پسر رفسنجانی در کانادا


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
07-May-2012
 

دعوای حقوقی بین هوشنگ بوذری، سفیر نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره در ونزوئلا در سال ١٩٨۴ که بعداً مشاور وزیر نفت هم بوده و آقا مهدی، شاپسر حاج آقا علی اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی (اکبرشاه) که این روزها در آکسفورد به برکت قبولی از سوی آقا هما دارد علم کسب مدرک تلمذ میکند به جاهای باریک کشیده.

آنطور که سفیر پیشین که بعداً وارد معاملات کلان نفتی برای حضرات شده میگه، آقا مهدی در یک معامله زورش بهش چربیده و با اینکه آقا سفیر هم پول تو جیب شاپسر گذاشته و هم برایش کارهای محترمانه در پذیرایی و خوشگذرانی "اسکورت" در بلاد کفر ترتیب داده و هزینه اش را پرداخته، باز کفاف نکرده.

شاپسر، سربازان گمنام آقا امام زمون را انداخته جون آقا سفیر اسبق و آنها هم با او شمه ای از وحشیگری هایی را کرده اند که ٣۴ سال است با ایرانیان میکنند، که شامل دوران همکاری آقا سفیر با رژیم میشود، و ٣ میلیون دلار هم از آقا سفیر تلکه کرده و "باج" گرفته اند.

حالا خبر میرسد که دادگاهی در کانادا، جایی که آقا سفیر همانند بسیاری از کارگزاران سابق و جاری رژیم رحل اقامت پت و پهن کرده اند، دستور داده که شاپسر تشریف بیاورد آنجا و از خودش دفاع کند.

آخ که چقدر این چند میلیون دلار اینجا و چند صد میلیون اونجای اینها خدا پسند و بوی مستضعفان دوستی میده.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
مآمور

فرد درست می گوید

مآموربا عرض معذرت از شما بابت غیبت چند روزه. آقا موسی که مستحضر حضور هست؟؟ بد جور گیر داده!! میگه یا با من سربسر میذاری و باعث میشوی رگ گردنم که گرفته باز شود! یا به این یابو میگم چفتگ بیندازد و ایران را بمباران کند!!
در مورد فرمایش این دفعه شما! این هم یک دو بیتی از صمد آقا
هر جا که بزن بزنه بعدش بخور بخوره
هر جا که بخور بخوره بعدش بزن بزنه
فساد مالی بدترین مریضی اقتصاد است!! لعنت بر هر چی دزده
شما هم بلاگ انگلیسی بنویس که آقا موسی هم روش بشه بیاد! بلکه با کمک شما بتوانیم رگ گردنش را باز کنیم!!

I wear an Omega watch


jmyt17

رفسنجانی Shameless Islamist Thieves!

jmyt17


 

All Doozd Zadhe Az aval ta Akhar Doozd Mishavad.

All these Dirty people which I never call them Iranian came to power with no or very little wealth of their own and now possess assets worth billions of dollars.


Azarbanoo

Dawn with Akhoonds & Akhoond Zadeh & their Thugs in IRAN

by Azarbanoo on

Akll are Bastards from Bastards lineage.