ای کوته آستینان تا کی دراز دستی؟

تمسخر کردن و نام بزرگان را بزشتی بردن، رذیلت است ولو آزادانه انجام شود


Share/Save/Bookmark

ای کوته آستینان تا کی دراز دستی؟
by Abdolkarim Soroush
04-Jun-2012
 

که دل بدست کمان ابرویست کافرکیش....

از یک سؤ فقیهان رسمی جمهوری "کافر" پرور ایران در صدور حکم ارتداد با یکدیکر مسابقه گذاشته اند و از سو‌ی دیگر منکران در خوار داشت نام پاکان و پیامبران و ناسزا گفتن به آنان، گوی سبقت را از یکدیگر ربوده اند. صف آرایئ حیرت انگیزی است.

فقیهان به عمد و اصرار میکوشند تا نشان دهند که اگر بیش از این قدرت یابند، سری را بر گردن مرتدی و جانی را در کالبد کافری به جا نخواهند نهاد . کافر کیشان نیز به صد زبان با هم میهنان خود می‌گویند که اگر از چنبر استبداد بجهند، بی‌ تردید و بی‌ دریغ، آزادی بدست آمده را صرف تمسخر و تخفیف آموزگاران دین و آموزه‌های آنان خواهند کرد و پیش از آن که به صنعت و اقتصاد و سیاست برسند، به حساب دینداران خواهند رسید و با آنان و عقاید‌شان تصفیه حساب خواهند کرد و ناظران به درستی‌ در یافته اند که آینده را نه به دست فقیهان کافرخوار میتوانند بسپارند و نه به دست کافران مسلمان خوار که رویه های زشت یک سکه منحوس اند: اسلام کشی یا کفر کشی.

‌ تهمت تکفیر پیشینه یی کهن دارد و دامان نامداران بسیاری را دریده است. نقد منکرانه دین نیز در دوران جدید، حدیث کهنه یی است و دست کم قدمت چند صد ساله دارد . پیش از آنکه مارکس نقد دین را در صدر همه نقد‌ها قرار دهد، ولتر‌ها و دیدرو‌ها پیکر دین را به تیر‌های طعن و طنز خسته بودند. با این همه دین جان سختی کرد و چراغ کلیسا‌ها روشن ماند و همین که پیکر نیم جانش، بر خلاف انتظار سکولار‌ها، در دوران پسامدرن جان دوباره گرفت و ابراز هویت نمود و خرق عادت‌ها کرد و انقلاب‌ها آفرید، خرد ورزانی چون هابرماس سکولار بر آن شدند تا از جامعه پسا سکولار سخن بگویند و " دیالوگ " میان مؤمنان و مخالفان را پیشنهاد و توصیه کنند.

رفتار پاره یی از منکران غربت گزیده ایرانی‌، اما، نشان میدهد که نه تنها دماغ دیالوگ ندارند و شیوه نقد راستین را نیاموخته اند، بلکه در بی‌ خبری و عقب ماندگی از قافله تاریخ و عقلانیت، فقط زبان طعن و تمسخر‌شان باز و دراز است و به جای آنکه از در دوستی و آشتی درآیند و دل اهل ایمان را به دست آورند و همدلانه، کجی‌های اندیشه آنان را به غربال نقد و منطق بپالایند و به دیالوگی متقارن روی خوش نشان دهند و خود را آماده شنیدن نقد و نظر کنند، به شنعت زدن و خبث گفتن رو می‌‌آورند و از لذت موهوم آن بشاشت می‌‌اندوزند.

نقد علمی‌ البته صورت و سیرت دیگر دارد. و کورچشمی بسیار می‌خواهد که آدمی‌ تفاوت میان نقد موقر و طعن موذی را در نیابد . صاحب این قلم خود به سبب نقد دین داغ تکفیر و زخم ارتداد بر چهرهٔ دارد و دیری است که صلیب مرگ خود را بر دوش می‌کشد .همین قلم بود که سال‌ها پیش نوشت "امر دین عظیم تر از آن است که فقط به عاشقان سپرده شود. کافران و منکران هم درین وادی حقی و حظی دارند" .و باز صاحب همین قلم بود که برای اولین وآخرین بار در دانشکده الاهیات دانشگاه تهران آراء لودویگ فویرباخ و دیوید هیوم را در نقددین تدریس کرد و به دانشجویان طریقه ساخت شکنی دین را آموخت. شریعتی هم چندان از نفاق دینی و تزویر روحانی سخن گفت که دین فروشان برآشوفتند و برای فروکوفتنش با شکنجه گران سلطنتی هم داستان شدند. ما البته دین را نقد همدلانه می کردیم. و گلزار دیانت را تهی از آفات و خرافات و گزندگان و درندگان میخواستیم و میخواهیم.

