaen, and you excpect me to kiss their cheeks!

Golshiri had more Iran, Iranian history and culture in one strand of his hair than all of you will ever have in all of your lives. Ten years after Golshiri's death hundreds and thousands of young people attend his memorial, love his writings and respect his memory.

You don't like harsh words, then stop insulting  our dead.

Respect bring respect.


anglophile

Petty bickering of M'ollahis

by anglophile on

Tell me why not one internatioally recognised scholar/writer can come up with an argument in support of Mosaddegh' legitimacy to stay as PM post Majlis dissolution.

default

A lot of things

by Hooshang Tarreh-Gol on

Just for once in your life think about the garbage you poost in here and what it means;

According to our resident scholar on shah's opposition, basically everyone in Iran from Farhad to Daryoish to Liberal intellectuals (Mostafa Rahimi) to Leftists to everyone in between hated shah and opposed him.

If that SOB's base was so limited to Rastakhiz members and die heart SAVAK members  and was so universally hated by all Iranians, is it really a surprise why he was overthrown.

Not to mention his utter stupidity in handeling of crisis; from making khomeini an overnight national star, to coming to national TV and saying he had heard the people's voice of revolution.

You monarchists and monarchists supporters, the one out of closet and the closet-monarchist supporters, have no one but your own utter stupidity to blame. Cheers

While you're at it why don't you also restore Sassanian and Achaemenides and ...


Veiled Prophet of Khorasan

HTG

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

Khodet az hamashoon bad tari. Hey fosh midi. Bedooneh in ke chizi bedooni be mardom tohmat mizani. Khjalat bekesh; ashkhasi mesle shoma boodand ke in bad bakhti ro baraye ma dorost kardan.

Hala be digaran hamle mikoni. Age na rahati to ayneh niga kon ta bebini tagsireh ki bood ke Iran gand zadeh shod.


Darius Kadivar

Well then I guess this could help you ;0)

by Darius Kadivar on


Anger ManagementFunny Scenes

 

"The Angry Man Opens his Mouth and Shuts His Eyes" - Jack Nicholson 

 

 


Veiled Prophet of Khorasan

A few things

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

Siavash got some very good points. It would be nice if folks pay attention to them. Because there is a lot of truth in them. People who put their ideology first and shoved it down gullible peoples throats.

The pretty words no longer work because they are exposed. Yes when people had jobs and money they could sit around debating this bull. Now given the situation I doubt many are going for that pipe dream. 

But I have a slightly different goal. I want to see Iran freed; restoration of Monarchy is not my goal. I will accept it as a means to freedom. But it is not an end by itself. Putting Monarchy as a goal now will alienate a number of good people.


Darius Kadivar

I guess you meant "illiterate" ...

by Darius Kadivar on

Bebakhsheedah ...


Functional illiteracy - Wikipedia, the free encyclopedia

 

No intention of getting involved in your personal fights or in this debate ... 

 

Best,

 

DK 


default

Siavash and the illeterate SAVAKi syndrome!

by Hooshang Tarreh-Gol on

No explanation needed. Just read the garbage posted here and how he insults everyone from Farhad to Daryish to the grocery man around the corner, and you might get an idea what it meant to live under the rule of such SAVAKi fools, when Rastakhiz became the ONLY legal parrty in Iran.

Tof beh jad o abad har cheh SAVAKI madar ghahbeh!


Siavash300

Arj and Dai jan napolean syndrome

by Siavash300 on

"Yet, he was eventuallyl betrayed by his masters at his weakest moment when they decided to give Islamism a shot!" Arj

No dear Arj, shah was not betrayed by "his masters" as your fading generation repeated after mullahs propagandas. Stinky mullahs have such a claim and guilable people repeat after them. Shah was betrayed by KHAENS.  There are plenty of khaens on this site. Some of them are dead such as singer FARHAD with his infamous song of "Seyahkal". Dariush still alive who became Icon singer against shah. Houshang Golshiri with his infamous book of "Shazdeh Ehtejab" who was trashing monarchy. Simin Daneshwar with her infamous book of "Seveshoon" Jalal Al ahmad who was confused Khaen. First he was in Tudeh party then he went Haj. Samad Behrang by his books and his political activities in villages against shah. Shariati with his fictitious character of Abazar or his Islmic utopia who was pusuading followers of Ali to act against shah. He was provoking Islamists in Hosayneyeh Ershad against shah by his lectures. Jebhe Melli with all their idiots leaders such as Karim Sanjabi who was saying Khomainie was democratic. Mostafa Rahimi with his intellectual sessions on kakh street. He  was provoking students against shah till the last day shah left the country. Beh Azen or Azinfar with all his acivities in democratic party in north and his red books who was all against monarchy. I am glad he was beaten up to death by islamists after revolution. Tudeh party with it's daily newspare "Mardom" and their flyers "navid". Fadaeyan Islam from Navab Safavi till all those mullahs who were hungery to take power.

These are just handful of khaens which leaded us to current situation. We had a beautiful country when shah was on power. We were living in peace and happiness with other nations. We were well respected around the world. Now, our beloved country is on the verge of being disintegrated and getting bombed any day. These monsters still don't ashmed for what they did to our country and our people. They still talking with colorful words such as ... imperialism... colonism... socialism.... mitraism... mazdakism.....and all these garbages which was some day in 60's and 70's appealing. That was their tool of manipulating guilable people minds. Those colorful words don't work anymore. The new Iranian generation found out those people were idiots. Those khaens have to come forward and apologize from our nation and Pahlavi dynasty by supporting crown Reza pahlavi who will lead our country to come out of current disaster. They have to say they were idiots and didn't want to betray Iran, they just made mistake. They have to say they are sorry for their mistakes. Payandeh Iran.

Siavash

                         GOAL : RESTORING MONARCHY 


Masoud Kazemzadeh

Amir jaan

by Masoud Kazemzadeh on

Dear Amir,

Thank you very much for the sources. 

Best,

MK

 


Joubin

Dear Arj  Trolls from

by Joubin on

Dear Arj 

Trolls from Planet Iran come from all quarters.  They have had 30+ years to get their act together (if we discount ~80+ prior years).   

That is one long century of misguided trolling.  Enough is enough

The people of Iran can decide what it is they want.  (Let's hope they don't muck up again.)  

The responsibility of the Iranian Diaspora, given the freedoms (currently) afforded us to speak freely and associate freely, is to help them.

These trolls chase away reasonable and fair-minded men and women with balanced minds.  It is criminal that which they do.  Absolutely criminal and most unwise.

As I told you: the trolls, the sociopaths, the ones who thrive on contention and division, will out themselves.  And we must shun them, and tell them, Basseh, enough.

We can start here, my Iranian brother.

 

 


Arj

Re national program!

by Arj on

Dear Joubin, are you serious?! I've been personally attacked and called "supporter of IRI" simply for criticizing Shah and refusing to praise RP! 'National Program' from the Pahlavi supporters' stand point is to glorify Shah for his "kindness" to the "unworthy" and "ungrateful" people of Iran and praising the majesty-in-waiting, RP!