منشور محمد برای ایرانیان


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
21-Jun-2012
 

حاج آقا محمد ابراهیم محمدی، اولین مدیرکل فرهنگی و هنری آموزش و پرورش که همین ماه پیش این سمت جدید را برایش تراشیدند به شکرانۀ مقام تخته گاز داده، شلتاق میکند و هنوز درس "حیا" آموزی به ایرانیان را سامان نداده، منشور صادر کرده و گفته:

" ... نصب منشور پوشش در مدارس است تا افرادی که در مدرسه ثبت ‌نام می‌کنند نخست این منشور را قبول داشته باشند.

وقتی قرار است اولیاء، دانش‌آموز را برای ثبت‌نام به مدرسه بیاورند باید بپذیرند که مدرسه در این زمینه آیین‌نامه و قانون دارد یا وقتی دانش‌آموزی قرار است در مدرسه ثبت‌نام کند ملزم است که به قوانین مدرسه در بحث پوشش و حجاب پایبند باشد."

به عبارت دیگر؛ حاج آقا محمد ابراهیم محمدی سر استوانۀ کوروش که به "اولین منشور حقوق بشر" و نماد بارز منش بردباری و مدارا در فرهنگ بومی ایرانزمین نیز شهرت دارد هوو صیغه ای انیرانی آورده.

حاجی؛ کار هر مرد نیست خرمن کوفتن!

تبریک

به اینجا هم سرکی بکشید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
All-Iranians

Jenab-e Fred

by All-Iranians on

حاج آقا محمد ابراهیم محمدی، احتمالا یکی از دست پروردگان سید محمد خاتمی است ، خاتمی قبلا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کابینه‌های هاشمی رفسنجانی و میر حسین موسوی بود. بیشتر

 //iranian.com/main/blog/all-iranians-103


Azarbanoo

This Bozoo trying hard to

by Azarbanoo on

show himself as AN!