خرسند

خرسند
by Shahrokh Setoudeh
21-Jan-2012
 

نه

دیگر در صف نان نایستادم

تفاوت اینجاست

همان هوا

همان ابرها را با خودم حمل می کنم

هنوز هوا در سینه ام تنگ است

دیگر نیمه شب ها در بیداری راه نمی روم

در خواب هایم به زندگی تان می آیم

آنجا که گفتی مرده ام

قبول

از مصاحبت با شما خرسند بوده ام


Share/Save/Bookmark

Recently by Shahrokh SetoudehCommentsDate
عوضی
1
Sep 03, 2012
DownTown
4
Jan 14, 2011
کرم ها
-
Dec 20, 2010
more from Shahrokh Setoudeh
 
Anahid Hojjati

Dear Shahrokh

by Anahid Hojjati on

I enjoyed reading your poem. Very meaningful.