شعبده بازی دفاع از آزادی بیان

تعهد عبادی و گنجی به آزادی بیان و تعهدشان به اسلام و جنبش اسلامی به روشنی نمایان شد


Share/Save/Bookmark

شعبده بازی دفاع از آزادی بیان
by Azar Majedi
14-Oct-2010
 

هر سال بنیادهای مختلف در کشورهای اروپایی و آمریکا جوایزی را به برخی فعالین برای "دفاع از آزادی بیان" یا "حقوق بشر" اعطاء می کنند. این نهادها بعنوان بخشی از نهاد ایدئولوژیک نظام حاکم با اعطای این جوایز اهداف سیاسی – ایدئولوژیکی معینی را دنبال می کنند. جایزه نوبل یکی از مهمترین و با پرستیژترین این جوایز در تمام طول حیاتش در جبهه منافع بورژوازی جهانی قرار داشته است، چه در زمان جنگ سرد و چه پس از آن در زمان ”نظم نوین جهانی”. چند مورد بسیار بحث برانگیز اخیر اعطای جایزه صلح نوبل یدینقرار است: نلسون ماندلا و دوکلرک (رئیس دولت آفریقای جنوبی دوره آپارتاید) یاسر عرفات و اسحاق رابین (که منجر به استعفای یکی از هیات تصمیم گیری در اعتراض به انتخاب عرفات بود. او در اعتراض به اعطای جایزه به یک ”تروریست” استعفا کرد!) شیرین عبادی (بعنوان "یک زن مسلمان که تناقضی میان حقوق بشر و اسلام نمی بیند") و مورد اخیر دانشجوی معترض و زندانی چینی است.

هر یک از این جوایز بروشنی اهداف سیاسی – ایدئولوژیک کمیته نوبل را افشاء می کند: تلاش برای تحکیم و تقویت حاکمیت ایدئولوژیک بورژوایی بر جهان. بنابراین نلسون ماندلا که 27 سال در زندان رژیم آپارتاید بسر برده، جایزه صلح نوبل را با دوکلرک رئیس حکومت آپارتاید که میلیون ها نفر را محکوم به فلاکت بارترین شرایط زیست و کار و بی حقوقی مطلق کرده است، تقسیم می کند. دانشجوی چینی، در شرایطی که تشنج بر روابط سرمایه غربی با چین حاکم است، بعنوان برنده جایزه صلح نوبل انتخاب می شود. کمیته نوبل با یک تیر دو نشان را می زند. هم بورژوازی و چین را تحت فشار سیاسی می گذارد و هم با "کمونیست" خواندن حکومت چین، یکبار دیگر فضای جنگ سردی را احیاء می کند. این جایزه به یک "ناراضی" و معترض "ضد کمونیست"اعطاء می شود. خانم عبادی که معرف حضور همه هست، این جایزه با هدف تقویت معترضین "درباری" سازشکار و ملی – اسلامی ها در مقابل نیروهای رادیکال و کمونیست به ایشان داده شد.

جایزه آزادی و آینده رسانه‌ها که هر سال توسط یک بنیاد رسانه‌ای در شهر لایپزیک آلمان به روزنامه‌نگاران، نویسندگان و رسانه‌هایی اعطا می‌شود که از قرار "با به خطر انداختن خود برای آزادی رسانه‌ها تلاش می‌کنند" امسال به کاریکاتوریست دانمارکی، کورت وسترگارد، که کاریکاتورهایش از محمد، پیغمبر اسلام، در سال 2005 مجادلات بسیاری را دامن زد، داده شد. این بنیاد از اکبر گنجی که در سال 2007 این جایزه را دریافت کرده بود و شیرین عبادی برای شرکت در مراسم دعوت کرده بود. از قرار این دو تن در مراسم متوجه شده اند که جایزه به این کاریکاتوریست داده می شود و بعنوان اعتراض سالن را ترک کرده اند.

