خامنه ای و ٣۰۰۰ امام زمان زندانی

Fred
by Fred
21-Jul-2012
 

دو نقل قول مستقیم از مقامات عالی رتبۀ دینی؛ یک خبر و یک پرسش:

- "نظام ولايی یعنی تجلی یافتن، زمینی شدن و عینی شدن حاکمیت خدا توسط جانشينان خدا."

- "امروز این تفکر که اطاعت از ولی فقیه٬ اطاعت از خدا است در کشور ما نهادینه شده."

خبرگزاری حوزه، مهدی غفاری در جمع مبلغان ماه رمضان اظهار داشت:

"امروز به واسطه نا آگاهی مردم بیش از سه هزار مدعی دروغین امام زمان در زندان ها هستند.

تمام کسانی که تفکرات انحرافی فرقه ای دارند با عبور از خدا تلاش می کنند خود را به جای خدا به مردم معرفی کنند."

با در نظر گرفتن ادعای حلول الهی و زمینی شدن ذکر شده؛ سئوال:

آیا احتمال آن نمیرود یکی از این ٣۰۰۰ نفر آقا امام زمان زندانی مدعی دروغین نباشد؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Faramarz

Iranian Idol!

by Faramarz on

 

 

They should do a show like "The American Idol" and have all these 3,000 eligible Mahdi's come on the show and compete for the title and have the audience and the public vote for the real Mahdi!

Khamenei, Ahmadi and Mahdavi Kani will be the judges and will ask tough questions.


divaneh

اعلامیۀ اتحادیه امام زمانهای ایران

divaneh


بدینوسیله از دولت خدا بر روی زمین خواهش می شود که برادران رنجدیده ما را آزاد فرمایند و به هر کدام یک اسب و یک شمشیر عطا نمایند تا به وظایف خود قیام نموده و دولت خدا را برقرار کنند. این برادران ما هر کدام بیش از هزار سال در چاه حبس بوده اند و حال این حبس مجدد بی انصافی است.

امامهای زندانی آزاد باید گردند.


Nader Vanaki

فکر کنم

Nader Vanaki


امام زمان واقعی هم جزو این 3000 نفر باشه، فقط پرونده اش که از دادسرا فرستادن به دادستانی، توی راه گم شده.  یه سه هزار سال دیگه پیش بینی میکنم که پرونده اش پیدا بشه.  خیلی شانس بیاره دانشجویان خط امام تکه بریده کاغذش ها را پیدا کنن و بعد از سرهم بندی، جاسوس آمریکا از آب دربیاد که اون موقع یه دادگاهی براش تشکیل بشه.


Demo

دکان دین!

Demo


 


دکان دین یعنی تعریف «زمان» و عَلَم سازی «امام» غایب از برای آن! و در این دکان فروش کالایی بنام «احتمال» با برچسب تقلبی «یقین» هر روز در جریان است!


پ.ن. شاه یکان فرماندهی داشت و خدایگان دکان آنرا دارد!