آینده ی نزدیک

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
01-Aug-2012
 

 


ناگهان ، ‌توفان فتد ، بر سر زمین
برکند از بن ، بنای_ جهل و کین
 
آتشی آید ، به سو زد جاهلین
هم به خشکاند ، تبار کاهلین

بردگان _ هادی زرق و ریا
بس گریزان ، ا ز یسار و از یمین
 
بندگان _ وادی صد ق و وفا
مستقر ، بر مسند _ علم و یقین
 
از تبسم ، چهره ‌ها گیرد حیات
زندگی ، با عشق و شادی‌ ها قرین
 
منظر و رخسار_ زن ، یابد نشاط
هم مقا م و منزلت ، بر او بهین
 
بس سرود_ عشق ، بارد ز آ سمان
چونکه عشق است ، برترين آ ئین و دین
 
حافظ_ آ ینده بين ، خوانده ست عیان
حق نجسته ست ، دست_ اهریمن* ، نگین

دکتر منوچهر سعادت نوری
 
* اشاره به این سروده ی "حافظ" است:
 
من آن نگین سلیمان ، به هیچ نستانم
که گاه گاه بر او ، دست اهرمن باشد
همای ، گو مفکن سایه ی شرف ، هرگز
در آن دیار که طوطی ، کم از زغن باشد ... :
حافظ
 
بر گرفته از مجموعه سروده‌های زنجیرها 

About this Blog

 


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

Thank you all

by M. Saadat Noury on

WHO visited this thread. Special thanks go to Azarbanoo, Daneshjoo, and All-Iranians for their thoughtful comments.


M. Saadat Noury

Dear All-Iranians

by M. Saadat Noury on

Thank you for the poem. Please accept this in return

//saadatnoury.blogspot.ca/2011/07/blog-post_24.html


M. Saadat Noury

Dear Daneshjoo

by M. Saadat Noury on

Thank you for your nice words and for your informative link. Please accept this in return

روزی برآید دست حق چون قرص خورشیداز شفق‏
بی‏ترس و بیم از طعن و دق آسان کند اشکالها
این ناله ی شبگیرها برنده چون شمشیرها
هم بگسلد زنجیرها هم بشکند اغلالها
از خون این غدارها و زخاک این بد کارها
جاری کند انهارها بر پا کند اتلالها : حسن وثوق


M. Saadat Noury

Dear Azarbanoo

by M. Saadat Noury on

Thank you for your supportve comment. Please accept this in return

به شوق نور ، در ظلمت قدم بردار
به این غم های جان آزار ، دل مسپار
و مرغان گلستان زاد که سرشارند از آواز آزادی
نمی دانند هرگز لذت و ذوق رهایی را
و رعنایان تن در تور پرورده
نمی دانند در پایان تاریکی ، شکوه روشنایی را : فریدون مشیری


All-Iranians

كس درين خانه جاودان نزيد/ديو بيرون شودسليمان هم

All-Iranians


 

كس در اين خانه جاودان نزيد
ديو بيرون شود سليمان هم
بشكافد ،پراكند ، ريزد
بام ها، سقف ها و ايوان هم
نه همين خانه ی فقير فرو
اوفتد، بلكه قصر سلطان هم
بنماند زمين و آنچه در اوست
آسمان و آفتاب تابان هم
بشكافند و منفجر گردند
زهره و ماه و مهر و كيوان هم
مي شود در نوشته چون طومار
كوه ها، بحرها، بيابان  هم
روزي اين دهر گشته است آغاز
روزي آخر رسد به پايان هم
اين خبرها همين ، نه من گويم
در حديث آمده است و قرآن هم
حبیب یغمایی


daneshjoo

اُستاد سعادت نوری

daneshjoo


Daneshjoo

زیبا
و امید بخش است.

امید
که هر چه زودتر متحد شویم و این خواسته همگانی را عملی کنیم.

//iranian.com/main/blog/daneshjoo-5


Azarbanoo

Dr. Saadat Noury, Great Poem to Future

by Azarbanoo on

Ofcourse of Free IRAN & Free IRANIANS soon.  Thanks you made my day.