مجال

مجال
by Aram Gharib
30-Sep-2007
 

کاکلی‌ها
لای میله‌های نگاه مضطربت
تا آخر
شادمانه پَرپَر زدند...

قناری‌ها
در گلوگاه سلاخ یقین‌هایم
از فراقِ فراق
خموش گریستند...

عشق را، باری،
زبانِ سخن بود؛
در این همهمه، اما،
مجالِ سخن
کم بود!

مهر 1386


Share/Save/Bookmark

Recently by Aram GharibCommentsDate
مکاشفه‌ای دیگر
-
Nov 28, 2011
هشدار
-
Sep 06, 2010
آنتی‌فمینیسم
1
Aug 04, 2010
more from Aram Gharib