زن ذلیلی در ایران


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
28-Apr-2012
 

پیشتر در مورد یورش جدید وحوش برای تفکیک جنسیتی در اماکن کاری با هدف غائی خانه نشین کردن بانوان ایرانزمین مطالبی تقدیم شد، در اینجا، اینجا و اینجا.

این هم یک نشانه دیگر، حاج آقا آیت‌الله سید‌هاشم حسینی ‌بوشهری گفته:

"نباید فضای جامعه به گونه ‌ای باشد که مردان در خانه مشغول نگه ‌داری بچه و خانه ‌داری باشند و زنان در ادارات مختلف پرسه بزنند.

زنان باید در خانه اقدام به امر مهم تربیت فرزندان کرده و در صورت اقتضای فاطمه‌گونه در عرصه‌های مختلف وارد شوند.

بنابر فرمایش ایشان [فاطمه(س)] زنان تا ضرورتی ایجاد نکرده، باید از اختلاط با مردان پرهیز کنند."

به عبارت دیگر؛ در عصر توریست فضایی و اینترنت و دیگر پیشرفتهای هوش بَر، مسلمین حاکم ایرانی کُش و ایران ویران کُن که باد شبه جزیره در شکم و سرشان پیچیده در صدد چپاندن بانوان ایرانی تو خانه، بچه در بغل و پای اجاق هستند.

ایندست توحش جنسیتی وحوش نه تو گوش بانوان ایران میرود و نه راد مردان ایرانی زیر بار خفت ایندست زن ستیزی میروند.

آنزمان که زن محدود به پخت و پز، تولید اولاد و شستن خونهای خشک شدۀ کفار از شمشیر آقاشون باشد گذشته، خیلی وقت است گذشته و بر نخواهد گشت!

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

زن زبونی در غرب

Demo


"آنزمان که زن محدود به پخت و پز، تولید اولاد و شستن خونهای خشک شدۀ کفار از شمشیر آقاشون باشد گذشته، خیلی وقت است گذشته و بر نخواهد گشت!"
و اکنون زمان زمان زن غربی و بخصوص زن آمریکایی آن است! از هفت قبیله آزاد، از مغز آزاد، خوابیدن با هر مردی آزاد، سقط جنین آزاد، تولید اولاد دردسری است مازاد، شستن روزانه لوازم آرایش خشک شده بر روی صورت و بدن، طلاق گرفتن سریع در صورت ازدواج، سرپرستی اولاد به تنهایی بعد از طلاق و٠٠٠٠٠٠٠٠خیلی وقتی به هم پاشیدگی این جوامع نمانده و فساد و نابودی کامل خواهد آمد. بدون اندازه اتمی از شک و تردید.