باران بریز

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
11-Oct-2012
 

 


 

 

شهراست پر غبار و هوا تیره است و تار
ابر سیاه همهمه دارد ، به آسمان
انبوه دود و خاک ، نشسته به صحن باغ
دار و درخت و شاخه ی گل ، چهره بوته زار

 

دیریست باغبان ، نگرفته سراغ گل
بر بسته بار ، و منزل دیگر گزیده است
آشفته خاطری ، زده ره بر درون باغ
بس شیره های شهد درختان ، مکیده است

 

باران بریز
رگبار قطره های زلال آب
دار و درخت و شاخه ی گل شستشو بده
ای باغبان شهر
برخیز و خاک سوخته را رنگ و بو بده
باران بریز
رگبار قطره های زلال آب ...

 

دكتر منوچهر سعادت نوري

 

مجموعه سروده های امید و آرزو

 

About this Blog


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

Dear Shazde Asdola Mirza

by M. Saadat Noury on

Thank you for your kind comment. Please accept this in return

از آتش آه خلق مظلوم
وز شعلهٔ کیفر خداوند
ابری بفرست بر سر ری
بارانش ز هول و بیم و آفند
بشکن در دوزخ و برون ریز
بادافره کفر کافری چند
ز آن گونه که بر مدینهٔ عاد
صرصر شرر عدم پراکند
بفکن ز پی این اساس تزویر
بگسل ز هم این نژاد و پیوند
برکن ز بن این بنا، که باید
از ریشه بنای ظلم برکند
زین بی‌خردان سفله بستان
داد دل مردم خردمند: ملک‌الشعرای بهار


M. Saadat Noury

Dear Mehrban

by M. Saadat Noury on

Thank you for your kind comment and the gift; please accept this in return

//iranian.com/main/blog/m-saadat-noury-75


Shazde Asdola Mirza

nicely done ... thanks for sharing with us, Dr. Noury

by Shazde Asdola Mirza on

PS: @ dear Mehrban,

Your intellect is evident everywhere, and your kindness always appreciated.


Mehrban

Very beautiful

by Mehrban on

Thank you Dr. Saadat Noury for sharing this beautiful poem.

Here is a gift for you.

ببار ای نم نم باران
زمین خشک را تر کن
سرود زندگی سر کن
دلم تنگه... دلم تنگه..
بخواب، ای دختر نازم
بروی سینه بازم
که همچون سینه سازم
همش سنگه... همش سنگه..
نشسته برف بر مویم..
شکسته صفحه رویم
خدایا! با چه کس گویم
که سر تا پای این دنیا

همش رنگه ... همش .. رنگه


M. Saadat Noury

Thanks

by M. Saadat Noury on

Thanks go to Divaneh & AI for their kind comment and the poem respectively.


All-Iranians

The Rain Falls

by All-Iranians on

 

 When The Rain Falls Down
//www.poemsabout.com/poet/alyssa-swensen/
 

when the rain falls down it awakes my dream
when the rain falls down it washes me clean
when the rain falls down it screams my scream
when the rain falls down it follows me
when the rain falls down it carrys me
when the rain falls down it unties me
when the rain falls down it talks to me
when the rain falls down I am coming clean
when the rain falls down. down on me. 
 
Alyssa Swensen 
//www.flickr.com/photos/25122475@N05/6165420152/


divaneh

Beautiful

by divaneh on

Thanks Dr Saadat Noury for sharing this beautiful poem.