هیوم و کانت و هگل و مارکس و فویرباخ هم ناقدان محترم دین بودند و دینداران الی الابد وامدار موشکافی های اندیشه گرانه آنانند. هیوم وقوع معجزات را نقد کرد، کانت دعا کردن را بی‌معنا میدانست، هگل خدایی تاریخی وحلولی را می پرستید، فویرباخ و مارکس هم دین را افیون روان یا افیون توده ها میدانستند. کسانی هم بودند و هستند که فراتر از مصلحان می روند و نه به اصلاح دین بل به امحاء آن می‌اندیشند و می کوشند.اینان هم مادام که به نقد عقلانی پایبند باشند سعی شان مشکور است و جهدشان مأجور

روی سخن با کسانیست که جرعه صحبت را به حرمت نمی نوشند و شرط ادب را در محضر خرد نگه نمی دارند و دین ورزان را به تازیانه تحقیر می رانند و دامن بزرگان دین را به لکه اهانت می آلایند.

روی سخن با دین ستیزانی است که بنام نقد اهانت و نفرت می پراکنند و رقم مغلطه بر دفتر دانش میکشند و سر حق بر ورق شعبده ملحق میکنند و نفس کافری را عین روشنفکری و ترقی می انگارند و چهره ای کریه از آزادی می نگارند و پلیدی ها و زشتی ها را ببهانه حق و آزادی مجاز و مطاع می شمارند و "نه آن در سر دارند که سر بکسی فرود آرند."

مغالطه مهلکی که ذهن و ضمیر این طاعنان را تسخیر کرده این است که هرچه "آزاد است رواست." به قوت باید گفت که این سخن سخت نارواست.

آدمیان برای طمع ورزیدن و حسد ورزیدن، بخل ورزیدن، غیبت کردن، مسخره کردن، پرخوردن، پر گفتن، آدرس غلط به جویندگان دادن و هنگام بیماری نزد طبیب نرفتن و... آزاداند، یعنی هیچ قانونی آنان را منع و مجازات نمی کند. اما در عین آزاد بودن، پاره ای از آن خصال و افعال از اقبح قبائح اند و بهیچ حیله و بهانه یی پلیدی شان پاک و پیراسته نمی شود.

آزادی، جراحی پلاستیک نیست که زشتی ها را زیبا کند. آزادی چون نور است که زشتی ها و زیبایی ها را آنچنان که هستند می نمایاند. تمسخر کردن و نام بزرگان را بزشتی بردن، رذیلت است ولو آزادانه انجام شود. اهانت ناروا است ولو نام نیکوی نقد بر آن نهاده شود. خود را فریب ندهیم. چه کسی می تواند بپذیرد پیامبر اسلام را به صورت خوک نشان دادن یا امامان شیعه را سید گدا خواندن (در رسانه‌های لوس آنجلسی)، نقدعلمی یا تحلیل تاریخی یامبارزه سیاسی است؟ درسراسر دوران روشنگری که نقد دین در صدر کارنامه منکران قرار داشت، هیچ کس عیسی مسیح را به صورت خوک نکشید و هیچ کس حواریون عیسی را بی‌ سر و پا نخواند. ”یارب به که شاید گفت این نکته که در عالم" دین گریزان غربت گزیده ایرانی‌ گشاده دستانه شیپور آزادی را از دهانه گشادش می‌‌نوازند و تمرین آزادی را از آزادی پلشتی ها و قرآن سوزی‌ها آغاز کرده اند و نعمت زیستن در اقالیم آزاد را چنین کفران میکنند؟.

صاحب این قلم و همراهانش سالهاست بر شیعیان بانگ میزنند که خلفای پیامبر را سب و لعن نکنید و دشنام و ناسزا نگویید و تخم نفرت و کینه مپراکنید و آتش دشمنی برنیفروزید، حالا بیایند و ازین آزادی پروران! بشنوند که اهانت به مقدسات دیگران و دامان فضیلتشان را به رذیلت آلودن شرط و لازمه آزادی است و کسی‌ را به خاطر آن نباید نکوهش کرد!

"حیرت اندر حیرت آمد زین قصص"

من نمی‌دانم اگر فردا و پس فردا رعدی بخروشد و برقی بدرخشد و راه بازگشت آوارگان به وطن هموار شود، این ناسزا گویان چگونه میتوانند بی‌ خفّت و بی‌ خجلت، چشم در چشم مردان و زنان و دختران و پسران بی‌ شماری بدوزند که عقدشان را در محضر قرآن بسته اند و به آیین محمدی بر یکدگر حلال شده اند و باذن خدا ازیکدیگرکام گرفته اند، فرزندانشان را محمد و فاطمه نام نهاده اند و الگوی مروّت و شجاعت را در علی‌ دیده اند؟ نام محمد را بی‌ صلوات بر زبان نمی‌‌آورند و قرآن را بی‌ بوسیدن به دست نمیگیرند و آب خنک را بی‌ یاد تشنگی حسین نمی‌‌نوشند و غبار تربتش را بر دیدگان میسایند

چگونه می‌توان در خرمن ایمان و آرامش قومی آتش عداوت زد و در میان‌شان به آرامی زیست؟

پدر کشتی‌ و تخم کین کاشتی
پدر کشته را کی‌ بود آشتی‌

با طاعنان دین‌گریز می‌گویم: اگر در پی‌ برکندن بیخ اسلامید، آب در‌هاون می‌کوبید و جهد بی‌توفیق می‌کنید. هم خدای مسلمانان (به شهادت قرآن) وعده تثبیت این دین را در زمین داده است، لیظهره علی الدین کله، و هم (به شهادت تاریخ) این شجره طیبه محمدی در فزونی و تناوری بوده است و از آمد و رفت کلاغان، شاخ و برگش نفرسوده است. به قول جلال الدین بلخی: «مصطفا را وعده کرد الطاف حق......... او بخفت و بخت و اقبالش نخفت». در افتادن با تمدنی چنین ستبر و سترگ نه کاری است خرد.