جایگاه سیاسی این دو تن برای ما روشن است. اکبر گنجی بیش از یک دهه و در سیاه ترین دوران حکومت رژیم اسلامی نه تنها از رژیم اسلامی در سرکوب آزادی بیان و هر نوع آزادی دفاع کرده است، بلکه در این سرکوب فعالانه شرکت داشته است. داستان پونز کوبیدن بر پیشانی دختران و زنان بی حجاب یا "بدحجاب" توسط موئتلفین سابق ایشان افشاء شده است. اکبر گنجی از عناصر اصلی سازمان دادن به وزارت اطلاعات، دستگاه شکنجه و سرکوب بوده است. اکبر گنجی هنوز نیز از این رژیم سرکوب گر و جنایتکار دفاع می کند.

خانم شیرین عبادی از چهره های سرشناس جنبش ملی اسلامی است. طی این سی سال ایشان بیشتر در دغدغه دفاع از اسلام و رژیم اسلامی بوده است تا دفاع از آزادی بیان و آزادی میلیون ها انسان. نقش شیرین عبادی در جنبش حقوق زن بعنوان یکی از موانع اصلی رادیکالیزه شدن آن بر همه آشکار است. به دستبوسی نمایندگان مجلس رفتن، تقدیم جایزه نوبل خویش به خاتمی، دفاع از مجلس اسلامی، دروغ گفتن در روز روشن در دفاع از اسلام و خاک پاشیدن به چشم زنان آزادیخواه و ستمدیده، اعلام اینکه مردم ایران هنوز برای سکولاریسم آماده نیستند، در اوج سرکوب و شکنجه و اعدام، سپاه پاسداران و بسیج را "برادران عزیز" خواندن و از جوانان خواستن که در مقابل سرکوب خشن از خود "خشونت" نشان ندهند، فقط نمونه هایی از پرونده شیرین عبادی در دفاع از نظم موجود و مقابله با مبارزه مردم برای سرنگونی رژیم است.

این دو مدافع رژیم اسلامی از نهادهای غربی بخاطر مبارزه شان برای "آزادی بیان و حقوق بشر" جایزه دریافت کرده اند. اهداف سیاسی – ایدئولوژیک این نهاد ها روشن است. مقابله با خطر احتمالی یک انقلاب کارگری و جنبش رادیکال مردم برای سرنگونی رژیم. حال این دو تن به اعطای جایزه به کاریکاتوریست دانمارکی اعتراض کرده اند، به این علت که "وی با کاریکاتورهایش احساسات مذهبی را جریحه‌دار کرده است... در راستای اسلام‌ستیزی در برخی از کشورهای اروپایی در اینجا به یک کاریکاتور توهین‌آمیز درباره پیامبر اسلام جایزه داده‌اند." (شیرین عبادی)

جالب است که خانم عبادی، با حق بجانبی خاص اسلامی، هدف سیاسی - ایدئولوژیک پشت اعطای جایزه به کورت وسترگارد را افشاء می کند، اما زمانیکه ما کمونیست های کارگری اهداف سیاسی – ایدئولوژیک کمیته نوبل را در اعطای جایزه به ایشان افشاء کردیم، ایشان آزرده خاطر شد.

از یازده سپتامبر 2001 دو قطب تروریستی، تروریسم اسلامی و دولتی به یک جنگ عیان و گسترده دامن زدند. مبارزه با اسلامیست ها و جنبش اسلامی بهانه ای برای تحدید آزادی بیان و بسیاری حقوق شهروندی دیگر در کشورهای غربی شد. تحت نام مبارزه با تروریسم بسیاری از آزادی های مدنی توسط دولت های غربی ملغی شد. در این میان جناح راست و علنا راسیست جامعه مبارزه با اسلامیست ها را به بهانه ای برای حمله به مهاجرین و گسترش راسیسم بدل کرد. دولت های غربی با نعل و میخ زدن به گسترش این سیاست ها کمک رساندند.

