پیام نسیم

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
18-Aug-2010
 

 

 

از گل لب های آن ترک تتاری
بوسه می چینم به یک صبح بهاری

آن که عشق اش سبزه زار خا طره ست
نام او شد بر زبان پیوسته جاری

عارض زیبای او یکتا به عالم
برکشد کار مرا تا جا ن نثاری

زان خد نگ د یده ی شهلای او
آ تشی دارم به دل چون زخم کاری

با قرار _پا یدار_ یاد_  او
دل  سپارم یکسره بر بیقراری

درسحرگه ، بعد یک رویای خوش
این شنید م از نسیم جویباری

تا که مطرب ساز شادی می زند
کس نخواند خطی از نا سازگاری

شکرایزد کن که دلداری تراست
چون فرشته ، عاری ازهرکجمداری

عاشقا نه  بوسه برچین ، تا ‌توانی
از گل لب های آن ترک تتاری

منوچهر سعا دت نوری

ارديبهشت  ۱۳۸۵
مونترال

Anthology of CHAINS

xxx

xxx


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

THANK YOU ALL

by M. Saadat Noury on

Who visited this thread. My thanks also go to Ladan Farhangi, Red Wine, Homan Mohabadi Ebrahimi, Rad Lanjani, and Baharan for their nice words and supportive comments.


Baharan

تا که مطرب ساز شادی می زند

Baharan


 

کس نخواند خطی از نا سازگاری

بسیار تشکر


Rad Lanjani

Very Romantic

by Rad Lanjani on

Thank you, and more power to you.


Homan Mohabadi Ebrahimi

استاد دست مریزاد

Homan Mohabadi Ebrahimi


بسیار دلنشین سروده اید . تشکر


Red Wine

...

by Red Wine on

استاد آن ۳ بیت آخر.. دلم را حسابی‌ شاد کرد... دست شما را میفشارم.


Ladan Farhangi

Wonderful

by Ladan Farhangi on

Thank you for sharing.