بل از حریصی عاقبت نادیدن است بر خود و بر عقل خود خندیدن است

و به قول خواجه شیراز:

صد باد صبا این جا با سلسله می‌رقصند
این است حریف‌‌ای دل! تا باد نپیمایی

و اگر برای تشفی خاطر چنین می‌کنید، وجدان شرمگین اخلاق نمی‌پسندد که دل دیگران را خون کنید تا دل خودتان خوش شود.

اگر استبداد دینی ایران را نشانه رفته‌اید، نشانه‌گیری‌تان خطاست. دل مردم را به دست آورید تا در مبارزه با استبداد همدست شما شوند. زخم زبان زدن و دل مؤمنان را آزردن از خرد سیاسی به دور است و راهی‌ بدهی نمی‌‌برد.

اگر قصد روشنگری و خرافه‌زدایی و دین‌پیرأیی دارید، بسم الله. راهش نقد علمی‌ و تحلیل محققانه و همدلانه است و فتح باب دیالوگ و قبول شرافتمندانه رقیب، نه طعن و تخفیف و تمسخر.

من در عجبم که چرا از اردوگاه "سکولار" ندایی و صدایی بر نمی‌‌خیزد و چرا از تاریخ مغرب زمین درس نمی‌گیرند و همزبان با مومنان، بر قبیله طاعنان نمی‌‌شورند و به نصح ناقدانه ایشان دهان نمی‌‌گشایند؟ مگر نهی آنان فقط برعهده دینداران است؟ اینهمه تلویزیون و اینهمه سایت اینترنتی، روزان و شبان در کار تولید نفرت و فضیحت‌اند و جدال کفر و دین را دامن می‌زنند و عقلای قوم نشسته‌اند و تماشا می‌کنند و زبان از هدایت بسته‌اند. سکولارها به داد سکولاریزم برسید! این نفرت فروشی‌های تندروانه، چهره دین ستیزانه به سکولاریزم خواهد بخشید و در فردای موعود کار بدست همه خواهد داد.

آنچه را آوردم هم از سر غیرت مسلمانی بود هم مصلحت سیاسی و هم دغدغه فرهنگی. آیا کمال بی‌فرهنگی و بی‌تدبیری نیست محبوب مسلمانان را آزردن و در میدان مبارزه با استبداد، آتش اختلاف عقیدتی افروختن؟

باری اگر، ایرانیان همه یهودی یا مسیحی یا.... هم بودند، بی‌کم وبیش با طاعنان در یهودیت و مسیحیت و... همینگونه خطاب می‌کردم و آنان را به نقد مشفقانه و ترک طعن دشمنانه فرا می‌خواندم و مروت و مدارا و ادب و حرمت نگهداشتن را که ارزشهای فرادینی‌اند، در گوششان فرو می‌خواندم که:

بی‌ادب تنها نه خودرا داشت بد
بلکه آتش در همه آفاق زد

****

این وجیزه ناقدانه و ناصحانه بی‌تکمله‌ای تمام نیست. خطابی هم با قبیله فقیهان دارم:

روشنفکران دینی بی‌نفاق و بی‌تزویر دغدغه دیانت دارند، به پیامبر مکرم اسلام ایمان و ارادت می‌ورزند و بر خوان آن خوانسالار معنویت نشسته‌اند و از دست او جرعه معرفت می‌نوشند، اما سه چیز آنان را از شما جدا می‌سازد.

الف: اخلاق و تجربه متعالی عرفانی را از فقه برتر می‌نشانند.

ب: بر کثرت اندیشه‌ها و ادیان مهر قبول می‌نهند و در آرزوی محال مسلمان کردن و مسلمان شدن همه مردم ننشسته‌اند وهمه کافران را لزوما گمراه و دشمن حقیقت نمی‌شمارند.

ج: برون رفتن از دین را همچون درآمدن در دین، از حقوق آدمیان می‌شناسند و جان را برتر ازعقیده می‌نشانند و عقل را همه جا محترم می‌دارند چه وقتی که فتوا به ایمان دهد و چه وقتیکه فتوا به کفر دهد.

برین قرار، بالاجماع مباح کردن خون و آبروی کسی را به سبب خروج از دین مباح نمی‌‌شمارند.