در سال 2005 که تظاهرات و اعتراضات گسترده ای در کشورهای تحت حاکمیت اسلام علیه کاریکاتوریست و کاریکاتورها شکل گرفت که منجر به کشتن تعدادی شد، بسیاری از دولت های غربی در اشکال مختلف یا در مقابل مساله سکوت کردند و یا این حرکت را محکوم کردند. اکنون که مقابله با رژیم اسلامی در دستور آنها قرار گرفته است و تحریم علیه آن در ابعاد مختلف اعمال شده است، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در مراسم دادن جایزه رسانه‌‌های شهر پوتسدام به کورت وسترگارد، از او تجلیل کرده است.

باید نقش این بنیادها و جوایز را و اهداف سیاسی – ایدئولوژیک آنها را افشاء کرد. این نهاد ها و جوایز یک بخش لایتجزا و مهم دستگاه ایدئولوژیک بورژوازی جهانی است. این جوایز از نظر مبارزات رادیکال و انقلابی مردم که برای آزادی، برابری و رفاه و خلاصی از نظام سرمایه داری و یک دنیای بهتر مبارزه می کنند، پشیزی ارزش ندارد. باید جایگاه این جوایز و برنده های آنها را در مقابل جهان گذاشت.

و جالب اینجاست که در مورد این دو نمونه "وطنی" شاهد از غیب آمد. تعهد آنها به آزادی بیان و تعهدشان به اسلام و جنبش اسلامی به روشنی نمایان شد. دفاع از آزادی بی قید و شرط بیان و ابراز وجود از تعهدات تخطی ناپذیر ما کمونیست های کارگری است. از این رو ما حتی از حق آزادی بیان گرت وایلدرس، سیاستمدار دست راستی و راسیست هلندی برای بیان نظرات شنیع اش دفاع کردیم. حزب اتحاد کمونیسم کارگری این شعبده بازی رد و بدل جایزه به جنبش ملی – اسلامی و مدافعین علنی و خجول رژیم اسلامی را افشاء خواهد کرد و قاطعانه از آزادی بی قید و شرط بیان، ابراز وجود، تشکل، تحزب، نقد، اعتراض و اعتصاب دفاع خواهد کرد.

آذر ماجدی
www.azarmajedi.com


Share/Save/Bookmark

Recently by Azar MajediCommentsDate
نوستالژی رژیم گذشته
11
Nov 02, 2012
باند سیاه
14
Oct 04, 2012
بازار شام آلترناتیو هاى ارتجاعی
17
Sep 30, 2012
more from Azar Majedi
 
Hoshang Targol

A minor detail left unmentioned by AM,

by Hoshang Targol on

Since " Workers Communism Party" CWP has been split into three parts, and each of those three splits into even smaller ones, exactly which one is she reffering to.

Furthermore if CWP lacks the coherence to even unite its own rather small and increasingly isolated and discredited ranks, how in the  world is it going to play any substantial role in uniting the public in large?

Shirin Ebadi is a reformist and she should be appreciated as such, with all her limitations and ...

Ganji on the other hand, is a wolf in sheep's clothing, another snake like his teachers Hajarian, and Khomeini, he must be exposed every minute of the hour of the day!


aynak

موجب خوشنودی است

aynak


"

و جالب اینجاست که در مورد این دو نمونه "وطنی" شاهد از غیب آمد. تعهد
آنها به آزادی بیان و تعهدشان به اسلام و جنبش اسلامی به روشنی نمایان شد.
دفاع از آزادی بی قید و شرط بیان و ابراز وجود از تعهدات تخطی ناپذیر ما
کمونیست های کارگری است. از این رو ما حتی از حق آزادی بیان گرت وایلدرس،
سیاستمدار دست راستی و راسیست هلندی برای بیان نظرات شنیع اش دفاع کردیم.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری این شعبده بازی رد و بدل جایزه به جنبش ملی –
اسلامی و مدافعین علنی و خجول رژیم اسلامی را افشاء خواهد کرد و قاطعانه از
آزادی بی قید و شرط بیان، ابراز وجود، تشکل، تحزب، نقد، اعتراض و اعتصاب
دفاع خواهد کرد.

