عدم خشونت خوب است، ولی فقط برای ما؟

من خشونت و قتل بی‌گناهان را توجیه و ستایش نمی‌کنم، ولی ...


Share/Save/Bookmark

عدم خشونت خوب است، ولی فقط برای ما؟
by hoder
17-Sep-2008
 

تا حالا فکر کردید که چرا اسراییلی‌ها و دنباله‌های آمریکایی‌شان از بزرگترین طرفداران و حامیان تئوری‌ مقاومت بدون خشونت هستند؟ بخصوص آنهایی که از هند می‌آید. جوابش را در  انتفاضه‌ی دوم  در سال‌های ۲۰۰۰ بگردید که تقریبا اقتصاد اسراییل را به کل نابود کرد. همین‌طور بحران مشروعیتی که پس از مقاومت حزب‌الله در سال ۲۰۰۶ در برابر حمله‌ی همه‌جانبه‌ی ارتش اسراییل و حمایت آمریکا و اروپا در این کشور پیش آمد.

خیلی جالب است کسانی که تبلیغ مقاومت بدون خشونت را برای ما می‌کنند همان‌هایی هستند که تنها بودجه‌ی ارتش‌شان ده‌ها برابر کل بودجه‌ی کل ما روی هم است. آنها هر وقت پای منافع خودشان باشد کمترین تردیدی در استفاده از وحشیانه‌ترین انواع خشونت (بمب‌های شیمیایی و پلوتونیوم ضعیف‌شده و بمب‌های خوشه‌ای و شکنجه و بازداشت‌های چند ساله‌ی بدون تفهیم اتهام و ...) نمی‌کنند. ولی وقتی به ما می‌رسد یک دفعه همه چیز باید بدون خشونت باشد، چون خشونت مال آدم‌های عقب‌افتاده و بی‌تمدن است.

وقتی فوکو می‌گوید سیستم کنترل در جامعه‌ی جدید از شکل‌های قدیمی و آشکار و تنبیهی به کنترل گفتمانی و ماسک‌دار و دیسیپلینی تبدیل شده است دروغ نمی‌گوید. همین گفتمان مسخره‌ی عدم خشونت یکی از همین گفتمان‌های دیسیپلین یا تادیب کننده است. آنها با این گفتمان حتی قبل از اینکه ما فکر مقاومت دربرابر تجاوز و اشغال و زورگویی بکنیم ما را خلع سلاح می‌کنند. آن هم از طریق یک سری روشنفکر «حرفه‌ای» (در مقابل روشفنکر «اورگانیک» بقول گرامشی) احمق که نان شبشان مستقیم و غیر مستقیم از همین متجاوزان و اشغال‌گران و زورگویان می‌رسد.

وقتی فانون می‌گوید «آدم استعمارشده آزادی‌اش را در و از طریق خشونت می‌باید» و سارتر می‌گوید «در اردوگاه‌های کار اجباری یا باید بجنگی یا بپوسی»، دارند از لزوم خشونت برای آزادی از استعمار حرف می‌زنند. آن هم نه فقط بعد ابزاری آن، بلکه بعد ذاتی آن هم برایشان مهم است. چون این خشونت، علاوه بر کارکردش به عنوان ابزاری برای رسیدن به آزادی، خودبخود به آدم تحت استعمار عاملیت هم می‌بخشد. (مقاله‌ی نیل رابرتز را در همین باره با عنوان «فانون، سارتر، خشونت و آزادی» بخوانید.‌)

هرچند که بقول جوزف مسعد در مقاله‌ی محشرش برای «الاهرام»، فوکو و سارتر و دریدا و ژیژک و کلا بیشتر متفکران اروپایی معاصر، بر خلاف موعظه‌هایشان، در عمل و نظر همیشه طرفدار حکومتی نژادپرست و اسعتمارگر به‌نام اسراییل بوده‌اند. ولی خب، آدم نباید همه چیز را سیاه و سفید ببیند. از تفکر اینها می‌توان بر ضد مواضع‌شان درباره‌ی اسراییل و امثال آن استفاده کرد.