سفارش من به شما این است که عالم باعمل باشید و در درجه نخست به مقلدان خود بگویید تا در مقدسات دیگران طعن نزنند و خلفای ثلاث را لعن نکنند و آنگاه اگر غم اسلام می‌خورید و آنرا توانا و آبرو مند می‌خواهید با طاعنان و کافران از در محبت درآیید و به نصیحت مشفقانه بپردازید و برای هدایتشان دعای مخلصانه کنید. به کرشمه‌ای بازار ساحری و ناموس سامری را بشکنید. بگذارید از قم بانگ ارشاد و شفقت برخیزد نه نعره قتل و خشونت.

از مولانا، چهره متبسم اسلام، بیاموزید:

می‌شنیدم فحش و خر می‌راندم
رب یسر زیر لب می‌خواندم

هر زمان می‌گفتم از سوز درون
اهد قومی انهم‌ لا یعلمون

امروز در جهان، ایران تنها کشوری (و قم تنها شهری) ست که در آن حکم رسمی‌ قتل مرتدان صادر می‌شود و چنین نشانی‌ بر پیشانی اسلام و ایران، موجب فخر و ابتهاج نیست. برین کارنامه بی‌افتخار مهر خاتمت نهید.

اگر می‌ترسید طعن طاعنان و کفر کافران در استواری درخت پر صلابت اسلام رخنه افکند، دل دلیر دارید که آن آفت موجب چندین مخافت نیست.

به صبر کوش تو ای‌دل که حق رها نکند
چنین عزیز نگینی به دست اهرمنی

اگر آفتی و مخافتی هست سکوت شما فقیهان در ستم بازار جمهوری اسلامی ایران است که خبر قساوت‌های قصابانش به تواتر رسیده است و دل انسانیت و اسلامیت را بدرد آورده است. سکوت شما اینک کم از شرکت درآن مفسده‌ها و مظلمه‌ها نیست.

و اگر اهانت به رسول مکرم و آل او شما را خشمگین می‌کند، خشم خود را برای خدا فرو خورید و ادب از بی‌ادبان بیاموزید و به هوش باشید که:

صد ملک دل به نیم نظر می‌توان خرید
خوبان در این معامله تقصیر می‌کنند

و چنانکه قرآن فرمود: ادفع بالتی احسن و جادلهم بالتی احسن

****

شنیدم که مردان راه خدا
دل دشمنان را نکردند تنگ

تو را کی‌ میسّر شود این مقام
که با دوستانت خلاف است و جنگ

عبدالکریم سروش
خرداد ۱۳۹۱

---------

کافر به معنای نامسلمان است و هیچ بار ارزشی ندارد. این واژه را از آنروی بکار گرفته‌ام که پاره‌ای از غربت گزیدگان خود را کافِر می‌شمارند و حتی به آن افتخار می‌کنند.


Share/Save/Bookmark

 
Masoud Kazemzadeh

این مقاله آقای

Masoud Kazemzadeh


این مقاله آقای سروش که اینجا چا پ  شده، کامل نیست.  بقیه این مقاله را در این سایت بخوانید:

//www.iran-emrooz.net/index.php?/news1/37907/

 


مآمور

انشاء جالبی بود

مآمور


قواعد انشاء را رعایت کرده. ّ اسلام کشی و کفر کشی ّ تز انشاء می باشد که در چند پارگراف از آن دفاع شده و در خاتمه هم جمع بندی خوبی داردلغت نامه وسیع و حرفه ای آن هم قابل تقدیر است. فقط یک مشگل اساسی دارد.
کفر کشی را زیاد تعریف نکرده و آن را با اسلام کشی مقایسه نکرده!
حالا فارغ از زنده باد مرده باد زبان فارسی را خوش است.
عزیزان درست می گویند اینها که من مینویسم فارسی نیست! اظهار فضل بیسوادان است!!

I wear an Omega watch


vildemose

 Where does this guy

by vildemose on

 Where does this guy live?

 

All Oppression Creates a State of War--Simone De Beauvoir


vildemose

And this guy is a Moderate

by vildemose on

And this guy is a Moderate muslim? Isn't this guy the spiritual leader/darling of reformers??

 

All Oppression Creates a State of War--Simone De Beauvoir


Puffali

درود بر شاهین نجفی

Puffali


حضرت آقای فیلسوف

اگر کسی‌ توهین به مقدسات شما کرد سزایش مرگ است؟

یعنی این دو در نظر شما به یک اندازه نکوهیده اند؟

این مسلمانی عقل از شما ربوده و قابلیت تفکر از شما گرفته.

اشکال شما این است که به باورتان بیش از جان یک انسان بها می‌دهید. برای حفظ باورتان اگر مجبور شوید انسانها را قربانی می‌کنید. 

اشکال از دین باوری و دین باوران است. باید ریشهٔ دین را سوزاند تا این درخت هرز دیگر هرگز میوه متعفنی چون اسلام ندهد تا اینچنین کام نسل بشر تلخ نگردد. 

هیچ عقل سالمی به مقایسه توهین به مقدسات و حکم ارتداد در یک مقوله و در مقام مقایسه نمی‌پردازد. 

