برای آذربایجانم

برای آذربایجانم
by Maryam Raeesdana
31-Aug-2012
 

نفرین به آنان که بر ایران چادر سیاه می دوزند
نه این است سزاوار سرزمین شمس و شعر
نمی خواهم این همه مرگ و سیاهسالی
بس کن مرگ، بس کن.


سفره گسترده
میزبان، مرگ
میهمان، ما
از گلویت می رود پایین، مرگ؟
...
به خاک سوگند
نه این است سزاوار سرزمین شمس و شعر
نمی خواهم این همه مرگ و سیاهسالی
بس کن مرگ بس کن.


Share/Save/Bookmark

Recently by Maryam RaeesdanaCommentsDate
دار عشق
-
Nov 30, 2012
قفلی زدند بر دهانت
12
Nov 16, 2012
کویر تا ابد تشنه خواهد ماند
-
Nov 05, 2012
more from Maryam Raeesdana