زنده باد عربهای ایران

تبعیض ذهنی ما خواسته و یا ناخواسته در سیاستهای قوم ستیزانه حکومت متبلور شده


Share/Save/Bookmark

زنده باد عربهای ایران
by divaneh
18-Oct-2012
 

چندی پیش با دخترخانمی از تهران صحبت می کردم و زمانی که طبق معمول صحبت کشیده شد به ایران، ایشان بنده را مطلع نمودند که تا پنجاه و یا شصت سال پیش در ایران عرب وجود نداشته است و همۀ ساکنین عرب ایران پناهندگانی هستند که در زمان محمدرضا شاه از عراق به ایران فرار کردند. زمانی که با چشمهای گرد شده از ایشان پرسیدم که بر چه اساسی چنین ادعایی می نمایند جواب شنیدم که این را از مادرشان شنیده اند و از آنجا که مادرشان در کودکی چند سالی در آبادان زندگی کرده هیچ شکی در صحت اظهارات مشار الیه نمی توان داشت. سرسختی بنده در رد این ادعای مضحک باعث شد که من نیز عرب شمرده شوم. مگر می شود که کسی فارس باشد و عرب ستیز نباشد؟ در پایان دلایل و شواهد بنده هر چند که ایشان را متقاعد ننمود اما باعث شد که خدشه ای بر این باور ناصواب وارد آید.

اندکی پس از آن با خانم دیگری، باز هم از تهران، صحبت می کردم و ایشان با شنیدن این که عربها ایرانی هستند غضب نمودند و گفتند: خیلی بهم برخورد که گفتید عربها ایرانی هستند. با شنیدن این اعتراض جاهلانه متوجه شدم که این عقاید اشتباه نمی تواند فقط به دو نفر تعلق داشته باشد و احتمالا طیف گسترده ای از ایرانیان چنین باورهای بی مایه ای را در خویش جای داده اند. به این خانم نیز توضیح دادم که ایران بسیار بزرگتر و فراخ تر از شمال تهران است و اتحادی از مردمانی با گویشها و قومیتهای مختلف است.

هر دوی آنها به آریایی بودن خویش مفتخر و از اعراب پستی که ما را دچار بلای اسلام و آخوند نموده بودند بیزار بودند. برای صد هزارمین بار با بی حوصلگی شنیدم که چگونه تا پیش از اسلام ما می گفتیم پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک و آنگاه این عربهای ملخ خوار به ما حمله کردند و آئین بدوی شان را به ما تحمیل نمودند و باعث شدند که ما از قافله تمدن عقب بمانیم. من اینجا نمی خواهم که بحث مکرر ایران باستان را پیش بکشم اما این حمله های بی اساس و جاهلانه به عربهای ایران و ادعاها و اتهامهای واهی که بخش بزرگی از مردمان ایران را نشانه رفته و آب به آسیاب تجزیه ایران می ریزد را باید جواب گفت تا شاید قدری خرد و انصاف ما را به همدیگر نزدیکتر نماید و هر کس گناه خویش را بگردن بگیرد.

بسیاری از این افراد خود بزرگ بین تعلق به محلات نسبتاَ مرفه شهرهای بزرگ دارند و با ظاهرهای آراسته خود را متجدد و روشنفکر می دانند. بسیاری اما همان باورهای بی پایه را که در صحت آنها هیچگاه تحقیقی ننموده اند مانند طوطی تکرار می کنند و هیچ شکی در صحت این اراجیف به خود راه نمی دهند. متاسفانه چنین افراد زود باوری که هر ادعایی را بی دلیل قبول می نمایند و بی هیچگونه کنکاش در حقیقت امری آن را می پذیرند فقط می توان به یک اسم نامید: عامی. اینها افرادی عامی هستند که به واسطۀ پوشش، لهجه، محل زندگی و غیره خویش را متجدد می دانند اما از پنهان نمودن عامی بودن خویش عاجز می مانند و نادانی و دید محدودشان را در نظریات متعصبانه شان آشکار می نمایند.