در این میدان هرگز به نقد جدی و صریح اسلام نمی‌توان پرداخت. یا باید زبان در کام کشید و چون پیشینیان خون گریست یا باید دست از جان شست و به میدان آامد. 

درود بر شاهین نجفی که ردای خوف به دور انداخت و مردانه میاندار شد.


Babak K.

Aghayeh Soroush Why you

by Babak K. on

Aghayeh Soroush

Why you were quiet when Dr. Faroukh-Roy Parssa was excuted?  Why you said nothing when thousands of Iranian youth lost their lives because they were not thinking like you or your Emam?  How about you role in Enghelabeh Farhanghi?

Sorough Agha:

Apologize to Iranian people!


Babak K.

Aghyeh Soroush, It seems

by Babak K. on

Aghyeh Soroush,

It seems to me that still you have no Sharaf and Vojdan.  All those excutions, all those tortures and all your Islamic Cultural Revolution has not made any dent in your Be-Vojdani.  I am repeating myself but you are a true be-Vojdan.  You know nothing about decency.  All those families who were destroyed by a regime that you were part of it will never forgive you.


Oon Yaroo

Islam = Death, Destruction, and Destitute for all and at all...

by Oon Yaroo on

times!

Eradication of this cancer, its ideologues, and barbaric followers must be on the top of the list of priority of every concerned, vigilant, and peace-loving citizen of the planet Earth!


Shazde Asdola Mirza

اسلام کشی توجیه انسان کشی

Shazde Asdola Mirza


 

این اوج مغلطه جنایت کاران اسلامی است!

یعنی‌، من و تو اگر بگوییم که اسلام شیعه‌ پر از خرافات و مزخرفات است، "اسلام کشی" کرده ایم؛ و در مقابل کشتن ما هم حلال و توجیه پذیر است.

یعنی‌، این به اون در!

اوج جنایات و سر رشته ظلم و بی‌رحمی در کشور‌های وحشی اسلامی اینکه: انتقاد از عقیده خود را جواز آدم کشی و تجاوز قرار میدهند ... به نام اسلام.

از همه اطاعت میخواهند، ولی‌ حقوق انسانی‌ دیگران را قبول ندارند!

اما اگر در ذهن پوسیده و بیمار این وحوش، انتخاب بر سر "اسلام کشی" یا "انسان کشی" است ... من میگویم این وظیفه همه ماست که در "کشتن" این ایدئولوژی ضّد بشری بکوشیم!

بگذار قلم ما، بیان ما، شعر ما و سرود ما ... همه از پای ننشینند ... تا روزیکه کاخ دروغین، پوسیده و خونبار این جانیان ضّد بشر، با خاک یکسان شود.

 


Gharibe Ashena

Kee, chee midoone?

by Gharibe Ashena on

On Kas ke bedonad va bedonad ke bedonad, asbe kherad az gonbad e giti bejahonad.

Von Kas ke nadonad va bedonad ke nadonad, oo niz khare lang be manzel beresonad.

Vonkas ke nadonad, va nadonad ke nadonad, dar jahl e morakab abadod-dahr bemonad.... 


Harpi-Eagle

I wish you ...

by Harpi-Eagle on

And Dr. Yazdi a long life, so that when the alien IRI is annialated, we can put you and him on trial for atrocities against humanity. And you know what haji? the Iran of future will have enough pull and influence to have any country on the planet extradite you and Yazdi back to Iran. So, for now enjoy living in the peacefull, beautiful, clean "Bay Area", your day in court is coming soon. Happy trembling until that day.


Demo

رنگین کمان کاذب سروش و گوگوش

Demoبی اعتباری وجه مشترک گوگوش و سروش و امثالهم است. در نتیجه نه سروش و آوازهای آن بانوی اُمل الدروغ ارزش گوش کردن دارد و نه نوشته های طویل و پر نیرنگ این شیخ الخروش ارزش خواندن. همین.


Zorumbaa

Dear J Javid

by Zorumbaa on

There are in many free and democratic civil societies with freedom of religion and the fact that people do not experience “Religious Oppression.”  With or without Religious Oppression,  a citizen has the RIGHT to make fun, ridicule, joke about, and all that is called “Insults, Insulting” the religious leaders or as you called them “Bozorgaan Dini.”  It is not called WASTE OF TIME; it is exercising your freedom of expression.  The level of “Bozorgy” is irrelevant, rights and freedom IS NOT SELECTIVELY applied.  From Jesus, to Pope/s, to cardinals and priests, to Jerry Farwell and Pat Robinsons of this world, look around and see what is being said about them, you are in media and that should not be a problem to find out how many sites, books, and other ways that people can express themselves, someone, somewhere, and somehow attempted to “PROVE” that Jesus was GAY! Or millions pages of prints against Christianity and the person of Jesus. I don’t think there is a FATVA by any pope to kill the source! You may argue the question of “good taste,” but regardless of that the exercise of the right of a person to express him/her self CERTAINLY SHOULD NOT BE PUNISHABLE BY KILLING, TOURTURING. IMPRISONMET, FLAGGING, and I believe you know the rest.My comments here is not in defense of one religion against the other, as I am sure you have noticed is about human rights and no voice should be silent by fear and intimidation in defending and protecting the same.  


afshinazad

حاجی سروش،

afshinazad


این احمقیت شما و امثال شما کی تمام خواهد شد؟
اگر دین و مذهب شما وارد سیاست میشود پس بایستی توهین و فوش و هرچیز دیگری را باید فبول کنید. اگر توهین و مسخره امامان را نمیخواهید چرا این دین شما به همه زندگی و پوشش و غذاخوردن و سیاست دخالت میکند. پس نه غزه نه لبنان جان ما فدای ایران.