آذر ماجدی

"

==================================================


موجب خوشنودی است که کمونیست های کارگری در دفاع از آزادی حتی برای  راست
های دانمارک هم  فریاد میزنند.  ولی معلوم نشد چرا از حق عبادی و گنجی برای
اعتراض به آنچه آنها توهین به اعتقادات خود می دانند  
حرفی نمی زنند  که هیچ حق حرف زدن هم برایشان قائل نیستند.مگر حق آزادی بیان شامل مخالفت با اینکه چه کسی این جایزه را می گیرد
نیست؟   مگر خود مقاله خانم ماجدی سازمان اعطا نوبل را به سیاسی بودن متهم
نمی کند؟   آیا اگر وقتی به دکلرک جایزه صلح نوبل داده شد، یا به آقای
رابین و یا عرفات  , میشود به کسانی که به موجب ستمی که از یکی از این افراد
بر آن ها رفته  و به اعتراض  جلسه را ترک کرده اند   خرده گرفت؟  
اصلا بر مبنای کدام برهان نشستن و کف زدن برای کسی که موافق ایده اش نیستیم
که هیچ با آن مخالفیم و حتی ان را توهین آمیز میدانیم معیار  سنجش   آزادی
خواهی شده؟    خوب این بیشتر  درک غلط کمونیست های کارگری از مفهوم
آزادی بیان  را می رساند تا آزادی بیان.


Demo

AK

by Demo on

Thanks much for your reply. Agree with you 100% about the wolves around us. No doubt with that. But “labeling” anybody as a “wolf” is not a matter of “opinion” and it is rather “slandering” in my dictionary. Having been changing/deleting/disposing any comments of my mine if they ever contained such “naming” I will keep my opinion about Ebadi until the time proves me otherwise. Having been raised in Iran & lived with Iranians all my life, I could say to the best of ability what a pure (“Mokhles”) Iranian means. Without having read/believed Quran throughout somebody’s life, any discussion over the subject “Islamist” in my opinion is frivolous. The “Quran” to “Wolves” is like the “Cross” to “Dracula.” My own advice to non-wolves readers has always been to read that book without any prejudice at least once in their lives before expressing their opinion about “Islam.” That is a very easy book to understand. Believe me. Thanks again for your patience.

“Excellence” is what makes all of us both “Amir” & “Kabeer.”   


AmirKabir

Demo

by AmirKabir on

What is your point? That I am judging? I am telling my opinion just as you and others are. 

Some here like to hear sweet lies and avoid the bitter truth when it comes to their own actions.

I haven't done much myself compared to Mrs. Ebadi, but at least i am honest about that and appreciate her efforts.  

Just a few months ago when Ebadi left Iran and continued her human rights activities in exile, some of these wolves were cheering for her and Daruis kadivar was one of them. Nothing has changed. She is is still the same Ebadi who believed in establishing a just government through civilized law and order.  

" Ma" is me and whoever else supporting her for justice and human rights.

"masoud A" doesn't have to consider her his hamvatan, because Ebadi is Iranian and masoudA is not due his newly adopted nationality. that is just common sense.

 


Demo

AK

by Demo on

"She is not your hamvatan. She is Iranian" 

Did "Amir Kabeer" become "Kabeer" in our history because he was an Iranian

ما از خانم عبادی حمایت میکنیم

Who is MA

PS: Amir Kabeer stood for justce & but was not a "judge" himself as the majority of "Iranians" are


MOOSIRvaPIAZ

Agree with Ali. P

by MOOSIRvaPIAZ on

well said.


amirkabear4u

Walking out

by amirkabear4u on

is a form of FREE expression. One has this option. 