قدمت اقوام گوناگون در خوزستان موضوع تحقیقهای بسیاری بوده است. فردوسی در شاهنامه سخن از دشت نیزه وران و پادشاه عادل عرب، مرداس می راند که بنا بر یک تعبیر محل آن خوزستان کنونی بوده است و بنا به تعبیری عربستان. كسروی در كتاب شهر یاران گمنام می نویسد :

تا آنجا كه یقین است و دلیل در دست هست ، تاریخ هجرت تازیان به ایران را باید قرن ها پیش از اسلام و از آغاز پادشاهی ساسانیان در نظر گرفت . در زمان اشكانیان دروازه های ایران به روی تازیان باز بوده و در زمان ایشان بود كه تنوخیان و لخمیان با آن انبوهی و بی شماری رخت مهاجرت به عراق كشیدند و كسی مانع ایشان نشد . شاید دسته هایی نیز در همان زمان به درون ایران آمده نشیمن گرفته باشند ، ولی چون دلیلی در این باره در دست نیست نتوان یقین دانست . اما در زمان ساسانیان یقین است و دلیل ها در دست هست كه طایفه هایی از تازیان در گرمسیرهای ایران از خوزستان و بحرین و پارس و كرمان نشیمن داشته اند . یكی از طایفه ها (بنوالعلم)بود كه شاید نخستین طایفه از تازیان بوده اند كه رخت مهاجرت به درون ایران كشیده اند.

در همین سایت وزین نیز مقاله ای تحقیقی در مورد اسکان قبایل عرب در خوزستان می توان یافت.

سابقۀ تاریخی اسکان قبایل عرب در خوزستان

به نظر این محقق همۀ قبایل عرب در یک زمان وارد ایران نشدند و اولین قبایل عرب سیزده قرن پیش در زمان حمله اسلام و آخرین قبایل عرب چند قرن پیش در خوزستان سکنی داده شده اند اما بر فرض هم که این نظر درست باشد مگر بقیۀ اقوام ایرانی همه در یک زمان وارد ایران شدند؟

بنده نمی خواهم که وارد این تحقیقات تاریخی شوم اما می خواهم بدانم که چگونه است که تو پس از شش سال زندگی در غرب خود را بریتانیایی و آمریکایی می دانی اما اعراب ایران پس از دو هزار سال هنوز ایرانی نیستند؟

می گویند ما زرتشتیانی پاک بودیم و فقط به نیکی گرایش داشتیم و اعراب فرهنگ ما را فاسد نمودند. هیچکدام هم اندکی به خود زحمت نداده تا تحقیق کوچکی بنماید و ببیند که چگونه ایران زرتشتی گرفتار فساد دینی گشته بود و چگونه نابرابری های اجتماعی بنیاد امپراطوری را متزلزل ساخته بود. گویی جنبش مزدکیان بی دلیل صورت گرفته بوده است. بی خبر از فساد آخوندهای زرتشتی که رخت عوض نموده و آخوندهای شیعه شدند رویا می بافند و لباس فرشته بر تن این دیو پلید می کنند. حتی امروز را نیز نمی نگرند. کثافت کاری را قمی و کاشانی و تهرانی و اصفهانی و لاریجانی می کنند، فحش و نفرینش را عربها می خورند. کدام عربی را می شناسید که نگرانی اش این باشد که با کدام پا وارد مستراح شود و یا اگر بادی از او در رفت کدام ورد را بخواند؟ کدام آیت الله سرشناس در ایران عرب است؟