Oreynab

کک پرید، پشه پرید، نوبت به عبدلی رسید

Oreynab


ای کوته آستینان ...؟ اگه خیلی ادیبی تو چرا از حافظ میدزدی؟ عرضه نداری یه تیتر برا مقاله ات جورکنی؟

بعدش حاجی من یکی آسسین ندارم فهمیدی؟ لختییم! اصلا جیب و کیسه هم ندارم که چیزی قایم کنم ببین:

توهین؟ بینم حاجی اگه به قاتل بگن جانی بهش توهین کردن؟ فرد نُه ساله در تمام دنیا کودک است و رابطۀ جنسی با کودک را پدوفیلی مینامند و عملی است جنایی. حتا نگه داشتن عکس و فیلم از این عمل در قویترین دمکراسیها جرم است و زندان دارد، خب؟ حالا پیامبر گرامی شما حضرت محمد (ص) که کودک نه ساله را بعنوان ازدواج مورد بهره برداری جنسی قرارداده بودند پدوفیل محسوب میشوند، حالیته حاجی؟ پیغمبر که خدایی فرستادتش اعراب جاهلی را آدم کند خودش آنکاره از آب دراومده. اینکه حضرت پدوفیل بوده اند توهین است و سب النبی و اینجانب کشتنی؟

". . . کافران مسلمان خوار که رویه های زشت یک سکه منحوس اند: اسلام کشی یا کفر کشی" یعنی ببین فیلسوف آماتور، این مغلطۀ تو دیگه روی احمدینژاد رو هم کم کرده! یعنی نجفی با نق زدن به حاج نقی اسلام کشی کرده؟

"... فردا و پس فردا رعدی بخروشد و برقی بدرخشد و راه بازگشت ..." هه هه هه خودت خوب میدونی که همچه روزی جای تو در دادگاه به اتهام مشارکت در قتل و ضرب و شتم و سرکوب دانشجویان در جریان اشغال دانشگاه تهران توسط کمیته و چماقداران شما (حاجی بخشی و زهراخانم و...) خواهدبود. به دستور همان شورایعالی عنقلاب اسلامی که حضرتعالی چهار سال تمام افتخار خطیر نمایندگی حضرت امام سیزدهم را در آن داشتید. حالا بیشین هی سجع و قافیه جورکن، قر ادیبانه بشکن. تا اونروز.


Azarbanoo

Mr. Dabagh

by Azarbanoo on

Please check his aragif in this article asw well:

//news.gooya.com/politics/archives/2012/06/141618.php#more


Cost-of-Progress

رو که نیست

Cost-of-Progress


اگر شما اسلامیان آدمکش کشور اجدادی ما را اشغال نمیکردید، هیچکس به "بزرگان" دینی شما زد ایرانی ها چیزی نمیگفت.

در حقیقت، ما ایرانی ها کاسه های داغ تر از اش هستیم مگر چند تا از ما ها که متوانیم برای خودمون فکر کنیم. تازه، این بزرگان شما ایرانی هم ..بابا این ها عرب ------ عرب هستند...

شما ها فکر کنید که اگر این "دین" انقدر بزرگ و آسمانی است، چرا باید با حرف یک نفر شما ها انقدر آتیشی بشین.........


Veiled Prophet of Khorasan

Insult

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

The one insult here is this guy Abdolkarim. I won't call him "Soroush" because that is a sacred Zoroastrian name too good to be associated with this creature. He cannot even write Persian without use of so much Arabic it is incomprehensible. So much for his mastery of Persian.

Regarding his history. After running the "academic purges" in Iran guy has the nerve to go to West. Then the hypocrite goes to Maryland and works along all those non Muslims! Well Abdolkarim, how is it working next to non Muslims? 

Please tell me has this guy done anything of value in his miserable life? We know all the evil he brought but I do not know of any good he did. Why does he think anyone gives a *** what he thinks. To me barking of a dog has more value than his words.

But he keeps going on with more nonsense. Not just making a spectacle out of himself but also other Iranians.

I as an Iranian denounce this person. He does not represent me. I don't hate religion; I don't even hate this guy. I just want him out of sight and out of mind.

Roo ke roo nist; sange paye Ghazvine!


Roozbeh_Gilani

جالب و با مزه!

