بهائیت و وهابیت


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
07-Sep-2012
 

در زلزله اخیر آذربایجان هزاران خانه زپرتی خشتی روی سر مردم خراب شد که صدها ایرانی کشته و هزاران شل و پل شدند.

بدلیل بی عرضگی و عدم علاقه نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره به امداد رسانی بایسته و بموقع؛ همانند همیشه، ایرانیان از اقصی نقاط کشور برای امدادرسانی هموطنانشان به محل فاجعه رفتند. مطالب پیشتر تقدیم شده در اینجا، اینجا، اینجا و اینجا.

در بین این امدادرسانان تعدادی هم فعالین شناخته شدۀ حقوق بشر بودند که حاکمیت نکبت مسلمین با حساسیت نسبت به هرکه اهل احترام به حقوق بشر باشد، همه آنان را دستگیر کرد.

از زمان به اسارت گرفتن امدادگران؛ وحوش حاکم در زمانهای مختلف این جرمها را برای دستگیری فعالین حقوق بشر اعلام کرده اند:

توزیع مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته مانند نان کپ زده به زلزله زدگان،

اقدام علیه امنیت ملی،

تبلیغ بهائیت،

خرابکاری،

این هم جدیدترین اتهام:

" در اين گروه افرادی بودند که به تبلیغ وهابيت مي‌پرداختند..."

به عبارت دیگر؛ همانند ۳۴ سال گذشته، باز شدن دهان مسلمین نکبت حاکم همان و گفتن دروغی دیگر همان.

تنها راه رهایی؛ تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت اینان است و لاغیر.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Harpi-Eagle

MJ, can you ...

by Harpi-Eagle on

elaborate, what does Gooz have to do with Shaghigheh ??!!!

What does Israel, Palestinians, Ghazeh, Lebonon, Syria have to do with our beloved fatherland.  What does any of the worthless points you made here have to do with our fellow country men being arrested by goons for trying to help their Azarbaijani conutry men in a hardship?  I don't know, you really baffle me, your name "Maryam Joon" doesn't fit the profile of a Faati Comando, but your words, mind set and lack of empathy for your fellow Iranians sure sounds like them.

Payandeh Iran, our Ahuraie Fatherland


مآمور

این را من خیلی

مآمور


این را من خیلی وقت پیش گفتم!! بهایت و وهابیت هر دو خواهر هستند!! از پدر انگلیسی و مادرصیهونیست!!

I wear an Omega watch


Demo

May sucks. one and all

by Demo on

Vaghti masti va khod ra me-soo-zanee, Khoda va Sheitan va-sat ye-kee'e Be Khoda.

//www.youtube.com/watch?v=pI7ocTefcx8

 


Demo

Hmmmmmmmm...con artists in the cyber world seem to be saying hmm

by Demo on

'Demo' is now having a new extra ID under 'Maryamjoon' to expose them even further. Hmmmm. Kind of makes a fake left winger wonder.


MeyBokhor_Manbarbesuzan

religions suck, one and all

by MeyBokhor_Manbarbesuzan on


MaryamJoon

Hmmmmmm ... people in the real world seem to be saying hmmmmmm

by MaryamJoon on

 Roozbeh didn't object to church burning & "Jesus Monkey"graffiti. Why is that?  Makes a girl wonder. 

Needs No Title; But let's call it "Israel Loves Everybody" 

Didn't see Roozbeh object to Israeli calls for annihilation of Iran. Hmmm.  Kind of makes a girl wonder:   

What Every Iranian Needs to Know About Israel & What the Media Won't Tell You 

Didn't see Roozbeh object to video taped admissions of the Israeli lobby to defame Iranians.  Hmmmmm.   Kind of makes a girl wonder.  

Delirium the Movie: "Iranian Satanism," the Israeli Lobby, Democracy, & Defamation 


Roozbeh_Gilani

wahabi-Bahaii "triangle"!

by Roozbeh_Gilani on

The morale bankruptcy of the the fascist islamist dictatorship on full display for the whole universe!

After the arrest, beating up, jailing and torturing this group of Iranians who out of frustration with lack of help from the regime, had gone to azarbaijan province  to the help of our Azari compatriot earth quake victims, the regime first "charged" them for being bahaai. Then they said they were wahabi sunni too! then they claimed they were prison escapees too! Then, they claimed they were "acting against national security"!!!

what next??? 

"Personal business must yield to collective interest."


First Amendment

.

by First Amendment on

 

 

 

هوشیاری دستگاه‌های امنیتی‌اطلاعاتی ایران، این یگانه وطنمان را در خنثی
کردن این توطئه شوم، که بخشی از نقشه پلید گسترده‌ای در جهت ضربه زدن به
اتّحاد ملی‌ و تمامیت ارضی ایران بود، صمیمانه تبریک
می‌گوییم............صراحتا بر لزوم محاکمه عادلانه متهمین تاکید
می‌کنیم.....

*حذف مجازات اعدام را از سیستم قضایی‌ ایران خواستاریم.