آيا میدانيد؟ محسن سازگارا...


Share/Save/Bookmark

Rendd
by Rendd
11-Sep-2009
 

آيا میدانيد؟ محسن سازگارا جزء افرادی بود که در هواپيمای حامل خمينی از پاريس به تهران، همراه او بوده است. آيا می دانيد که او جزء پایه گذاران سپاه و ارايه دهنده گان طرح خلع سلاح گروهها و احزاب بوده است؟

آيا مي دانيد يکی از مهم ترين عوامل خلع شدن بنی صدراز رياست جمهوري، مشکل او با حزب جمهوری اسلامی و عدم اعتقاد او به حضور روحانيت در سياست بوده است؟

آيا مي دانيد محبوبيت بنی صدر، آنقدر زياد بوده است که پس از درخواست او برای راهپيمايی، حدود ٥٠٠ هزار نفر به خيابانها ريختند که ٥٠ نفر از آ نها کشته شدند؟

آيا مي دانيد رجايی که از وی به عنوان نماد رياست جمهوریِ عادل و مردمی ياد می شود، رسما کمتر از ١ ماه رييس جمهور بوده است و اين زمان نمي تواند فرصتي مناسب براي محك زدن او باشد؟

آيا مي دانيد ايران در زمان جنگ ٨ ساله بارها به اسرابيل درخواست خريد اسلحه داد و برخی منابع، ٢ ميليارد دلار نيز تخمين زده اند. برخی ديگر، تسليحات / ميزان فروش تسليحاتیِ اسراييل به ايران را در آن زمان، سالی ۵٠٠ ميليون دلار برآورد کرده اند. اخبار برخی منابع، حاکی از آ نستکه ايران پس از آغاز جنگ، تا ٨٠ ٪ تسليحات مورد نياز خود را از اسراييل خريداری نمود.

آيا مي دانيد عباس امير انتظام، معاون نخست وزير و سخنگوي دولت موقت مهندس مهدی بازرگان، اولين و قديمی ترين زندانی سياسی بعد از انقلاب ايران محسوب می شود که از تاريخ آذر ماه ١٣۵٨ تاکنون در حبس به سر میبرد؟ طبق گفته های فرشته بازرگان، دختر مهدی بازرگان، تنها دغدغه ي بازرگان تا واپسين روزهای عمرش، زندانی بودن اميرانتظام بود ه است که مهدی بازرگان را رنج می داده و آزادی اميرانتظام را، به عنوان آرزويی ناکام ياد میکرده است.

آيا می دانيد.... در جريان اعدا م های سياسی سال ٦٧ ، تعداد نامعلومی زندانی سياسی، در ماه های مرداد و شهريور ٦٧ ، بدون راي دادگاه، اعدام شدند؟ جرم اين افراد، با وصف گذراندن دوره ي محكوميت، اتمام جنگ و نگراني از حضورمجدد ايشان در ميان مردم و ادامه ي مبارزات سياسي بوده است. در ميان اين افراد، عده زيادی دختر جوان حضور داشتند. در مورد دختران جوانِ حاضر در اين جمع، شايعات دردناکی مبنی بر تجاوز به آن ها ، قبل از اعدام وجود دارد. ( بر اساس گزارش مكتوب عباس امير انتظام آه خود زنداني سياسي است، به ناظران سازمان ملل متحد، اين تجاوزها به فرمان شخص لاجوردي، رييس سازمان زندانها انجام مي شده است. دست آويز اين تجاوزها اين بوده دختر باکره مي بايد قبل از اعدام از بكارت خارج شود تا از نظر شرعي بتوان او را اعدام نمود ).

آيا مي دانيد آيت الله منتظری، در اعتراض به شكنجه ها و اعدامهاي بي دليل در دهه ي ٦٠ ، طی نام های که به خمينی نوشت، اين اعمال را محکوم کرد و در متن نامه ي خود، علاوه بر تشبيه رفتار دستگاه اطلاعاتي رژيم خميني به ساواك شاه، خمينی را "ساده لوح" خطاب نمود و اين ماجرا، زمينه ي عزل ايشان از سمت نيابت رهبری گرديد.

