آخرین خبر

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
17-May-2012
 

 

نیم کوری  

دانی آخر چیست ، هان انجام_ کار
گشته پایان، کار ما در روزگار

این زمان ، چیزی نمی آید به چشم
دیده ی ما ،  نیمه  شد در این بهار

دکترمنوچهر سعا دت نوری

مونترال - پنج‌شنبه  ۲٨ ارديبهشت ۱٣۹۱ -  ۱۷ می ۲۰۱۲

مجموعه ی گل غنچه های پندار

xxx  About this Blog  xxx


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

شازده ی گرامی و دیوانه ی فرزانه

M. Saadat Noury


 


با سپاس از بزرگواری و لطف و محبت شما، در پاسخ پیوندی از سروده ها تقدیم حضور می شود:

//asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=20521


divaneh

با آرزوی سلامتی برای دکتر سعادت نوری گرامی

divaneh


از چشم خردمند یکی نیم نگاهی

بهتر که تو را زل بزند شیخ مزور

آن یافت حقیقت به همان نیم نگاهش

وین در دل ظلمت اگرش دیده منور

 با آرزوی سلامتی و تندرستی برای دکتر سعادت نوری نازنین که بر دیدۀ همه جا دارد.

 


Shazde Asdola Mirza

با آرزوی سلامت کامل و عاجل

Shazde Asdola Mirza


 

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد

دو چشم پر هنرت مورد گزند مباد


M. Saadat Noury

Dear Mehrban

by M. Saadat Noury on

Thank you for your kind comment and for the poem; please accept this in return

چمن شد خالی از گل باغبانان را چه پیش آمد
چه شد آوای بلبل نغمه خوانان را چه پیش آمد
به میدانها نمی بینم نشانی از هماوردی
به رزم قهرمانی پهلوانان را چه پیش آمد
به جز تلخی نمی روید ز لب ها شور شادی کو ؟
الا ای هم نفش شیرین زبانان را چه پیش آمد ... : مهدی سهیلی


Mehrban

استاد سعادت نوری

Mehrban


 

شما نور دیدهگان ما هستید

 

رسید مژده که روزگار غم نخواهد ماند

چنان نماند و چنین هم نخواهد ماند


M. Saadat Noury

آنچه می خواهم نمی بینم

M. Saadat Noury


Dear AI Thank you for the poem; please accept this in return

هیچ می دانی چرا چون موج
در گریز از خویشتن پیوسته می کاهم ؟
زان که بر این پرده ی تاریک این خاموشی نزدیک
آنچه می خواهم نمی بینم
و آنچه می بینم نمی خواهم : محمدرضا شفیعی کدکنی


All-Iranians

دلی که زخم پذیری کند نمی بینم

All-Iranians


 

منم که پارهٔ دل در دهان غم دارم
به زیر ناصیه صد آستان غم دارم
دلی که زخم پذیری کند نمی بینم
وگر نه تیر نفس در دهان غم دارم
عرفی شیرازی


M. Saadat Noury

دیگر آن آسمان نمی بینم

M. Saadat Noury


Dear AI  Thank you for the very timely poem; please accept this in return

دیگر آن آسمان نمی بینم
خرمن کهکشان نمی بینم

دیگر آن آفتاب پویا را
از کران تا کران نمی بینم

شفق سرخ رنگ باختران
افق خاوران نمی بینم

دیگر آن بر ستیغ کوه بلند
ابر را سایه بان نمی بینم

دیگر آن ماه آسمانی را
گر سپر، گر کمان نمی بینم

دیگر از ساقه ی درخت_ کهن
بر گریز خزان نمی بینم ... :  حبیب یغمایی

//adabiyate-javdan.blogfa.com/post-4.aspx


All-Iranians

چشمان بیگناه تو چون لغزد

All-Iranians


 

چشمان بیگناه تو چون لغزد
بر این کتاب در هم بی آغاز
عصیان ریشه دار زمانها را
بینی شکفته در دل هر آواز
اینجا ستاره ها همه خاموشند
اینجا فرشته ها همه گریانند
اینجا شکوفه های گل مریم
بیقدرتر ز خار بیابانند
اینجا نشسته بر سر هر راهی
دیو دروغ و ننگ و ریا کاری
در آسمان تیره نمی بینم
نوری ز صبح روشن بیداری
بگذار تا دوباره شد لبریز
چشمان من ز دانه شبنمها
رفتم ز خود که پرده بر اندازم
از چهر پاک حضرت مریم ها
بگسسته ام ز ساحل خوشنامی
در سینه ام ستاره توفانست
پروازگاه شعله خشم من
دردا ‚ فضای تیره زندانست
من تکیه داده ام به دری تاریک
پیشانی فشرده ز دردم را
می سایم از امید بر این در باز
انگشتهای نازک و سردم را
با این گروه زاهد ظاهر ساز
دانم که این جدال نه آسانست
شهر من و تو ‚ طفلک شیرینم
دیریست کاشیانه شیطانست
فروغ فرخزاد


M. Saadat Noury

وین زمان را بین

M. Saadat Noury


 

وین زمان را بین که چون همچون نهنگ
بر هلاک خلق بگشاده است کام
وین سپاه بی‌کران در یکدگر
اوفتاده چون سگان اندر عظام
نه ببیند نه بجوید چون ستور
چشم دل‌شان جز لباس و جز طعام
جهل و بی‌باکی شده فاش و حلال
دانش و آزادگی گشته حرام
حکیم ناصر خسرو قبادیانی


M. Saadat Noury

Dear Anglophile

by M. Saadat Noury on

Thank you for your kind comment and for your thoughtful poem; please accept this in return

همه ذرات جان پیوسته با دوست
همه اندیشه ام اندیشه اوست
نمی بینم به غیر از دوست اینجا
خدابا این منم یا اوست اینجا ؟
 فریدون مشیری


anglophile

جناب دکتر نوری

anglophile


 

با پوزش از تأخیر به علت فاصله ساعات بین لندن و مونترال این دو بیتی را با آرزوی "به بینی‌" به حضور جنابعالی تقدیم میدارم:

 

ای که هستی‌ شاکی‌ از این روزگار

روزگارست و همینش بوده رسم ماندگار

گر کند چشم سرت را این زمانه نیم کور

چشم دل‌ "نوری" به کوری چشم روزگار

 

 


M. Saadat Noury

نتیجه ی خطای بینایی

M. Saadat Nouryبا پوزش، نخستین بیت چنین باید خوانده شود:

دانی آخر چیست ، هان انجام_ کار
گشته پایان ، کار ما در روزگار


M. Saadat Noury

...

by M. Saadat Noury on

Dear AI  THANKS


All-Iranians

Your EYES

by All-Iranians on

Will be OK soon