ما را چه به ورزش و المپیک


Share/Save/Bookmark

divaneh
by divaneh
28-Jul-2012
 

دیروز نشسته بودیم و مراسم افتتاحیه المپیک را نگاه می کردیم و هر دو دقیقه شکر خدا را بجای می آوردیم که المپیک در تهران برگذار نشد. فرض بگیریم که همۀ مردم دنیا آن قدر کودن بودند که قبول می کردند جمهوری اسلامی المپیک را برگذار کند. البته که مراسم افتتاحیه بسیار دگرگون می بود و به جای موسیقی و رقص و نمایش و آتش بازی و شادی  برای مردم دنیا روضه خوانی می گذاشتیم تا دلشان بگیرد و بعد هم سینه زن ها و قمه زن ها را می آوردیم تا کلۀ خودشان را جلوی مردم دنیا خونین و مالین کنند و حال مردم دنیا بهم بخورد. اگر انگلیسیها بهداشت عمومی و بیمارستان کودکان و خیریه را به رخ دنیا می کشند ما هم شبیه سازی میکردیم و یک صحنۀ بیابان درست می کردیم و چند تا مریض را با لباس بیمارستان می انداختیم آنجا تا جان بکنند و همۀ دنیا مسحور انسانیت اسلامی شود. اگر انگلیسیها از نزدیک شدن مردم دنیا به یکدیگر صحبت می کنند، ما چند تا آخوند نفهم می آوردیم تا فحش یهودیها بدهند و بگویند همۀ فجایع دنیا از دویست میلیون سال پیش تا کنون زیر سر اسرائیل بوده و دایناسورها بی خودی از بین نرفتند، و البته که اسرائیل را هم راه نمی دادیم. برگزاری مسابقات هم که البته جای خود را داشت و در آن بلبشو و شلوغی و بی نظمی حاصل از بی مدیریتی، همۀ هم و غم مسئولین این می بود که ورزشکاران زن دنیا را بچپانند توی گونی و استخرهای بچگانه  را برای مردها آزاد کنند. وسائل و تجهیزات و زمینهای بازی غیر استاندارد نیز که به مدد رشوه استاندارد می بودند  بر این آبرو ریزی می افزود. خدا را شکر که المپیک توی لندن بود و آبرویمان نرفت. از لاف و گزاف البته کم نمی آوریم و می خواهیم به دنیا مدیریت یاد بدهیم و ادعایمان این است که در همۀ فنون از آنها جلو زده ایم و می زنیم و هنر نزد ما است وبس. این عقب افتادگی و حقارت و ادعاهای پوشالی آدمهای بی مایه مرا یاد شعر معروف ادیب الممالک فراهانی انداخت که در پائین نقل کرده ام و من هم چند بیتی به مناسبت اضاع امروز بر همان وزن سرودم که پس از آن آورده ام. امیدوارم که جناب ادیب الممالک این جسارت را ببخشد.

مارا چه که باغ لاله دارد / ما را چه که خسته ،ناله دارد

ما را چه که گربه، می کند تخم / ما را چه که گاو، می زند شخم

ما را چه که گوش خر دراز است / ما را چه که چشم گرگ باز است

ما را چه که حمله می کند ببر / ما را چه که، قطره بارد از ابر

ما را چه که شاخ گاو تیز است / ما را چه که تخم قحبه هیز است

ما را چه که میش، بره دارد/ ما را چه که اسب، کره دارد

ما را چه به جنگ روس و ژاپن / یا حملۀ بالن و دراگن

ما در غم خویش ناله داریم / کاندوه هزار ساله داریم

هستیم چو مرغ پر شکسته / از تیر قضا، نژند و خسته

نه جفت و نه آب و دانه داریم / نه لانه، نه آشیانه داریم

ما شکوه ز بخت خویش داریم / زاری به درون ریش داریم

ما پشۀ دام عنکبوتیم / باد برهوت بربروتیم

چون سگ به هوای استخوانیم / وز فضلۀ سگ مگس پرانیم

بی توشه علم و مایۀ فن / افتاده به گرد بام و برزن

بی خاصیت کمال و تقوی / از فضل و هنر کنیم دعوی

انواع هنر به خویش بندیم / بیهوده به ریش خویش خندیم

ادیب الممالک فراهانی

این هم چند بیت از مخلص:

ما را چه به ورزش و المپیک / ما را چه به این جماعت شیک

ما را چه که دو مدال دارد / ما را چه که جوجه بال دارد

ما را چه که زن حقوق دارد / ما را چه که دین دروغ دارد

ما را چه که پول می شود گم / ما را چه که جنده خانه شد قم

ما را چه به شور و شوق بازی / بر مردم دهر سرفرازی

ما را چه به جام قهرمانی / سکو و مدال پهلوانی

ما از غم مرغ در فغانیم / از دیده سرشک غم فشانیم

هستیم به گرد کوی و برزن /  اندر صف مرغ و شیر و روغن

گه یاد کنیم ز آش رشته / در حسرت سنگک برشته

از لاف و گزاف کم نیاریم / دعوی ز فنون خویش داریم

بی خاصیت کمال و تقوی / از فضل و هنر کنیم دعوی

انواع هنر به خویش بندیم / بیهوده بریش خویش خندیم

* * * * *

دو بیت آخر البته از ادیب الممالک است و دوباره در اینجا تکرار نمودم چون هر بار که این دو بیت را می خوانم بیش از بار قبل به حقیقت آن اعتراف می کنم.


