کِشتی شکستۀ حافظ

Fred
by Fred
02-Nov-2012
 

در گنجینه ادبیات شعر فارسی ابیات بسیاری وجود دارد که ادبا و شعر دوستان بر سر آنان اختلاف نظر دارند.

یکی از آنها بیت دوم از غزل حافظ با مطلع " دل میرود ز دستم صاحبدلان خدارا"

است و بیت مورد نظر:

کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز

باشد که باز بینیم دیدار آشنا را

نظر اکثر بزرگان معاصر به اصالت "کشتی شکستگان" و نه "کشتی نشستگان" میباشد.

ولیکن بعضی هم استدلال کرده اند که آخرین چیزی که مسافرین کشتی "شکسته" لازم دارند همان باد است، هر آنچه موافق باشد،  به این دلیل که باد غرق شدن کشتی شکسته را تسریع میکند.

غرض از این روده درازی؛ حاج آقا آیت الله محمد صادق (محی الدین) حائری شیرازی،  "نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبری" گفته:

"ما مثل کشتی‌ شکستگانی هستیم که دشمنان با هزاران تحقیق و بررسی، روزنه‌هایی در بدنه کشف می‌کنند و تمام توجه‌شان را به آن نقطه معطوف می‌کنند."

به عبارت دیگر؛ کشتی نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیرۀ ایرانی کُش و ایران ویران کُن شکسته، ای باد شرطه برخیز!

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

باد گلوی شکسته!

Demo


اشکال اصلی این جاهل در مجلس جاهلان که خود را خبره تصور کرده و زیر عنوان آیت ... و زیر عبا و عمامه به خبرگی مشغول است این است که خود و امثال خود را کشتی نشسته تصور کرده و دیگران را راهزن دریایی! غافل از آنکه که خدا را نتوان به بازی گرفت که چه کشتی شکسته باشد و چه نباشد باد شرطه و یا طوفان دریایی را به موقع خود برای به مقصد رساندن کشتی به دیدار یار و یا انهدام آن در میان امواج متلاطم بر خواهد انگیخت! و اینوسط دشمن کشتی نشسته، چه کشتی شکسته و چه نشکسته، در آینه است و روزنه بهانه!