freenet's picture

History

Blog
View recent blog entries
Member for
3 years 27 weeks
RECENT CONTRIBUTIONS
TitleTypeDatesort icon
How Iranians can bypass censhorshipblogJun 17, 2009
دین دار دمکرات کیست؟blogSep 28, 2009
آزادی بهایی دارد و ما حاضریم ان بها را پرداخت کنیمblogSep 30, 2009
چرا به جمهوری اسلامی میگوییم نه؟articleOct 02, 2009
مرگ استبداد در ایران. اما چگونه؟blogOct 06, 2009
اعدام معترضین؟blogOct 08, 2009
شعار محوری برای 13 آبان : آزادی، آزادی، جمهوری، جمهوریblogOct 27, 2009
شعارهای ما برای 13 آبان و ضرورت فلج کردن رژیم از 14 آبان.blogNov 02, 2009
پایه گذر نکبتarticleDec 18, 2009
اجازه ندهیم بلای سال 57 را دوباره سر ما بیاورندblogDec 26, 2009
خطراعدام فرزاد کمانگر و حبیب لطیفی بسیار زیاد استnewsJan 14, 2010
خطراعدامblogJan 16, 2010
در دفاع از حقوق انسانی هموطنان بهاییblogJan 17, 2010
خشونت و ایجاد ترس؛ آخرین تیر رژیمblogFeb 02, 2010
استقلال، آزادی، جمهوری ایرانarticleFeb 09, 2010
شاهد ورشکستگی 100 در صد اخلاقی “جمهوری” اسلامی هستیمblogFeb 18, 2010
جمهوری خواهان دمکرات و سکولار متحد شویدblogMar 05, 2010
چهار شنبه سوری را تبدیل به جشنی برای مرگ استبداد نماییم.blogMar 12, 2010
چرا نظام های استبدادی بی ثبات هستند. ( بیژن پوینده)blogAug 28, 2010
نگذاریم صدای هموطنان دربندمان زیر فشار بازجویان نظام جهل و جنایت خاموش شود.blogNov 02, 2010