کرم ها

کرم ها
by Shahrokh Setoudeh
20-Dec-2010
 

همیشه شاکر بوده ام

 وقتی که روزگارم در مه گم شد

برای آن روز های طلایی -  برنزی - مسی - آهنی

حتی زمانی که فرسوده و فراموش

در خیابانهای بیگانه البسه ام را تشعیع می کردم

همیشه شاکر بودم

 

برای آسمان

صبحی که می آمد

برای انتشار ظلمات در تاریکی

برای آرزو

هرگز تمام نمی شود

هرگز تمام نشد

برای درک سیاه موسیقی

اوهام کبود شعر

حضور در تدفین یاران

 

همیشه شاکر بوده ام

 

کرم های نجیب شهری دور

خواب مرا می جوند و دست مرا انتظار می کشند


Share/Save/Bookmark

Recently by Shahrokh SetoudehCommentsDate
عوضی
1
Sep 03, 2012
خرسند
1
Jan 21, 2012
DownTown
4
Jan 14, 2011
more from Shahrokh Setoudeh