Reza_Fani_Yazdi
28-Oct-2012 (2 comments)
باید به نیروی مردم اعتماد داشت و فقط از راه سازماندهی چنین نیرویی است که رهبری جمهوری اسلامی تن به عقب نشینی و تسلیم نهایی خواهد داد >>>
Reza_Fani_Yazdi
08-Oct-2012 (one comment)
چگونه اندیشه باب و دیانت بهایی در شکل گیری مبانی فکر مشروطیت نقش ایفا کردند>>>
Reza_Fani_Yazdi
27-Sep-2012
توافق احزاب کرد ، حزب دمکرات کردستان ایران و حزب کومله را چگونه ارزیابی می کنید  >>>
Reza_Fani_Yazdi
18-Sep-2012
چگونه می شود از تکرار این فاجعه بشری در کشورمان برای بار دیگر جلو گیری کنیم >>>
Reza_Fani_Yazdi
14-Sep-2012 (6 comments)
پس از مشاهده این فیلم یاد حجتیه ای ها افتادم و رفتاری را که آنها با بهائی ها می کردند>>>
Reza_Fani_Yazdi
08-Sep-2012 (5 comments)
حکایت از وضعیت جدیدی است که بیشتر یادآور روزهای پیش از حمله به عراق و یا هفته های اول حمله ناتو به لیبی و آغاز در گیری های سوریه بوده>>>
Reza_Fani_Yazdi
21-Aug-2012
بسیاری از دوستان من ایراد گرفته اند که امضاء کنندگان بیانیه گویا از دخالت جمهوری از پاسداران انقلاب دفاع کرده اند>>>
Reza_Fani_Yazdi
18-Jul-2012 (one comment)
چه کسانی از اندیشه باب وحشت داشتند و چگونه این اندیشه در پستوی تاریخ به اسارت گرفته شد >>>
Reza_Fani_Yazdi
08-Jul-2012
چه کسانی در این جلسه بودند و چه تصمیماتی در آنجا گرفته شده است>>>
Reza_Fani_Yazdi
01-Jul-2012 (7 comments)
مبارزه مسلمت آمیز به چه معنا می باشد و چرا من طرفدار مبارزه مسالمت آمیز هستم  >>>
Reza_Fani_Yazdi
24-Jun-2012 (12 comments)
اگر جمهوری اسلامی روزی قرار باشد همین مدل سلطنتی را پیاده کند حق رهبری و ولایت در ایران را فقط باید از آن اولاد پیغمبر و امام ها دانست. طرفداران سلطنت در واقع اینگونه فکر می کنند >>>
Reza_Fani_Yazdi
09-Jun-2012 (one comment)
اشتباه بزرگ ما این است که تمام ناتوانی خودمان را در تجهیز مردم به سرکوب رجیم فرو بکاهیم، مگر بقیه حکومت های دیکتاتوری در دیگر کشورها سرکوب نکرده و نمی کنند>>>
Reza_Fani_Yazdi
06-Jun-2012 (one comment)
مردم بی گناه سوریه قربانی فاجعه ای هستند که خود آنها هیچ نقشی در بوجود آوردن آن ندارند >>>
Reza_Fani_Yazdi
12-May-2012 (one comment)
چرا آیت الله نوری و صافی فتوای قتل صادر می کنند و ارتداد و مرتد به چه معناست>>>
Reza_Fani_Yazdi
05-May-2012 (2 comments)
چرا خاتمی در انتخابات شرکت کرد. آیا خاتمی از موضع گذشته خود عقب نشینی کرده است>>>