iransource
25-Aug-2009 (one comment)
رای مان را دزدیدند تا نه نگوییم. موبایل، تلفن، اینترنت، روزنامه، همه و همه را بستند تا نه نگوییم. دوستان مان را زندانی، شکنجه، و تجاوز کردند تا نه گفتن مان را ساکت کنند. >>>
iransource
18-Aug-2009
در این فیلم چند مورد از دروغ های احمدی نژاد و استفاده ابزاری او از قوه قضائیه را ملاحظه می نمایید.>>>
iransource
18-Aug-2009 (one comment)
Steps for creating an organization targeted towards either advocacy or political action. >>>
iransource
16-Aug-2009
این ویدئو یادمان می آورد که چه کسی ما را خس و خاشاک نامید. هم اوست که امروز ده ها تن از دوستان مان به نام او و به جرم اعتراض به او محاکمه می شوند.>>>
iransource
15-Aug-2009
این روزها با مسدود شدن هرچه بیشتر سایت های خبر رسانی و ارتباط جمعی، روزنامه ها و پارازیت روی برنامه های ماهواره ای، اطلاع رسانی و حفظ ارتباط با یکدیگر هرچه مهم تر می شود. >>>
iransource
13-Aug-2009 (2 comments)
لطفا این راهکار ها و پیشنهاد ها را جدی بگیرید. >>>
iransource
12-Aug-2009
این روز ها با پخش دادگاه نمایشی از تلویزیون سعی در انحراف افکار عمومی از دزدی در انتخابات دارند تا شاید اعتراض مردم به ریاست جمهوری تقلبی محمود احمدی نژاد رنگ ببازد>>>
iransource
12-Aug-2009 (one comment)
در راستای اینکه داریم به ماه رمضان نزدیک می شویم و هر شب ملت می خواهند در همه جا جمع شوند و تکیه بزنند و طبیعتا مهم ترین رنگ ماه رمضان سبز می باشد ممکن است اتفاقات زیادی بیفتد>>>
iransource
11-Aug-2009 (one comment)
بر خلاف تصور عموم، برنامه ریزی کودتا بسیار دقیق انجام شده است. برای ابقای ا.ن دو راه بیشر وجود نداشت >>>
iransource
10-Aug-2009 (one comment)
سریال محاکمه های نمایشی کماکان جریان دارد>>>