مورد دیگری که باید بدان اشاره کرد این است که این نوع باورهای بی مایه راجع به عربها در نزد کسانی رواج دارد که برخوردی با عربها نداشته اند. شما به ندرت می توانید فردی خوزستانی بیابید که فرقی بین ایرانیان عرب و فارس بداند. برخی ساکنان نادان مناطق دیگر اما می انگارند که عرب ستیزی نشانه ایران دوستی است و با تعریفی فاشیستی از جامعه ایده آل ایرانی آدم را به تهوع وا می دارند و عجبا که زندگی در جوامع دمکراتیک غربی نیز قادر به تضعیف این نژاد پرستی کور و عقاید خطرناک ناشی از آن در نزد بعضی نبوده است. متاسفانه این تبعیض ذهنی که ما به هموطنان خویش روا می داریم خواسته و یا ناخواسته در سیاستهای قوم ستیزانه حکومت متبلور شده و مهر تایید به تبعیض بر علیه ایرانیانی با سنتها، باورها و یا گویشهای دگرگون می زند.

در پایان بگذارید معذرت بخواهم که عکس انتخاب شده برای این متن که یک زن و مرد روستائی عرب را نشان می دهد مناسب نبوده و ممکن است که این توهم را برای برخی بوجود آورد که اعراب ایران همه روستا نشین هستند و حال آن که اکثریت اعراب ایران شهر نشین می باشند. با این حال هر چه کردم نتوانستم از استفاده از این عکس که توسط مهدی منعم گرفته شده و در یکی از موثرترین و هنرمندانه ترین مجموعه ها در همین سایت متشر شده چشم بپوشم. دیگر عکسهای این مجموعه را که معلولان جنگی غیر ارتشی را به تصویر می کشد می توانید در اینجا ببینید.

//iranian.com/main/albums/handing-it-war


Share/Save/Bookmark

Recently by divanehCommentsDate
Iran’s new search engine Askali
10
Oct 13, 2012
ما را چه به ورزش و المپیک
24
Jul 28, 2012
شب عروسی
15
Jul 20, 2012
more from divaneh
 
Roozbeh_Gilani

زنده باد تمام اعراب!

Roozbeh_Gilani


بعد از تشکر از دیوانه گرامی‌ به‌‌‌ خاطر این بلاگ خیلی‌ جالب، به عقیده من دشمنی و کینه ورزی با هر قومی و ملیتی و دینی، - چه درونی‌ ، چه بیرونی- کاملا اشتباه، شرم آمیز و بر خلاف منافع ملی‌ کشور ما بوده، هست و خواهد بود. بعد از سقوط رژیم منفور و فاشیستی ولایت فقیه، این کینه ورزی و دشمنی رژیم با بعضی‌ کشور ها، مّلیت‌ها و اقوام - چه داخل ، چه خارج کشور -  باید کاملا جایگزین  شود با یک سیاست احترام و دوستی‌ با تمام مّلیت‌ها ادیان و اقوام، چه در داخل، چه در خارج از کشور.


oktaby

Hatred

by oktaby on

of Arabs or anyone else is the same mindset that calls Arabs names and then dances to their music, calls them Soosmar-khor (//iranian.com/main/blog/oktaby/some-arabs...) but travels to Dubai for Moein and Ebi concerts or shopping condos, that lives in the West and spews hatred of it. And is the same mindset that generalizes and points fingers, never taking ownership of its own shortcomings. And just another wedge for rapist republic to use. Those plundering and raping Iran today, are Iranians (Persians, Azeri's, Kurds, Arabs, Turkmen and the rest). And those standing by and watching, inside or out, are also Iranians. This perception of Iranian 'betterness' is an illusion, and hardly different from that of German, Chinese or Turk. We have all proven savages, given the chance. The world is full of enough hatred already; Let's stick ourselves with a needle first, before sticking a javaldooz be khare hamsaayeh; so to speak.

Thanks for the human angle divaneh

Oktaby


shahrvand2

اعراب ایران

shahrvand2


اعراب همانند دیگر اقوام در ایران مورد تبعیض قرار دارند. اما به دلایلی کمتر مورد توجه هستند. از اینرو مقاله شما به جا و به موقع بود.


divaneh

دوست گرامی

divaneh


در پاسخ به شما باید بگویم که نخست، این اتهامات وارد به عربهای ایران نیست. متاسفانه بسیاری نمی دانند که عربهای ایران چگونه در مقابل عراق جنگیدند و چگونه از این جنگ صدمه دیدند. برخی از دوستان عرب و نیم عرب من در آن جنگ جانشان را برای ایران دادند.