Share/Save/Bookmark

Recently by divanehCommentsDate
زنده باد عربهای ایران
42
Oct 18, 2012
Iran’s new search engine Askali
10
Oct 13, 2012
شب عروسی
15
Jul 20, 2012
more from divaneh
 
Mehrban

هاهاها

Mehrban


عالی بود، ترفندهای خواهران نینجا زینب و سخنرانی‌ رئیس گشت ارشاد در باب عفت اجتماعی که در آن واحد به تمامی‌ زبانهای مرده دنیا ترجمه میشود فراموش نشود.

سوزاندن پرچمهای ملل شرکت کننده هم از آن نو آوریهایی مخصوص خودمان است که بدون تردید غربی‌ها در سالهای آینده از آن "الگو برداری" خواهند کرد.

تا یادم نرفته بگویم که باید مراسم عذر خواهی‌ تمام ملل را هم از خودمان در برنامه بگنجانیم. انههم نه یک بار و دو بار بلکه مکرراً در تمام طول بازیها.  


مآمور

ما هم زیاد نمی‌فهمیم

مآمور


the thousand user ids of Zionist empire have descended upon me!!

زلفعلی، سایه اش و شناسنامه اش ۵ و ۶ نفری میشوند

I wear an Omega watch


zolfali1

فارسیش گوگولیه!

zolfali1


درست میگید دیوانه گرامی‌. ما هم زیاد نمی‌فهمیم چی‌ میگه، ولی‌ صدا هایی که در می‌اره تهدید آمیزه! دوستان به ما ایمیل زدن، گفتن این آقا زاده فارسیش "گوگولیه" و در زمان قدیم "کنکوبین" شخصی‌ به اسم "کامیار"، یا "camrade" بود، و خیلی‌ هم محتاج توجه هست!!. من شخصاً فکر می‌کنم این آقا زاده فارسی صحبت میکنه ولی‌ با لهجه شیرین کانادایی!

با حرف شما صد در صد موافقم. این مزدوران بوز دل‌ اگر جرات داشتن، به جای فرار به فرنگستان و شاخ و شونه کشیدن در اینترنت ، الان در ایران بودند که از ولی فقیه جنایتکار شون دفاع کنند.


مآمور

آری بردار

مآمور


دیوانه جان حالا که لطف کردی نظر خود در مورد آن بلاگ برادرم گفتی! بیشتر لطف کن و همین جا در بلاگ خود نظرت درباره بلاگ اسماعیل را بنویس! نگو هم 'نمیفهم' اگر فهمیدی من درباره برادرم چه گفتم این دیگری را هم فهمیدی! فهمت بره بالا!! اسماعیل هم بردار دارد! ابراهیم! این دو هم خیلی با هم فرق دارند!!، اگر بلاگ  را خوانده باشی؟ یا به صرفه نیست وقت تلف این افراد بکنید؟ حقوق بشر!! کدوم بشر؟
ایرج راست میگه!! من به جای یک به دو کردن با شما بهتره بنویسم!!
آخه تقصیر زلفعلی است!! از اون پشت میاد یک مشت میزنه ! تا ادمین میاد در میره!! همه تقصیرها میافته گردن من!!

I wear an Omega watch


divaneh

زلفعلی جان

divaneh


شما درست می فرمائید و این افراد لات هستند اما بزن بهادر نیستند. اینها لاتهای کتک خور هستند. در محله ما هم کتک خورهای محل شدند پاچه خوارهای رژیم. این چیزها هم که راجع به برادرش می گوید معلوم است که شما هم مثل من باور نکرده اید. برادرش احتمالاَ سر قبر قرآن می خواند. مگر می شود یک برادری باهوش و تحصیل کرده باشد و دیگری بی سواد و عامی و بی بهره از اندکی هوش؟


divaneh

مامور

divaneh


من تا حالا هیچ وقت معنی نوشته های تو را نفهمیده ام. بابا اول برو حرف زدن یاد بگیر و بعد بیا اظهار فضل کن. خیلی هم پشت کامپیوترت دور بر ندار که برای من مثل روز روشن است که تو کتک خور محله بوده ای.


divaneh

دوستان گرامی

divaneh


با سپس برای نظریات ارزنده شما.