البته من خشونت و قتل بی‌گناهان را توجیه و ستایش نمی‌کنم، ولی دو حرف دارم:‌ یکی اینکه برای کسی که گلویش زیر چاقوی استعمار است، من  و شما که باشیم که برای او تکلیف تعیین کنیم که چطور باید خودش را نجات ددهد. دوم اینکه هروقت آمریکا و اسراییل و اروپایی‌ها، یعنی استعمار قدیم و تازه، بمب‌های اتمی‌شان را نابود کردند و پایگاه‌های نظامی‌شان را از کشورهای دیگر جمع کردند و بودجه‌‌های ارتش‌شان را به اندازه‌ی بودجه‌ی بهداشت و تامین اجتماعی‌شان رساندند، ما هم عدم خشونت را قبول می‌کنیم.


Share/Save/Bookmark

more from hoder
 
default

that is why

by Lord Bayron and his little poodle (not verified) on

the Iranians should arm themselves to the teeth to destroy all British interest in Iran. Destroy their embassy, expel their diplomats and ban entry of any British to Iran. If we close their embassy for 30 years we can see a modest progress in our society, short of that you will end up dealing with what you are going through now.

Vote for closing the British embassy as soon as possible.


default

Great piece

by shirazi3 (not verified) on

This is a thought-provoking and logical piece. The West has been playing this game of double-standard since the beginning of the Imperial Age. The same is true for the West's insistence on nuclear non-proliferation, while at the same time U.S., Britain, and France stock up on atom bombs. What hypocrisy! One more thing: why do people who can't understand Persian (or English) feel the need to post a comment everywhere on this site and make a fool of themselves?


default

Read Joseph Massad's article

by Anonymous-today (not verified) on

It's an excellent piece and very thought provoking.


Ben Madadi

Oh God hoder...

by Ben Madadi on

I am sorry, but you got my time and I read what you had written Mr Hossein. God... you'd be okay and acceptable to me if your name was a Jewish-Christian one from America, Britain or whatever, but no, that's not the case. You're sitting in the comfort the same West you're lamenting about has provided you with, and you're defending a regime and it's so-called 'rights' who is abusing and mistreating your countrymen in a country you have left. Hoder, this reality destroys any argument you may ever bring toward defending the IRI. Go back to the IRI, then defend them! Okay, I'd say then that you are a principled man! But, you are nothing but an obnoxious Iranian... let's say, parasite, to be nice! Mr Hossein, the Iranian regime first needs to respect its own people and let them choose their leaders freely, then accuse America, Europe or Israel, who are democratic countries, regions, regime etc! None of them (US, EU etc) are perfect, but they are far more humane than the IRI or Hamas, Hezbollah, Assad regime, Saudi regime etc who are trampling the Islamic world with no mercy.


default

What's the point?

by Anonymous-today (not verified) on

What is this, an intro to a sociology course? Wouldn't it be better if Hoder took the time and presented an argument rather than refer to half dozen other writers? Where is the value in this post?


default

The real advocate

by MRX1 (not verified) on

The real advocate of non violence are islamo facists! why, because they know as long as you act non violnet you will never get any where and they for be sure be nasty and violent to you!
Of course the writer and his ilks always, always, will bring, jews and isreal in everything. I wonder if one day if Isreal will sease to exist what will they use then?


default

Perhaps a good suggestion

by Iva (not verified) on

To use violence against arab invadors of Iran or in other words the fanatic islamists who take Iran's naturanl resources and pass it on to thier kin in Lebanon, or to Hamas, etc.

Islam is based on violence, one can not expect anything more from its followers.


Fred

Justifying the unjustifiable

by Fred on

The second generation rabid Islamist says

هروقت آمریکا و اسراییل و اروپایی‌ها، یعنی استعمار قدیم و تازه، بمب‌های اتمی‌شان را نابود کردند و پایگاه‌های نظامی‌شان را از کشورهای دیگر جمع کردند و بودجه‌‌های ارتش‌شان را به اندازه‌ی بودجه‌ی بهداشت و تامین اجتماعی‌شان رساندند، ما هم عدم خشونت را قبول می‌کنیم.


Aside from the lame excuse justifying Islamists’ homicidal violence mostly against the innocent Moslems and advocating their favorite wished for scenario, Nuke armed Islamist republic--in referring to his likeminded violence-prone Islamists the extremist Islamist uses the plural pronoun “we”.  As “we” he is answerable to all that is being done by his likeminded Islamists in the Islamist republic and beyond 

 


default

His Farsi is confusing

by nima (not verified) on

He cannot wrtie properly. Isrealis and Americans come from India (Hend)????????????


Ali P.

I am confused...

by Ali P. on

Who is advocating non-violence?

Americans and Israelis advocate non-violence resistance? When? Where? Against whom?

 What are you talking about?