شهرِ یاران

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
27-Feb-2012
 

بگسلد بی گفتگو بند اسیران؛ غم مخور.

شاد و آبادان شود حالات ویران؛ غم مخور.

ماهها رفت و ز نای نغمه شعری بر نخاست

چامه باران می شود کلک دبیران؛ غم مخور.

شهریاری گر شد، ای دل، شهرِ یاران پا بجاست

پرتوافشان می شود پهنای ایران؛ غم مخور.

قرنها از حکمرانان خون دل خوردیم ولی؛

شهروا خواهد شدن حکم امیران؛ غم مخور.

گر سیاوش سا فدای کید گرسیوز شویم؛

معجزت هم می کند تدبیر پیران؛ غم مخور. 

 

هفتم اسفند 1390

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Mahmoud Seraji

صد آفرین

Mahmoud Seraji
تضمین شعر قرن ۶-۷ در شعر قرن ۱۴ -۱۵ آنهم منطبق با نقش و حالات روز شاهکار است ...صد آفرین  محمود سراجی م.س شاهد 


Manoucher Avaznia

چهریا؛ در حالت

Manoucher Avaznia


چهریا؛ در حالت مستی نکونامی که جست؟

تا شدی همصحبت پیمانه گیران, غم مخور.


Orang Gholikhani

Thanks

by Orang Gholikhani on

beautiful

Gham Makhor and don't give up.

Ghorbanat

Orang


Souri

Thank you

by Souri on

dear Manouchehr.


Manoucher Avaznia

ُسوریا؛ پیش از

Manoucher Avaznia


ُسوریا؛ پیش از من و تو بس دلیران رفته اند

باشدت در یاد تا رزم دلیران غم مخور

 

همدردی مرا بپذیر

 


Souri

dear Manouchehr

by Souri on

I don't know the reason for this poem. I am sure you had something special in mind, when you said this beautiful poem.

But I find it truly formidable. Very nice and optimistic poem. I needed something like this, at this time. I just lost one of my old friends , a colleague from Pahlavi university , couple of days ago. There were sad days, last week.

Thanks for sharing this great poem with us.