آيا می دانيد.... پس از عزل آيت الله منتظری از مقام جانشيني رهبري، بلافاصله اقدا م هايی به شکل تخريبِ ديوار و حصار اطراف منزل ايشان، محو و حذفِ نام و عکسهای منتظری از کتب درسی، ادارات دولتی و معابر عمومی، تغيير نام خيابان ها و اماکنی که به نام آيت الله منتظری نا مگذاری شده بود و جمع آوری رساله و تاليفات او و مزاحمت نسبت به بسياری از شاگردان و علاق همندا ن وي صورت گرفت؟

آيا می دانيد.... در بهمن سال ٧١ و پس سخنرانی آیت الله منتظری در حمايت از تنی چند از زندانيان سياسي، عده ای در برابرمنزل ايشان تجمع کرده و با سنگ پرانی و شعار، ايجاد اغتشاش نمودند و سپس، صبح روز بعد، به محل درس وي حمله کرده و عد ه ای از شاگردان او را مضروب و دستگير کردند، شب هنگام، در ساعت ١٠ شب، حدود هزار نفر نيروی نظامی، با قطع برق و تلفن ها و با محاصره ي کامل منطقه و کندن دربها به وسيله ي جرثقيل و شکستن شيشه ها، به دفتر و حسينه ي وی حمله کرده و پس ا ز اين تهاجم، آرشيو دفتر ايشان و اموال زيادی را به غارت بردند؟

آيا مي دانيد. مشابه اين اتفاق، در سا لهای ٧٣ و ٧٦ نيز برای آيت الله منتظری، دوباره رخ داد که در نهايت، در سال ٧٦ ، به دستور دادگاه ويژه ي روحانيت، درب منزل ايشان پلمپ گرديد و تنها درب ورودی به قسمت داخلی منزل او را بازگذاشتند که اين درب نيز به وسيله ي قراردادن کيوسک و گماردن نيروهای سپاه پاسدارا ن در جلوی آن، به طور شبانه روزی کنترل میشد و بيش از پنج سال، ايشا ن جز با فرزندان و خواهر و برادران و نوه های خويش، با شخص ديگری اجازه ي ملاقات نداشت؟

آيا مي دانيد مهدی هاشمی، برادرِ داماد منتظری و رييس واحد هماهنگي با نهضتهاي آزاد يبخش سپاه پاسداران، تنها به دليل افشای قضيه ي رسوايي برانگيز ايران کنترا، مورد اتهام های بی مورد قرار گرفت و چندی بعد اعدام شد؟ که به ماجرای م فارلين نيز معروف است، به معامله ي (Iran Contra affair) ماجرای ايران کنترا تسليحاتی ايران با ايالات متحده ي آمريکا، در دوران جنگ، از طريق اسراييل، در اواسط دهه ي ١٩٨٠ (دهه ١٣۶٠ ) و بعد از آن تا سال ١٣۶۴ باز میگردد که آمريكا، پول فروش اين تسليحات را به طور پنهانی، به ضد انقلابيون نيکاراگوئه، موسوم به کنترا مي داده است.

آيا مي دانيد سعيد مرتضوی، دادستان فعلي آل آشور، در سن ١٩ سالگی به سِمتِ داديار و سپس در سن ٢٠ سالگی، به عنوان رييس دادگاه عمومی شهر بابک منصوب میگردد؟ وی از سوی دولت کانادا و کميته ي اصل ٩٠ مجلس ششم، پيرامون قتل زهرا کاظمی، روزنامه نگار و عکاس ايرانی کانادايی که در بازداشت دادستانی تهران کشته شد، مقصر اعلام شده است.

آيا می دانيد.... زهرا (زيبا) کاظمی (متولد ١٩۴٨ فوت ١١ ژوئيه ٢٠٠٣ )، خبرنگار کانادايی ايرانی تباري بود که در مسافرتی حرفه ای و به قصد تهيه ي گزارش، هنگام ناآرامی ها و اعتراضات دانشجويی در سال ١٣٧٨ ، به جرم عکسبرداری از تجمع برخی از خانواده های زندانيان در مقابل زندان اوين، بازداشت و در زندان کشته شد؟ دکتر شهرام اعظم ، پزشک سابق و کارمند وزارت دفاع ايران که در سال ٢٠٠۴ ميلادی ايران را ترک و از کانادا درخواست پناهندگی نمود، پس از معاينه ي بدن زهرا کاظمی در بيمارستان بقيه الله تهران ( وابسته به سپاه پاسداران )، اعلام نمود که علايم ضرب و شتمِ شديد، شکنجه و تجاوز جنسی شامل: شکستگی جمجمه و بينی، له شدگی انگشتان پا، شکستگی انگشتهای ميانی و کوچک دست راست و انگشت ميانی دست چپ، کنده شدن ناخن انگشتهای شصت و اشاره ي دست، صدمات در ناحيه ريه و دنده، کبودی شديد ناحيه ي شکم، اندام تناسلی و پاها که حاکی از تجاوزات وحشيانه ي جنسی و شلاق خوردن در زمان های مکرر دارد، نشان میدهد که او هنگام تحمل حبس به قتل رسيد هاست. آيا مي دانيد در ماجرای ١٨ تير ٧٨ ، فرشته عليزاده، دانشجوی دانشگاه الزهرا بود که در ميان درگير یهای پس از حمله ي شبه نظاميان انصار حزب الله و پليس به خوابگاه دانشجويان، در کوی دانشگاه تهران، در واقعه ١٨ تير ناپديد شد. منابع دانشجويی معتقدند که وی کشته شده است.

