ابر

ابر
by Shahrokh Setoudeh
13-Aug-2010
 

دیگر چه می توانستم بگویم

در ثانیه های منبسط این عمر

فاصله ها

رنگ آسمان های جدید

شانه هایم را درتنهایی تکان می دهد

وقتی که گلدانها نیزمرا رها می کنند

و دیوار ها مرا تعویض می کنند

من ابرم

ابری که در غیاب تو سیاه شد

خانه تو را می جوید

تا بر آن ببارد


Share/Save/Bookmark

Recently by Shahrokh SetoudehCommentsDate
عوضی
1
Sep 03, 2012
خرسند
1
Jan 21, 2012
DownTown
4
Jan 14, 2011
more from Shahrokh Setoudeh
 
R2-D2

...

by R2-D2 on

 

 

عشق و عشاق و طرب بر دل جان رو مرو
گلی بر جاه و جمالت زیبا دل گشته ای رو مرو

از بر هستی این عمر دها می گذرد
لیکن ای دوست قدهی پر کن ز جولان از این عشق دگر رو مرو

 

 

 


Abarmard

با درود آقای شاهرخ ستوده

Abarmard


شعر خوبی است. چندین بار خواندمش.

Monda

رنگ آسمان های جدید شانه هایم را درتنهایی تکان می دهد

Monda


Looking forward to more of your passionate reflections here.


Louie Louie

It is!

by Louie Louie on

....


Jahanshah Javid

...

by Jahanshah Javid on

Very beautiful...