شعار مرگ ندهید

saadat bahar
by saadat bahar
01-Feb-2010
 

آقا! شعار مرگ نده. خانم! شعار بده: زنده باد زندگی - پاینده آزادگی 

آزادی – آبادانی
شعار هر ایرانی

آزادی بیان ما
پرچم رهنمای ما

آزادی بیان ما
توشه کودکان ما

شیر علی خوش آمد
خورشید ایران آمد

شعار سبز ایران
بخشنده و مهربان

ترک و عرب – کرد و فارس
پرچم ایران سپاس

با افتخار راه میریم
قانون را میپذیریم


Share/Save/Bookmark

Recently by saadat baharCommentsDate
Last tango in Tehran as Greens go Red
-
Mar 07, 2010
ضرورت تعیین خط مشی
1
Mar 04, 2010
پرسش و پاسخ ۲۲ بهمن
-
Feb 17, 2010
more from saadat bahar