آيا مي دانيد عزت الله ابراهيم نژاد، يکی ديگر از شهداي حمله به کوي دانشگاه تهران در ١٨ تير ٧٨ ، درحال طی دوران خدمت نظامِ وظيفه در ستاد مشترک سپاه پاسداران در تهران بود که برای ديدن دوستان خود به خوابگاه کوی دانشگاه تهران می رود؟ گفته می شود دليل به قتل رساندن او، شناسايی نيروهای انصارحزب الله و معرفی آ نها به دانشجويان بوده است. در مورد شهادت او گفته میشود که او را شبانه از جمعيت جدا کرده و مورد ضرب شتم، با چاقو و زنجير و .... قرار میدهند و قبل از رسيدن جمعيت برای کمک به او، با تير خلاصِ مهدی صفری تبار، پسر امام جمعه ي اسلا مشهر (فرماند ه ي سپاه)، به شهادت میرسد. اين موضوع، در نامه ي اخير مسعود ده نمكي، معاون و فرماندهي عمليات گروه انصار حزب الله به آقاي خامنه اي، بهطور صريح، يادآوري شده است.

آيا مي دانيد تعداد قربانيان قتل های زنجيره ای بنا بر اعتراف سعيد امامي، معاون عمليات وزارت اطلاعات در دوره ي وزارت علي فلاحيان بر اين وزارتخانه، به بيش از ٢٩٩ نويسنده، مترجم، شاعر، فعال سياسی و شهروند عادی میرسد؟

آيا مي دانيد قتلهای زنجيره ای، در تمام مدت انجام آن ( از سال ١٣٦٤ تا ١٣٧٦ ، بنا به اعتراف سعيد امامي )، به فتوای برخی از روحانيون ازجمله قربانعلی دری نجف آبادی وزير وقت اطلاعات، انجام شده است؟ در پايان، متهم اصلی اين جنايات، سعيد امامی شناخته شد. در گزارش وزارت اطلاعات، گفته شد که سعيد امامی، به بيماری همجنس بازی نيز دچار بوده و بارها از مسئولین و زندا نبان های خود درخواست آميزش جنسي کرده است. همچنين فيلم اعتراف گيری از همسر وی در زندان اوين نيز موجود است که سعی دارند به وی اتهام فاحشه بودن بزنند. اين در حالي است که وي تا ساليان سال، به عنوان نديمه و محرم راز همسر آيت الله خامنه اي، انجام وظيفه مي کرده است.

آيا مي دانيد راهپيماي یهای ١٨ تير ٧٨ ، رفته رفته به سمت دفتر خامنه ای در حال حرکت بود که با حضور مثبت و به موقع سعيد حجاريان، در ميان جمع دانشجويان، از اين امر جلوگيری شد ؟!! شايان ذکر است که دفتر خامنه ای، در محدوده ای مشخص ، شامل ٣ رشته حريم امنيتی است که در صورت انجام تظاهرات يا را هپيمايی در اين حريم، نيروهای امنيتی، حق هرگونه تيراندازی به جمعيت را دارند.

آيا مي دانيد پس از ماجرای راهپيمايی به سمت دفتر خامنه ای در تير ماه ٧٨ ، جمعی از سپاهيان، نامه ای تهديدآميز به خاتمی نوشتند و خواستار موضعگيری صريح وی شدند؟ يکی از امضاکنندگان اين نامه، محمد باقر قاليباف (فرماندهي وقت نيروی هوايی سپاه) بود که چندی بعد از سوی خامنه ای ، جانشين سردار لطفيان در نيروی انتظامی شد.

Published on many other sites. Original source?


Share/Save/Bookmark

Recently by RenddCommentsDate
Is there any thing worst than death?
35
Feb 27, 2010
Ideal Woman
1
Feb 19, 2010
Can't get over you!
7
Jan 10, 2010
more from Rendd
 
Rendd

where did you get yours?

by Rendd on

where did you get yours?


Kill Mouse Traps

.

by Kill Mouse Traps on

.


default

بابا اگر

Kaveh Parsa


بابا،  اگر میخواستی ققط سابقه کاری منو بدونی یک کامنت توی همون بلاگ من (Did you know...?) میزاشتی، بهت مگفتم.   

 //iranian.com/main/blog/kaveh-parsa/did-you-know

ما ساواکیها وقتی بلاگی را ترجمه مکنیم برای اصل فارسی ان بلاگ لینک میزاریم  و یک نیم اجازه ای هم از نویسنده توی همون لینک میگیریم.

حالا شما مشکلتون را با یک مشاور در میان بگزارید،  که خدایی نکرده ناراحتی تون بدتر نشه.

به امید بیداری وجدانها.

 


Kill Mouse Traps

آره می دونم

Kill Mouse Traps


آیا می دونی کُپی-پیست کردی بدون اینکه سورس بدی؟