حُسن نیت مریم رجوی

Fred
by Fred
21-Aug-2012
 

" به گزارش خبرگزاری فرانسه، مریم رجوی، از رهبران سازمان مجاهدین خلق، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این سازمان "برای نشان دادن حسن نیت" خود، ششمین گروه ۴۰۰ نفره از ساکنان اردوگاه اشرف را هم روز پنج‌شنبه هفته جاری به کمپ حریت منتقل خواهد کرد.

سازمان مجاهدین اعلام کرده که در برابر این اقدام، از آمریکا انتظار دارد که این سازمان را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج و به حل‌وفصل مسائل انسانی مرتبط با آن و نیز تامین امنیت و آسایش اعضای آن کمک کند."

به عبارت دیگر؛ دفاع از اصول مطرح نمیباشد و همچنان که در طول عمر سازمان مجاهدین خلق بوده، جان اعضاء اکنون مسن، فرتوت و مسخ شده وجه المصالحۀ و به واژگان دقیقتر، گروگان، خواستهای کادر رهبری آن کالت است.

مادام پرزیدنت منتخب فرانسه نشین و شوهر مخفی و کم پیدایشان باید بدانند که فردایی هم هست، ایران آزادی هم خواهد بود و روز پاسخگویی برای اعمال هم به همچنین.

تبریک

پ.ن. برای نمونه به اینجا، اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
jirandoust

What? What?

by jirandoust on

What? What?

Did I just hear Fred calling Mujahedin a cult? And did I also hear him warning Maryam Rajavi of the day of judgement in people's court?

Wow! I just can not believe my ears. Welcome home, Fred...Welcome home 


Mardom Mazloom

MKO were good and they fought the bad = Filty Assertions

by Mardom Mazloom on

!


MeyBokhor_Manbarbesuzan

@1st amendment: You are kidding right?

by MeyBokhor_Manbarbesuzan on

Their so-called anti-imperialistic actions were assasination of Americans in Iran. I hope you are not condoning these kinds of actions...

They were bad seeds planted in Iran and can never bear good fruits.


First Amendment

.

by First Amendment on

 

 

امّیدواریم که سازمان مجاهدین خلق ایران بتواند با هوشیاری کامل هرچه زودتر
به بازسازی ساختار سازمانی خویش پرداخته، با اتکا به پیشینه مبارزاتی خود
در دوران حکومت خانواده کثیف پهلوی، و با مراجعه بازنگرانه به اصول
ایدئولوژیک، و خط مشی‌ استراتژیک خود، قدمهای لازم را در ادامه اهداف
بنیادین سازمان در قالب مبارزات ضّد امپریالیستی و ترمیم روابط درون مرزی
بردارد.