دوم، این همسایه های کوچک ما توان این ادعاها را ندارند و به نظر بنده به تشویق انگلیس و امریکا این بلبل زبانی ها و ادعاها را می نمایند. جمهوری اسلامی عمری است که برای ایران دشمن تراشیده و غربی ها نیز حال در صدد تضعیف ایران و بدست گرفتن بیشترکنترل در منطقه هستند. مطمئن باشید که در صورت بروز هر نوع جنگی این نیروهای امریکایی خواهند بود که در این جزایر مستقر خواهند شد.


Shirzadegan

عرب ستیزی

Shirzadegan


دوست عزیز،

گذشته گذشته است و به درستی دردی

را علاج نمیکند که به گذشته بیندشیم

ولی‌ هجوم عرب تا به امروز ادامه دارد.  لطفا به

این لینک توجه کنید

//anger-flame.blogspot.com/2010/11/blog-post_01.html

همین الان در صدد تصاحب ۳ جزیره ایرانی‌ هستند.

همین الان در صدد تغییر اسم خلیج فارس هستند.

همین الان فرهنگ عرب دختران ما را مورد تجاوز

جنسی در زندان‌های ایران میکند


divaneh

دوستان گرامی

divaneh


مازیار جان

من هم مانند تو و لیلی دهانم باز ماند. من هم با لیلی موافقم هرچند می دانم که شما پرشیا را به عنوان مترادف ایران استفاده می کنید. دم این دوست ارمنی شما با همۀ قاطی کردنهایش گرم. ما یک استاد ایرانی در دانشگاه داشتیم که ارمنی بود و هیچگاه نیز ایرانی حرف نمی زد. یک بار هنگام عید نوروز بدیشان برخوردم و گفتم آقا عید شما مبارک. کمی مکث کرد و سپس گفت: عید من نه، عید شما مبارک.

لیلی گرامی

من نیز کاملاَ با نظر شما موافقم. نام پرشیا که یونانی ها بر ما گذاشتند توجه به یک قوم خاص دارد.

سیاوش جان

این تجاوزهائی که شما عنوان می کنید تاریخ است و هیچ ربطی نیز به عربهای امروز ایران ندارد. اگر چنین است پس خوب است که ترکمانان را نیز به جزای کشتاری که مغولها کردند دشمن بدانیم. مردم هند نیز باید به واسطۀ جنایاتی که نادر در هند مرتکب شد تا ابد با ما دشمن باشند. اگر قرار است هرکس تاوان اعمال پیشینیان را بدهد پس ما نیز باید تاوان ظلمهای شاپور ذولاکتاف به عربها را بدهیم. ژاپنی ها نیز باید برای همیشه با امریکائی ها به دلیل کشته شدن هزارها ژاپنی به وسیلۀ بمبهای اتمی دشمن باشند. یهودیها نیز باید تشنۀ خون آلمانها باشند. اینها تاریخ است و نه اوضاع امروز ما را تصویر می کند و نه سبب آن اتحاد لازم میشود. تاریخ دنیا پر از جنایات و و حشیگری است. انگلیسیها و آلمانها که این قدر شهرهای همدیگر را بمباران کردند و مردم یکدیگر را کشتند امروز در حالی که هنوز بسیاری آن مخاصمات را بخاطر دارند متحد گشته اند و از این اتحاد در جهت پیشرفت هر دو کشور استفاده می نمایند. چگونه است که ما پس از هزار و سیصد سال هنوز قادر نیستیم که به آن اتحاد لازم حتی در درون کشورمان برسیم چه برسد به همسایه های عربمان. من هم مانند شما از آن چه نیروهای بیگانه بر سر ایرانیان آوردند خونم بجوش می اید اما آن چه ما امروز باید برای آن بکوشیم بوجود آوردن اتحاد و دوستی در میان همۀ ایرانیان و پس از آن با همسایگان است، نه افکندن مسئولیت جنایات جنگی هزار و سیصد سال پیش به گردن گروهی از مردم امروز ایران که نه منطقی بر آن مترتب است و نه فایده ای از آن حاصل.

