بمناسبت ورود رئیس جمهور ایران و همراهان به نیویورک


Share/Save/Bookmark

omeedvar
by omeedvar
27-Sep-2012
 

دردهه‌های ۶۰= ۷۰ میلادی، عدّهٔ زیادی از دانشجویان ایرانی‌ که اکثر آنها پس از تحصیل مجانی در ایران با استفاده از بورس‌های دولتی برای ادامه تحصیل به کشورهای غربی رفته بودند تحت تاثیر محیط جدید و زیر عنوان کنفدراسیون دانشجویان ایرانی‌ و غیره تظاهرات ضّد دولتی در مقابل سفارت ایران و یا پارلمان کشور میزبان خواهان آزادی بیشتر برای ایران بودند و عدّهٔ ایی از آنها هر وقت شاه به غرب سفر میکرد با پرتاب تخم مرغ و گوجه فرنگی‌ و شعارهای ضّد شاه، توجه خبرگزاریهای خارجی‌ را بخود جلب میکردند. در حالی‌ که آن پدر و پسر (رژیم پهلوی) با درامد نفت بشکه ای‌‌ ۵-۳۴ دلار، در عرض ۵۰ سال ایران را از یک کشور فقیر و عقب افتاده که آب مصرفی مردم از آب انبارهای پر شده از آبهای آلوده جویها تامین میشد، بیماریها ای‌‌ مثل سل، آبله، مالاریا، تراخم، فلجی، انواع بیماریهای انگلی و غیرّه در سراسر ایران بیداد میکرد، مردم در خانه و در جاده ها امنیت مالی و جانی نداشتند، و نیمی از جمعیت یعنی‌ زنها از حق کار و تحصیل و رای دادن محروم بودند، آنرا تبدیل به یک کشور مدرن و در حال پیشرفت نمودند که سطح زندگی‌ طبقه متوسط و سرعت پیشرفت و آزادیهای نسبی‌ آنها در منطقه بینظیر بود.

با ایجاد شبکه های مدرن آموزشی و بهداشتی و تربیت هزاران پزشک، پرستار، آموزگار، مدیر کار آزموده و سایر متخصصان و تکنو لوژیست‌های مورد نیاز توانستند اغلب بیماریهای واگیر را تحت کنترل در آورند و با ایجاد تحصیل مجانی تا سطوح بالا و بورس های خارجی‌ برای تربیت متخصص، که دانشجویان عضو کنفدرسیون دانشجویی‌ هم جزئی از آنها بودند، می‌خواستند آینده بهتری برای ایران و ایرانی‌ بسازند. واحد پول ایران ارزش یافته به طوری که قبل از انقلاب دلار امریکا ۷ تومان، پوند ۱۰ تومان، و مارک آلمان ۲ تومان بود. غیر از ۳-۴ کشور، ایرانی‌ برای سفر به خارج احتیاج به ویزا نداشت، و در خارج از اعتبار و احترام قابل ملاحظه بر خوردار بود.

دولت جمهوری اسلامی که با شعار آزادی، برابری و برادری قدرت را بدست گرفت در عرض ۳۴ سال گذشته بیش از ۵ میلیون ایرانی‌ را در چهار گوشه دنیا آواره و سرگردان کرده، هزاران ایرانی‌ بخصوص دانشجو و نویسنده را زندانی و اعدام کرده، زنها را از حقوق خود محروم، طبقه متوسط را تبدیل به مستضعف نموده به طوری که اغلب آنها قدرت سیر کردن شکم خانواده خود را ندارند، و بعضی‌ با فروش اعضای بدن به زندگی ادامه میدهند، اعتیاد، خود کشی، سکته، و سایر بیماریهای قلبی رواج فراوان دارد، پول کشور بی‌ارزش شده دلار امریکا بیشتر از ۲۵۰۰ تومان است و روز به روز گرانتر میشود. گرفتن ویزا برای مردم عادی دشوار و ایرانیان هر روز با محدودیت‌ها و مشکلات جدیدی روبرو هستند، چه در داخل و یا در خارج.

در این شرائط، رئیس جمهور ایران با ۱۴۰ نفر از همراهان و صرف میلیونها دلار به نیو یورک رفته تا با تکرار شعار‌های جنجالی و خیمه شب بازی‌های مخصوص به خود در سازمان ملل، باعث سرگرمی نمایندگان، و نگرانی بیشتر ایرانیها از امکان یک جنگ ویرانگر اتمی‌، که اکثر ایرانیها مخالف آن هستند شود. کجا هستند آن دانشجویان کنفدراسیون های ایرانی‌ که با ندانم کاریهای خود در اعتراض به حکومت پهلوی، ملت ایران و جهانیان را فریفته، و زمینه را برای روی کار آمدن رژیم اسلامی هموار کردند؟ چرا ساکت هستند؟ این‌است ایران ایده‌آل آنها؟


Share/Save/Bookmark

Recently by omeedvarCommentsDate
یک خاطره
1
Apr 12, 2012
Does Iran need Nuclear Technology?
12
Apr 01, 2012
Gorgeh Daroon - گرگ درون
1
Mar 15, 2012
more from omeedvar
 
Zendanian

Are you doing the same thing you were doing 40 years ago?

by Zendanian on

If yes, then you might have some issues.

If no, then why do you expect shah's opposition to do the exact same thing they were doing 40 years ago.

As you incorrectly mention the motiveation for Iranian students to become active did not arise from their host-countries. They were opposed to the Coup in Iran that kicked out Mosadegh and brought in shah. The only reason they left Iran was to have a space and an opportunity to organize aganist monarchy.

In you short four paragraphs you mention everythign except SAVAK and the single-party Rastakhiz system. Did these two entities ever exist in monarchy? Did they make people love monarchy more in Iran, or had some other effect.

If all economic matters inder monarchy was so fine and dandy, why was is then that all movements against monarchy started from the slums and shanty towns that were forming around Tehran and other larger cities?

 


MRX

psychological war fare

by MRX on

what you witnessed in 1976, was a psychological war fare which was planned, orchesterated, financed  and implemented by shady organizations such as CIA. That kind of warfare raged from early 70's till victory of islamo facists in Iran and Afghnistan. At times they even took mexican laborors at some occasions and passed it as Iranains for naieve population.

Becuase U.S is too large, Organizing people requires a lot of time, big sums of money, logistics, you name it. On top of that most of the people are scared if they participate in some thing openly their relatives may be harmed by these goons over there. Times have changed, you are not dealing with humaneterian, progressive modern and almost wimpy shah any more, you are dealing with monsters. 

 


First Amendment

.

by First Amendment on

One can lament the bygone days forever.......the size of the presidential entourage was first criticized by some members of the Iranian parliament........which despite its outrageous flaws beats every single showroom in Bahaarestaan after the 53 coup...............that's why the filthy Pahlavis are out............Don't worry........people will be in..............no Pahlavist/Chalabist allowed........please differentiate between the filthy Pahlavists and constitutional monarchists.....it'll help you in excluding filthy Pahlavis, treacherous Qajars(perhaps except Abbas Mirza), savage Afshars........and so on..........


iamfine

I feel much better now

by iamfine on

Dear Friend - you said it so correctly. I remember all those students who were getting money from government and at the same time demonstrating each time Shah would visit US or Europe –many thanks for your post


fullback

I tell ya,

by fullback on

 True True to  all you said .You want to know where those students are? well some died years ago at the hand of the Islamist occuoiers of Iran, some died in the war, some died after the war , some are in exile in Europe, some are are residing in USA and Canada while seeking psyciatric  Help as result of their 1976 Protest in front of The White House.