عوضی

عوضی
by Shahrokh Setoudeh
03-Sep-2012
 

این شعر اصلا عاشقانه نیست

ما هر دو به تعویق افتاده ایم

تو اینجا چاپ نمی شوی

و

من نمی میرم

 

دیروز کسی از من پرسید:

" آقا شما چه کاره اید؟"

و من گفتم :

- عوضی ام.

شعر های عاشقانه را با نام مرد دیگری چاپ می کنم


Share/Save/Bookmark

Recently by Shahrokh SetoudehCommentsDate
خرسند
1
Jan 21, 2012
DownTown
4
Jan 14, 2011
کرم ها
-
Dec 20, 2010
more from Shahrokh Setoudeh
 
Jahanshah Javid

excellent

by Jahanshah Javid on

surreal.

thank you for sharing