دزدی و نا مردی : در زنجیری از سروده ها


Share/Save/Bookmark

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
03-Oct-2011
 

 

 

اى چرخ بسی لیل و نها ر آ وردی
گه فصل خزا ن و گه بها ر آ وردی
مرد ا ن جهان را همه بردی به زمین
نا مرد کسا ن به روی کارآوردی : ابوسعید ابوالخیر

شهر ری آشیانه ی بوم است/ بوم اندر آن به مرثیه خوانی
هر بامداد خانه شود پر / ز انبوه دوستان_ زبانی
غیبت کنند و قصه سرایند / در شنعت فلان و فلانی
آن روز راحتم که گریز / از چنگ آن گروه، نهانی
گویی پی شکست بزرگان / با دهر ، کرده اند تبانی
یا رب ، دلم شکست درین شهر / حال دل_ شکسته تو دانی
من نیستم فراخور این جای / کاین جای دزدی است و عوانی
دزدند، دزد_ منعم و درویش / پستاند، پست عالی و دانی 
ملک الشعرای بهار

عاشق شوی ای دل و ز جان اندیشی
دزدی کنی و ز پاسبان اندیشی
دعوی محبت کنی ای بیمعنی
وانگه ز زبان این و آن اندیشی : مولوی

تو چون موری و این راهست همچون موی بت رویان
مرو زنهار ، بر تقلید و بر تخمین و بر عمیا
چو علم آموختی از حرص ، آن گه ترس کاندر شب
چو دزدی با چراغ آید ، گزیده تر برد کالا
از این مشتی ریاست جوی رعنا ، هیچ نگشاید
مسلمانی ، ز سلمان جوی و درد دین ز بودردا
حکیم سنایی

چه سود از دزدی آنگه توبه کردن
که نتوانی کمند انداخت بر کاخ
بلند از میوه گو کوتاه کن دست
که کوته خود ندارد دست بر شاخ : سعدی
 
ما که رندان کیسه پردازیم/ کشتهی شاهدان_ شیرازیم 
یار_ دردی کشان_ شنگولیم / همدم_ جمریان طنازیم
شکر ایزد که ما نه صرافیم/ منت حق که ما نه بزازیم 
واله ی دلبر_ شکر دهنیم/ عاشق مطرب خوش آوازیم
همه با عود وچنگ هم دهنیم/همه باجام وباده دمسازیم 
از جفاهای چرخ ، نگریزیم / وز بلاها ، سپر نیندازیم
همه در دزدی وسیه کاری/ روز وشب با عبید انبازیم
عبید زاکانی

اگر چه دزد را دزدی بود کار
دروغش نیز هم گویند بسیار
فخرالدین اسعد گرگانی

نخست رسم و ره ما، درستکاری ماست
قبیله ی تو، در آئین دزدی استادند
برای پرورش تن، بدام بدنامی
 نیوفتند کسانی که بخرد و رادند
پی هوی و هوس، نوع خودپرست شما
سحر به بصره و هنگام شب به بغدادند : پروین اعتصامی

ناله ی عاشق، ناز معشوق/ هر دو دروغ و بی اثر شد 
راستی ومهرومحبت فسانه شد/قول وشرافت همگی ازمیانه شد 
از پی دزدی ، وطن و دین بهانه شد / دیده تر شد 
ظلم مالک ، جور ارباب / زارع از غم ، گشته بی تاب 
ساغر اغنیا ، پر می ناب / جام ما پر ز خون جگر شد
ملک الشعرای بهار

كوچه اي هست كه در آنجا
پسراني كه به من عاشق بودند، هنوز
با همان موهاي درهم و گردن هاي باريك و پاهاي لاغر
به تبسم هاي معصوم دختركي مي انديشند كه يك شب او را
باد با خود برد
كوچه اي هست كه قلب من آن را
از محله هاي كودكي ام دزديده است :  فروغ فرخ زاد

اهل دردی که زبان دل من داند نیست
دردمندم من و یاران همه بی دردانند
بهر نان بر در ارباب نعیم دنیا
مرو ای مرد که این طایفه نامردانند : محمدحسین شهریار

نشسته ا یم و به  مرگ_ بها ر می نگریم
به نا سپا سی_ ا ین روزگا ر می نگریم
زمان، زمانه ی نامردمی و نامردی است
چوما به گردش پیرار و پار می نگریم : پیرایه یغمایی

بغض_ زمین چو اشک ، ببارد ز آسما ن
نامرد ی و ریا ، شده سرمشق و آرمان
اندوه ، مانده بر دل_ انبوه_ مرد مان
انسان ، به سوگ عشق نشسته ست این زمان
دکتر منوچهر سعا دت نوری

مجموعه ی گل غنچه های پندار


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

یاد آوری

M. Saadat Noury


بیت چهارم سروده ی ملک الشعرای بهار پیرامون " شهرری" باید چنین خوانده شود:

