شب کارون

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
29-Sep-2011
 

 

 

نگر کارون و گلبا را ن_ آن را
غزل خوانان ، بلم رانان_ آن را

اگرکارون زعطر_عشق خواهی
نظر افکن ،  شبانگاهان_ آن را

دکتر منوچهرسعادت نوری

مجموعه ی گل غنچه های پندار


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

بلم ، آرام چون قویی سبکبار

M. Saadat Noury


همه ی ایرانیان گرامی

با سپاس ، و در پاسخ ، سروده ا ی از روانشاد فریدون توللی تقدیم می شود:

بلم ، آرام چون قویی سبکبار
به نرمی بر سر ِ کارون همی رفت
به نخلستان ِ ساحل ، قرص ِ خورشید
ز دامان ِ افق بیرون همی رفت
شفق ، بازیکنان در جنبش ِ آب
شکوه ِ دیگر و راز ِ دگر داشت
به دشتی بر شقایق ، باد ِ سر مست
تو پنداری که پاورچین گذر داشت ... :  فریدون توللی
//iranian.com/main/blog/m-saadat-noury-55


M. Saadat Noury

همه ی ایرانیان گرامی

M. Saadat Noury


آشنایی با رود کارون
کارون تنها رود ایران است که بخشی از آن قابل کشتیرانی است و آب آشامیدنی ‌شهر اهواز از رودخانه کارون تامین می‌شود. کارون از یک طرف در خرمشهر از طریق مصب خود به اروند رود که رودخانه‌های دجله و فرات از کشور عراق نیز به آن می‌ریزند وصل می‌شود و از طرف دیگر به خلیج فارس و اقیانوس هند مرتبط می‌شود.
//hamshahrionline.ir/news-79368.aspx


All-Iranians

کارون ز چشمه خشکید

All-Iranians


کارون ز چشمه خشکید، البرز لب فرو بست
حتا دل دماوند، آتش فشان ندارد
دیو سیاه دربند، آسان رهید و بگریخت
رستم در این هیاهو، گرز گران ندارد :

 بر گرفته ازسروده ای منسوب  به سیمین بهبهانی


M. Saadat Noury

رحمانیان گرامی

M. Saadat Noury


با سپاس ، و در پاسخ ، اینست آن سروده :

سلام من به خوزستان پیام من به سامانش
به بهمنشیر جوشان و به کارون خروشانش
به خرمشهر زیبا و به اهواز دل افروزش
به آبادان آباد و هرمزجان ویرانش
الا ای خاک خوزستان تو آنستی که دیدستی
سکندرها و قیصرها و لشکرهای جوشانش
اگر از هول قیصر بند شادروان گسست ازهم
بدیدی دست و پا در بند آخر زار وگریانش
بمان آباد و فرخ روز و شیرین کام و روشندل
که ایران مهد دانش هاست نپسندند ویرانش
سروده ی حسین مسرور

 


G. Rahmanian

Dr. Saadat:

by G. Rahmanian on

Sorry, I can't fix it.


G. Rahmanian

سلام به خوزستان  

G. Rahmanian


سلام من به خوزستان پیام من به سامانشبه بهمنشیر جوشان و به کارون خروشانشبه خرمشهر زیبا و به اهواز دل افروزشبه آبادان آباد و هرمزجان ویرانشالا ای خاک خوزستان تو آنستی که دیدستیسکندرها و قیصرها و لشکرهای جوشانشاگر از هول قیصر بند شادروان گسست از همبدیدی دست و پا در بند آخر زار و گریانشبمان آباد و فرخ روز و شیرین کام و روشن دلکه ایران مهد دانش هاست نپسندند ویرانشسروده ی حسین مسرور


M. Saadat Noury

همه ی ایرانیان گرامی

M. Saadat Noury


 

با سپاس ، و در پاسخ ، نوشتار زیر درباره ی کارون تقدیم می شود:

کارون اکنون مانند سابق پرآب نیست و قابلیت کشتیرانی ندارد
//fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86

 


M. Saadat Noury

انگلوفیل گرامی

M. Saadat Noury


 

با سپاس ، و در پاسخ ، زنجیر سروده ها یی درباره ی کارون تقدیم می شود:

زنجیرسروده ها یی درباره ی رود کارون
//iranian.com/main/blog/m-saadat-noury-55


All-Iranians

لب کارون چه گلبارون

All-Iranians


لب کارون چه گلبارون میشه وقتی که میشینند دلدارون تو قایقها دور از غم ها میخونند نغمه خوش

//www.youtube.com/watch?v=gJGNOGC87UU


anglophile

Shab Haye Karoon

by anglophile on

  Thanks for the memory Ostad Nouri.       //www.youtube.com/watch?v=hL4ItSBVFLY