مهربان عزیز

من هم در جواب این سوال در مانده ام. آن چه مسلم است این است که پیچیدن به پای یکدیگر تنها نیروی ما را به هرز می دهد. امیدوارم که یک روز ایرانیان زیبایی های یکدیگر را ببینند.

فرامرز جان

با تشکر از لطف شما دوست عزیز. زمانی که به اعراب می رسد این رفتار صورت حاد تری به خود می گیرد. شما فرض کنید که فردا در ایران انقلاب شود و از دست این رژیم نکبت راحت شویم. احتمالاَ بسیاری خواهند گفت که این رژیم عربی بود و همۀ کاسه کوزه ها را بر سر هموطنان عربشان که نه ته پیاز جمهوری اسلامی بوده اند و نه سر آن، خواهند شکست. متاسفانه به نظر می آید که ایرانیان گرفتار نوعی عرب ستیزی بی مورد هستند و برای بسیاری از آنان لازم است که به جای آن تصورات اشتباهی که از هموطنان عرب خویش دارند سعی در شناخت حقیقی آنها بکنند.   


maziar 58

leili

by maziar 58 on

FYI The name Iran was choosen for our land some year after WWI.

And If I or (any) like to be called Persian it should be respected; Just like you prefer to be called Iranian ( Eye ranian!) it's O.K

thanks to Mr Divaneh for honoring our first targets of the war which I'm a victim too.

 Maziar


Faramarz

Thank you Divaneh Jaan

by Faramarz on

 

 

 

Welcome back.

The minority groups in Iran are generally the most disadvantaged and dis-enfranchised segments of our population and on top of everything else they need to deal with all the emotional issues of being unwanted.

That is so unfair.

Thanks for bringing attention to this problem.


Mehrban

دیوانه گرامی‌ سپاس،

Mehrban


  نمیدانام ما چرا اصرار داریم که هئّ به پای این و آن بپیچیم.  یک روز به پای عربها درون مرزی یک‌ روز بپای عربهای برون مرزی یک روز به پای کلیمیها یک روز بپای غرب.......


Shirzadegan

نفرت از عرب

Shirzadegan


دوست عزیز

ما هیچ خصومتی با هم میها نان

خوزستانی، بلوچی، ترک و یا کرد نداشته و نداریم

نفرت از عرب هیچ ربطی‌ به نژاد ندارد. به خاطر

تجاوز‌های  که آان‌ها به ایرانی‌‌ها در طول تاریخ کرده اند.

لطفا گوشه‌ از تاریخ ایران را در این جا بخوانید.

 //iranian.com/main/blog/shirzadegan-0

با تشکر

 سیاوش


leili2012

And You both leave me Open MOUTH!

by leili2012 on

WTF is Persian Armenian or Persian Abab? We have only Iranian Amernian, Iranian Arab, Iranian Azeri, Iranian Balouch, Iranian Kurk, Iranian Persian,etc. Persian is an ethnicity among a dozen other. 


maziar 58

Eshkorak

by maziar 58 on

Merci .........

Divaneh jaan don't bother yourself with the non sences.

I've a Tehrani friend (Armenian) where he always introduce him self as an  Armenian !! Persian Armenian.

At a gathering we met an American couple who lived in Kuwait for 15 years ;So I introduced my self As Persian Arab ...

And start mumbling in Arabic to which she said my son is fluent in Arabic.

Then came my Armenian friend with WTF is Persian Arab?

And it left me with OPEN MOUTH.

Maziar