آن روز راحتم که گریزم / از چنگ آن گروه ، نهانی


M. Saadat Noury

بدان تا نباشد ز دزدان گزند

M. Saadat Noury


همه ی ایرانیان گرامی
با سپاس از شما برای نقل سروده ای بسیارزیبا  ، در پاسخ ، سروده ای از فردوسی توسی تقدیم می شود

مدارید بازار بی‌پاسبان
که راند همی نام من بر زبان
مدارید بی‌مرزبان مرز خویش
پدید آورید اندرین ارز خویش
بدان تا نباشد ز دزدان گزند
بمانید شادان‌دل و سودمند
ز هر شهر زیبا پرستنده‌ای
پر از شرم بیداردل بنده‌ای : فردوسی توسی


All-Iranians

دزد

All-Iranians


آن دزد عاطفه آمد سبو به دست
با مکر و حیله به سوگ دلم نشست
عباس یزدی(طوفان)
//avayedel.com/poetry_2/post_7600.php


M. Saadat Noury

ناقد ادبی آگاه و دانا

M. Saadat Noury


با سپاس از یاد آوری شما و نقل سروده های بسیارآموزنده  ، در پاسخ ، سروده ای از اوحدی مراغه ای تقدیم می شود

زین بیش نباید خفت، ای یار که دزد آمد
رخت خود ازین منزل بردار، که دزد آمد
زین بیش نباید خفت، ای یار که دزد آمد
رخت خود ازین منزل بردار، که دزد آمد
دزدست و شب تیره، چشم همگان خیره
گفتیم: مشوطیره، زنهار، که دزد آمد
این دزد عسس جامه، در گرمی هنگامه
می‌دزدد و می‌گوید: هشدار، که دزد آمد 
دزدان جهان گشته، در خرقه نهان گشته
تا نیک بنشناسد عیار، که دزد آمد
این طرفه که دزد آمد، در خرقه به مزد آمد
مزدی بده، از گفتم : بیدار، که دزد آمد
ای اوحدی ، ار با تو نقدیست، به خلوت بر
پس بر درخلوت زن مسمار، که دزد آمد : اوحدی مراغه ای


M. Saadat Noury

Dear AI

by M. Saadat Noury on

Thank you for your funny link. It is also very educational!


Literary Critic

نا مردمیها

Literary Critic


خوشا آنان که غیرت میفروشند

بنام عشق، نفرت میفروشند
خوشا آنانکه نامردند و پست‌اند
به وقت جنگ،‌همّت میفروشند
خوشا آنانکه نامردند و دزدند
نمک خورده، زعفت میفروشند
خوشا آنانکه خنجر کرده از پٌشت
زجیب ما،‌غنیمت میفروشند
خوشا آنانکه رویی نیک دارند
به ریش خود،‌صداقت میفروشند
بدا بر حال تو «فرهاد»، کاینجا
بنام صدق، عصمت میفروشند

 

امینی علی (فرهاد)


Literary Critic

با سلام

Literary Critic


دو نفر دزد  خری دزدیدند               سر تقسیم بهم جنگیدند

آن دو بودند چو گرم زد و خورد         دزد سوم خرشان را زد و برد

 

ایرج میرزا 

 

 


All-Iranians

Iranian Bank Robbery

by All-Iranians on

Robber Gets His Ass Kicked By Persian Store Manager!!!(Funny)  //www.youtube.com/watch?v=Kna1NqrPPJ0


M. Saadat Noury

Bank robber quotes

by M. Saadat Noury on

Dear Maziar 58  Thank you for your comment; please accept this in return:

Bank robber quotes //www.focusdep.com/quotes/professions/Bank_robber


M. Saadat Noury

Poem of the Punishment for Embezzlement

by M. Saadat Noury on

Dear AI   Thank you for your informative and educational links; please accept this in return:

Poem of the Punishment for Embezzlement //www.darkpoetry.com/node/work/149634


maziar 58

my wish list

by maziar 58 on

thank you mr nouri for the proper timing of the famouse doozd va cheragh.

Even I don't wish to be his accomplice;But $ 3 Billions dollars   khooneh kharab!!

Give me a million and I won't hunt you in Toronto.

Promise.

Maziar


All-Iranians

معادل دزدی در زبان انگلیسی

All-Iranians


 

theft
stealing
robbery
burglary
larceny
thievery
embezzlement
abstraction
filch
lift
peculation
nip
spoliation

All-Iranians

کانون اختلاس سه هزار میلیارد تومانی

All-IraniansM. Saadat Noury

روسپی نا مردمان در کار

M. Saadat Noury


To All-Iranians

Thank you for your very interesting informative link; please accept this poem in return

 سنگر آزادگان خاموش/ خیمه گاه دشمنان پر جوش/ باغهای آرزو بی برگ/ آسمان اشک ها پر بار/ گر م رو آزادگان دربند/ روسپی نا مردمان در کار : سیاوش کسرایی