Roozbeh_Gilani


این حاجی آقا، این به اصطلاح "روشنفکر مذهبی‌" که در دوره "خودی بودنش"، اراذل و اوباش اسلامی را بر علیه دانشجویان مبارز بسیج کرد و صف کشید، و باعث صد‌ها مورد قتل و جنایت شد، حالا از "صف کشیدن" جوانان ایران بر ضّد فرقهٔ منفور دوازده امامی به "حیرت!!!" (بگو ترس و لرز) افتاده. بقیه رجز خانی و وراجی حاجی آقا در باره "مارکس و ولتر!!!"، برای رد گم کردن و مربوط به ادعای "روشنفکر" بودن این فرد فرصت طلب  و فاسد مذهبی‌ هست و نه چیز دیگر.


Azarbanoo

Soroush , We are waiting for you

by Azarbanoo on

in Free IRAN to teach you to act like Normal Human.


varjavand

Regardless of the nature of

by varjavand on

Regardless of the nature of criticism, the reaction of religious people, especially of those who are in position of power, are the
same. Ostracizing the critics, insulting them, issuing death sentence Fatwa, and placing bounty on their head. They are actually responsible for creating this culture of belligerency not the critics.

When I was a student, and a noisy one, I used to live in a dormitory, one day I complained to the housekeeper about the noise, do you know this building is too noisy, I told her. She told me if you don’t like noise don’t make any. The same applies to religious people, if you don’t like harsh criticism and denigration,  avoid doing them to your critics.
Religion has always survived by being combative, resisting critics, promoting extremism, branding and punishing the critics, and casting them away. And Dr. Soroush considers himself as a living victim of that kind of treatment. That is why he lives abroad.

Religious people are the only ones who allow themselves, and even consider
their inalienable right, to assault those who do not agree with them, and to issue harsh punishments for them. They have done that so successfully simple because they are backed by an army of the naïve people who blindly obey them and act as their foot soldiers. Opinions are opinions, whether they are related
to religion or not. However religious people are the ones who believe their opinions weigh more than the opinions of others simply because they protect them under the sacred canopy.

Prudently, some Christian religious leaders have tried to grapple with 21st century challenges and have made necessary modifications to make Christianity practicable in modern time and keep some of their marginally attached followers from deserting. Islamic rulers, on the contrary, have refused to do that or have reluctantly made slight changes. This is why Islam is dominated by a small flock of hard-core, noisy believers and an army of pretentious followers, the by-default Muslims who have no choice but to pretend that they are faithful. Consequently, this minority of noisy followers control the life of the silent majority who deep down do not agree with the minority's gloomy version of Islam and are afraid to express their
opinions.

And, the reason no one has portrayed Jesus as a pig is that his followers do not commit atrocities under his name.


Fesenjoon2

salman the liar

by Fesenjoon2 on

آهای سلمان!

شما خودت میتونی به آیین و اعتقادات دیگران (همچون بهائیان و یهودیان و همجنسگرایان و غیره) احترام بگذاری؟ یا احترام گذاشتن به کیش و اعتقادات دیگران بایستی صرفا از طرف دیگران فقط برای شماها باشد؟

این حاج فرج دباغ هم مثل سگ بی آبروست. دلش فقط از این پر است که چرا در قمار بازیهای سیاسی در جمهوری اسلامی بازنده از آب در آمده و غربت نشین شده. وگرنه ایشان هم با شلاق زدن و دار زدن جماعت کافر و ملحد و مرتد و منافق هیچ مشکلی ندارند. 

 


divaneh

از سروش ندیدیم بجز مغلطه

divaneh


موهومات جناب سروش را به چالش کشیده اند و دستپاچه شده و می خواهد با نثر مسجع از جهل و خرافات پدری دفاع کند. همان نثر مسجع نشان می دهد که این مغر خاک گرفته دویست سال از زمان خویش عقب است. می گویید نه، از استادانی بپرسید که در جریان انقلاب فرهنگی ایشان از دانشگاههای ایران اخراج شدند.

حال آمده تا با همان سفاهت همیشگی مردم را از به چالش کشیدن مقدسین بر حذر دارد تا این داستانهای غیر عقلانی همچنان به عنوان حقیقیت باقی مانده و تابوهای دینی همچنان اذهان مردم ساده را فاسد نمایند و آنها را در همان جهل چند هزار ساله نگاه دارند.

پر رویی هم حدی دارد. اگر نقد علمی خوب است و تکفیر بد است و فقیهان در دستور قتل مرتدان راه به خطا برده اند پس چرا پیامبر منزه از خطای شما افراد را برای گفتن یک شعر و یا داشتن عقیده ای دیگر می کشت؟  خوب این آخوندها هم از پیغمبرشان پیروی می کنند. تا کی می خواهید به این مغلطه هایتان ادامه بدهید و در دفاع از جهل و سفاهت و تحمل ناپذیری دینی آسمان ریسمان ببافید.

