بلای اسلام و ایرانیان


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
17-Aug-2012
 

بنا بر شواهد و قرائن مستند و عینی انکار ناپذیر؛ در طول ٣۴ سال حاکمیت نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره بر ایرانیان، تحمیل دین حکومتی نتیجه ای جز انزجار و پشت کردن روز افزون ایرانیان به آلت فعل ظلم نداشته است.

از اجرای احکام دوران بربریت مانند قطع دست و چشم از حدقه درآوردن گرفته تا حجاب زورکی، ازدواج رسمی پیرمردان با اطفال نُه و ده ساله، نیمه بشر محسوب کردن زنان و دیگر آیین و سنن صحرا نشینان بدوی اعصار گذشته، همه و همه بر بد نام کردن آلت فعل ظلم، دین اسلام، افزوده است.

اشتباه نشود، اگر آلت فعل هر دین، آیین و ایدئولوژی دیگری هم میبود، در نتیجه توفیری ایجاد نمیشد، واکنش طبیعی به ظلم، بیزاری از ظالم و آلت ظلم است.

بی کفایتی، عدم واکنش سریع و دست کم گرفتن ابعاد فاجعۀ ملی زلزله در آذربایجان، رویگردانی ایرانیان را تسریع خواهد بخشید.

دور نیست؛ رهایی ایران از نکبت حاکمیت دینی اصلاً دور نیست.

این هم آخرین اثر هالو پیش از به اسارت گرفته شدن توسط مسلمین حاکم:

کی گفته که ما دولت راحت طلبيم؟

در فکر گرفتاری خلق عربيم

اين قدر نگوييد اَهَر زلزله شد

فعلاً که گرفتار دمشق و حلبيم

تبریک

پ.ن. برای نمونه به اینجا، اینجا، اینجا، اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

آلت فعل دین

Demo


 

دین خالص الهی آیت ظلم نیست بلکه از برای قلع و قمع کردن ظلم است. مَثلی
بسار زیبا و پر معنا از پیروان موسی رسول خدا نقل است که میگویند موسی ٤٠
سال رنج کشید که قوم خود یعنی بنی اسراییل را از وجود ظلم وستم فرعون رها
کند ولی هرگز موفق نشد ظلم و ستم به خود و دیگران را از وجود قومش پاک کند.
و تاریخ ٢٥ قرنی و بیشتر قوم ایرانی ما هم که تاریخ فرشتگان نیست و هر
صفحه اش حکایت دارد از ظلم و ستم به خود و دیگران. ظالم و ستمگر هم در پی
ظلم وستم بر دیگران است و آلت ظلم برایش اصلأ مهم نیست چی باشد. چه شمشیرفدای ایران و چه خنجر فدای اسلام. که اشکال نه در فدای ایران است و نه دراسلام. بلکه مقصر آن دست جنایتکاری است که شمشیر و یا خنجر را ظالمانه و
جنایتکارانه زیر آن دو عنوان به بدن همنوع خود فرو میکند.

گذشت پيشه كن و به [كار] پسنديده فرمان ده و از نادانان رخ برتاب (قرآن_ آیه ١٩٩ از سوره ٧)