زلزله : ازنگاه برخی سرایندگان این زمانه


Share/Save/Bookmark

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
05-Aug-2012
 

 

 

ایام بر من چیره شد ، چشم جهان بین خیره شد
وین آب صافی تیره شد ، بس ماند در گودالها
دل پر اسف از ماضیم ، وز حال بس ناراضیم‏
تا خود چه راند قاضیم ، تقدیر استقبالها
نقش جبین درهم شده ، فر جوانی کم شده‏
شمشاد قامت خم شده ، گشته الف ها دالها
گوئی که صبح واپسین ، رخ کرد و منشق شد زمین‏
وین برق‏های قهر و کین ، برجست ازان زلزالها
مغلوب شد هر خاصیت ، برگشت هر خلق و صفت‏
مانند تغییر لغت ، از فرط استعمالها
هم منفصم شد وصل‏ها ، هم منهدم شد اصلها
هم منقلب شد فصل‏ها ، هم مضطرب شد حالها
شب گرد ظلمت گستری ، و ان چشم شب‏کور از خری‏
نشناخت نور مشتری ، از شعله ی جوالها
چون ریشه بندد خوی بد ، بهتر نگردد خود بخود
سخت است دفع این رمد ، بی‏نشتر کحالها
روزی برآید دست حق ، چون قرص خورشیداز شفق‏
بی‏ترس و بیم از طعن و دق ، آسان کند اشکالها
این ناله ی شبگیرها ، برنده چون شمشیرها
هم بگسلد زنجیرها ، هم بشکند اغلالها
از خون این غدارها ، و زخاک این بد کارها
جاری کند انهارها ، بر پا کند اتلالها ... : حسن وثوق
 
آن زلزله ای که خانه را لرزاند
یک شب ، همه چیز را دگرگون کرد
چون شعله ، جهان خفته را سوزاند
خاکسترصبح را پر از خون کرد
او بود که شیشه های رنگین را
از پنجره های دل ، به خاک انداخت
رخسار زنان و رنگ گلها را
در پشت غبار کینه ، پنهان ساخت
گهواره ی مرگ را بجنبانید
چون گور ، به خوردن کسان پرداخت
در زیر رواق کهنه ی تاریخ
بر سنگ مزار شهر یاران تاخت
تندیس هنروران پیشین را
بشکست و بهای کارشان نشناخت
آنگاه ، ترانه های فتحش را
با شیون شوم باد ، موزون کرد
او ، راه وصال عاشقان را بست
فانوس خیال شاعران را کشت
رگهای صدای ساز را بگسست
پیشانی جام را به خون آغشت
گنجینه ی روزهای شیرین را
در خاک غم گذشته ، مدفون کرد
تالار بزرگ خانه ، خالی شد
از پیکره های مرده و زنده
دیگر نه کبوتری ، که از بامش
پرواز کنی ، به سوی آینده
در ذهن من از گذشته ، یادی ماند
غمناک و گسسته و پراکنده
با خانه و خاطرات من ، ای دوست
آن زلزله ، کار صد شبیخون کرد
ناگاه ، به هر طرف که رو کردم
دیدم همه وحشت است و ویرانی
عزم سفر به پیشواز آمد
تا پشت کنم ، بر آن پریشانی ...
آن زلزله ای که خانه را لرزاند
گفتن نتوان ، که با دلم چون کرد : نادر نادرپور

به وقت زلزله ها ، مگو کجاست خدا
نهیب زلزله ، حرفی ز خشم های خداست
در آن زمان که فتد لرزه ای به جان زمین
و لحظه لحظه ، غریو شبانه می پیچد
به بیشه های عظیم
صدای عربده ی رعد با تو می گوید
که آسمان و زمین
به زیر سم_ ستوران_ بادپای خداست ... : مهدی سهیلی

آوخ زمین به دیده ی من بیگناه بود
آنجا همیشه زلزله ی ظلم بوده است
آنها همیشه زلزله از ظلم دیده اند
در زیر تازیانه ی جور ستمگران
روزی هزار مرتبه در خون تپیده اند
آوار_ جهل و سیلی_ فقز است و خانه نیست
این خشت های خام ، که بر خاک چیده اند
دیگر زمین تهی است ، دیگر به روی دشت
آن کودکان ناز ، آن دختران شوخ
آن باغهای سبز ، آن لاله های سرخ
آن بره های مست
آن چهره های سوخته ز آفتاب نیست
تنها در آن دیار
ناقوس ناله هاست که در مرگ زندگی ست : فریدون مشیری
 
زلزله
بمناسبت زلزله ی دلخراش در زرند کرمان - اسفند ماه ۱۳۸۳

ای زمین_ ملتهب ، آرام شو
لحظه ای ، با حال و بی آلام شو
 
نزهت و سرسبزی دشت ات کجاست؟
آن تماشاگاه و گلگشت ات کجاست؟
 
جای جای _ تو ، بسا ویرانه شد
جشن و شادی، بهر_تو بیگانه شد

بس کن آخر ، این نهیب_ زلزله
بفکن آنجا ، خوش نوای_ هلهله

بنگر اکنون ، بر نشاط و ولوله
بشنو، صوتی ، دلنواز از چلچله

لحظه ای ، با حال و بی آلام شو
ای زمین_ ملتهب ، آرام شو

دکتر منوچهر سعا دت نوری
اسفند ماه ۱۳۸۳

مجموعه‌ ی گٔل غنچه‌های پندار

About this Blog


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
All-Iranians

همچون ستون مانده به چنگال زلزله

All-Iranians


 

همچون ستون مانده به چنگال زلزله
ریزد دکل به سینه ی گرداب تیرگی
جز پرچمی سیاه که غلتد به کام موج
چیزی نمانده از هوس تلخ زندگی !
فرخ تمیمی
//www.jasjoo.com/books/new-poems/farokh_tamimi/107/3318


maziar 58

terremoto

by maziar 58 on

merci Dr. Nouri for the poetry piece.

FYI    there was a khafif zamin larze in gilan on Fri the 13! mordad.

Maziar


M. Saadat Noury

زمین‌لرزه

M. Saadat Noury


Dear AI   Thank you for your informative note and for the link. Please accept this in return

 زمین‌لرزه

 //fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87


All-Iranians

کاغذ دیواری ضد زلزله

All-Iranians


پژوهشگران آلمانی نوعی کاغذ دیواری ساخته اند که از فروریختن دیوارها هنگام زلزله جلوگیری می کند و حتی می تواند قبل از وقوع زمین لرزه به ساکنان منزل هشدار بدهد. - به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از پایگاه اینترنتی میدل ایست آنلاین، این کاغذ دیواری که دانشمندان در موسسه فناوری کالسروهه در غرب آلمان آن را ساخته اند روی دیوارهایی که از آجر یا خشت ساخته شده چسبانده می شود و نوعی مقاومت افقی در برابر حرکات جانبی زمین در زمان وقوع زمین لرزه به این دیوارها می دهد
//khabarfarsi.com/n/827937/%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B6%D8%AF_%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87_%D9%87%D9%85_%D8%A2%D9%85%D8%AF