Fairness and Equality in Justice


AmirKabir

masoudA

by AmirKabir on

She is not your hamvatan. She is Iranian.

I noticed some of you change direction with the wind. That is a sign of confusion and weak mind. 


AmirKabir

ما از خانم

AmirKabir


ما از خانم عبادی حمایت میکنیم. ایشان در طول دوران خدمات خود ثابت کرده که بدون هیچ چشم داشت مادی و شخصی همیشه در جهت خدمت به مردم و ایران نهایت کوشش را بجا آورده. بنده به نوبۀ خود از ایشان تشکر کرده و برای ایشان سلامتی و موفقیت آرزو میکنم.
خانم عبادی در طول مدت خدمات خود با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده و تعرض تعدادی خود فروش سیاسی که خود هیچ گونه گذشتگی یا خدمتی بجا نیاورده اند اثری منفی بر ارادۀ راسخ ایشان برای رسیذن و برپایی یک حکومت عادلانه در ایران نخواهد گذاشت.


masoudA

Excellent Article

by masoudA on

I am ashamed to call either Ebadi or Ganji a hamvatan let alone hero.   How can anyone think Islam and Deocracy have no conflicts??  Islam has conflicts with basic human rights let alone democracy.  


afshinazad

آزادی به روش ایرانی

afshinazad


اقای گنجی و یاخانوم عبادی هردوشان صحبت از ازادی میکنند ولی ازادی یک نفر دیگر را لغو می کنند . این اقای کارتونیست چه گناهی کرده که در مملکت ازادی مثل دانمارک بایستی خودشان را  از مسلمانهای تروریست قایم کنند. خانوم عبادی انگار فراموش میکنند که جان این اقا در خطره و یا دوست دارند که ایشان کشته بشوند. بعضی ایرانیها فکر میکنند کسانی امثال گنجی  و یا عبادی و یا خاتمی و موسوی دنبال ازادی ایران و ایرانی هستند. اینها همان مگسهای دور شیرینی که هر کجا برایشان قدرت و پول هست. اینها خیلی واضح میدانند که کشورهای غربی طرف دار دولت اسلامی هستند و میدانند که ازادیی که ایرانیها میخواهند برای این اشخاص در ان جایی وجود نداره.  چرا این همه دروغگویی و چرا همیشه خیانت به ملت و ایا روزی از اینها برای اتحاد تمام احضاب شنیده اید.


Demo

Ali P.

by Demo on

You are 100% right. However your points have absolutely no meaning for an “opportunistic” and/or a "self serving" individual.


Ali P.

They are, and should be, free...

by Ali P. on

...to give the prize to whoever they want, and Ganji and Ebadi, are, and should be, free to walk out if they like.

 

This is the way people express dissent, in a civilized society.


Demo

بوف کور

Demo


چه رنجها کشید «صادق هدایت» از «کوری» و «موش صفتی»و  «شعبده بازی» هموطنان «بوف کور» خود که آخرخود را کشید. ولی جاویدان خواهد ماند آثارش و و بیاد رفته و میروند و خواهند رفت بوف کورها چه در داخل و چه در خارج.


Roozbeh_Gilani

تشکر از مقاله جالب.

Roozbeh_Gilani


اینده ایران در دست جوانان مبارزه ایران هست که در خیابان‌های تهران و کوه‌های کردستان، جان بر کاف بر ضد این رژیم جنایتکار مبارزه میکنند. نه این دو شخص  که یک مقداری به جنبش کمک کردند به خاطره افشا گریشن. حالا هم که اومدن خارج شدن امید اینده آمریکا در ایران!

"Personal business must yield to collective interest."


pas-e-pardeh

شما آهسته تر

pas-e-pardeh


امشب یک جوشانده گل گاوزبون مصرف کنید و کمی آرام شوید.  

خانم شیرین عبادی برای من مرد ایرانی قهرمانی هستند