حال دوباره نثر خنک ایشان را بخوانید و عبارت "اسلام کشی" را با عبارت "مبارزه با جهل و نادانی" عوض نموده و هر جای "پاکان و بزرگان دین" دیدید آن را با "تنبلهایی که هیچ سودی به جامعه نرساندند" عوض نمایید تا نیات جناب سروش روشن شود. باشد که از این طریق سر حق بر ورق شعبده ملحق شود و قدری بشاشت بیاندوزید.


salman farsi

سروش حقیقت را میگوید

salman farsi


تووهین به شعائر دینی نشانه جاهلیت است و نه پیشرفت و مدرنیتی. همانطور که قرآن کریم می‌فرماید و من در خطاب به شخص گمراه دیگری گفتم: 

Allaah The Almighty forbids us from mocking people as He Says (what means): {O you who have believed, let not a people ridicule [another] people; perhaps they may be better than them}[Quran 49:11] 

//www.islamweb.net/emainpage/index.phppagearticles&id=170833

For an Islamic democracy


Anahid Hojjati

what a shameless guy this Soroush is

by Anahid Hojjati on

He is writing

من نمی‌دانم اگر فردا و پس فردا رعدی بخروشد و برقی بدرخشد و راه بازگشت آوارگان به وطن هموار شود، این ناسزا گویان چگونه میتوانند بی‌ خفّت و بی‌ خجلت، چشم در چشم مردان و زنان و دختران و پسران بی‌ شماری بدوزند که عقدشان را در محضر قرآن بسته اند و به آیین محمدی بر یکدگر حلال شده اند و باذن خدا ازیکدیگرکام گرفته اند، فرزندانشان را محمد و فاطمه نام نهاده اند و الگوی مروّت و شجاعت را در علی‌ دیده اند؟ نام محمد را بی‌ صلوات بر زبان نمی‌‌آورند و قرآن را بی‌ بوسیدن به دست نمیگیرند و آب خنک را بی‌ یاد تشنگی حسین نمی‌‌نوشند و غبار تربتش را بر دیدگان میسایند

so now people who write a song or like a song have to "khejalet bekeshand" and Soroush who participated in cultural revolution and was one of its leaders is shamelessly going around still acting like an intellectual and someone that we are supposed to care about what he says. what a jerk this Soroush is.


jmyt17

نزد طبیب

jmyt17


سلطه گري را گفتند: چه خوري؟
!گفت: گوشت ملت
گفتند: چه نوشي؟
گفت: خون ملت!
گفتند: چه پوشي؟
گفت: پوست ملت!
گفتند: اينها را از چه راهي به دست مي آوري؟
گفت: از جهل ملت
گفتند: از جهل چگونه نگهداري و مراقبت مي كني؟
گفت: در جعبه طلائي تقدس!
گفتند: و چيست محافظ آن جعبه ؟!
گفت: خرافات

Time will judge: The dirty Islamist came and destroyed IRAN.


Red Wine

...

by Red Wine on

بالاخره باید از یک جا این حرکت آغاز میشد،در قدیم این موج،چه شایسته و یا چه وارَسته.. بافته در لَفافه بود و حالا صَدقه سرِ اینترنت هر کَس تواند داعیهٔ آزادیخواهی کند و دسته و گروه راه بی‌ اندازد... این هم برای این است که ایرانی به تخیّلات عشق بسته و تفکّرات را سالیان است که به کناری گذاشته و دل‌ تنها به گفتنِ نواقص خوش کرده و در رفع آنان هیچ اقدام نکرده و بیشتر در گذشته به سر برده و آینده را فراموش !

در این ایّامِ سیاه و در این دورانِ وا نَفسا،برای رسوا نشدن همرنگِ جماعت شده و هر چند که آن خلق را قبول نداشته باشیم،اِفراط و تَفریط فراوان و در حالیکه در هر دو طرف،چه مذهبی‌ و چه لا مذهب..خود را اهلِ خوبان دانسته و احترام و رعایتِ حقوقِ دیگران بی‌ ارزشترین نکته در میانِ ماست.

اِصلاح ناپذیریم،چه دلگیر کننده است که اینقدر بی‌ تَکلیفیم ... بیچاره شاهین و بیچاره ما،که از دست..بدین گونه رفتیم بی‌ آنکه خود دانیم .


Fred

نتایج سحر

Fred


حاج فرج دباغ به کوچه علی چپ میزند؛ یادش رفته از بذرپاشان نفرت است، خاطرش نیست که "عطر" پاشی میکرد و ویدیو آن هست و انکارش محال.

آنان که توهین میکنند؛ عاقبت صبرها لبریز میشود و توهین میشنوند.

آنروزی که سایۀ "همراهان" گذشته و حال حاج فرج از سر ایران کم شود؛ فردا که وزد باد مهرگان، حاج فرج و یاران میباشند که باید فکر کاری گیرند نه ملتی نیش خورده و طعم تلخ ستم دینی چشیده.

حاجی اوضاع از آنکه فکرش را میکنی خیط تر است و این هنوز از نتایج سحر.


Fesenjoon2

بله آقای سروش!!

Fesenjoon2


بله آقای سروش: شاید تمسخر کردن و نام بزرگان را بزشتی بردن از نظر شما رذیلت باشد. ولی رذل بودن حکمش شلاق و اعدام نیست! این رو توی اون کله اسلام زده تان فرو کنید!!