فرامرز جان

مخیلۀ تو هم مثل شیرین بسیار خوب در این موارد کار می کند و نیشم تا بنا گوش از این پیش بینی ها باز شد. آدم اما نمی داند که بخندد و یا گریه کند. حقیقت نهفته در این تصورات ما این است که آنچه ملت ما برای سی و سه سال تحمل کرده مردم پیشرفته دنیا برای دو هفته هم نمی توانند تحمل کنند. واقعاَ که جانمان به لبمان رسید از دست این شپشوها.

همساده عزیز

از آنجا که بلیطها را به خودشان می دهند مرغها هم گیر خودشان می آید. بنده فکر می کنم که برندگان خارجی علاوه بر پول و سوهان قم یک جلد کلام الله مجید هم به عنوان جایزه دریافت می کنند تا آنها هم مثل بقیه آن را بگذارند توی طاقچه و فقط برای خوردن قسم دروغ از آن استفاده کنند.

اون یاروی گرامی

المپیک اسلامی باید دیر و یا زود در تهران و دیگر کشورهای اسلامی برگذار شود. مسابقات قرآن خوانی و نعره زدن از روی مناره (هر که صدایش زشت تر بود می برد) و شلاق زنی و خرما دزدی و سینه زنی و قمه زنی و قمبل هوا کردن و انگشت فرو کردن (هر که بیشتر فرو کرد می برد) همه و همه صحنۀ رقابت ورزشکاران اسلامی خواهند بود. ورزش صیغه برای خواهران و برادران اهل برنامه (هر خواهری که بتواند در روز بیشتر از بقیه صیغه شود مدال طلا می گیرد و رکورد جهانی در حال حاضر 145 صیغه در روز است. به همچنین برای آقایان) رقابتهای پر تلاطمی را خواهد دید.

ناظر ناشناس عزیز

واقعاَ که آدم نمی داند این حس خود بزرگ بینی بسیاری از ایرانیان از کجا می آید. نه این که ما ملت کوچک و بی اهمیتی باشیم اما در حال حاضر متاسفانه به لطف آخوندها ملت بسیار پستی شده ایم و خوب است که این بی اعتباری را ببینیم و برای رفع دلیل آن کاری بکنیم. از ادعا کم نمی آورند اما دو روز است که جلوی فروش نفت را گرفته اند و مردم دارند از گرسنگی می میرند. همانگونه که فرمودید هیچ کدام از اینها به خاطر بی عرضگی خودمان نیست و حتماَ یهودیها دسیسه کرده اند. تاریخ اسلام هم نشان می دهد که یهودیها در زمان پیغمبر اسلام هم دسیسه می کردند تا نگذارند که مسلمانها چیزهایشان را بدزدند.  


zolfali1

این iranian.com عجب نا امن شده؟!!!

zolfali1


ببینم بچه آقای باهوش، این لات بازی‌ها رو کی‌ به تو یاد داده ؟ "مامی جونت"!! یا داداش "مدیر کّل کمپانی زیمنست"!!!!! یا "لات تورنتویی" که تو نوچهش بودی؟ !!!!


مآمور

برای گل روی تو گفتم

مآمور


جای خواندم که لهجه تهرانی شیرین ترین لهجه زبان فارسی است! لهجه بی لهجگی!
این لهجه ۲ شیوه دارد و چون دیگر مکان جغرافیای(شمال و جنوب شهر) نشانه شخصیت افراد نمیباشد! لهجه تهرانی یکی فارسی سلیس و لفظ قلم است و دیگری کوچه بازاری!!
اتفاقأ بسیاری از اشخاص که لفظ قلم صبحت میکنند از دیدن یک فیلم یا انشاء که در آن از محاوره کوچه بازاری استفاده شود لذت میبرن!!
شما عزیز زولفی مصداق کامل این شعر 'بگشای لب که قند فراوانم آرزوست ' هستی! میدونم که قند آن هم از نوع کوچه بازاری دوست داری!!
ولی عزیز ، از داداش کوچکه بگشای لب بترس!! بنمای رخ!!

I wear an Omega watch


zolfali1

"همچنان کتکی بهش می‌زنیم...."!!!!!!!!

zolfali1


امان!!!!!! از این آقاازاده  "لباس شخصی شاخه اینترنتی"!!! لات و بزن بهادر پایین شعر تورنتو، امان!!!!!!


مآمور

ما و شما

مآمور


ما ایرانیها مثل بقیه مردم جهان در این مسابقات با بهترین تیم ورزشی خود شرکت میکنیم. حآلا یک مدال کم یک مدال زیاد، رقابت میکنم ! از تحریم و تهدید هم نمیترسیم!! ولی گفتیم اگر یک صیهونیستی دوست دارد در کشتی و جودو کتک بخورد! هم چنان کتکی بهش میزنیم که صدای آخش تا ایرانیان دات کام برسد!!
شما اسرائیلها متفاوت هستید!! تا تلویزیون، رادیو، روزنامه و اینترنت.....را پر نکنید از پروپاگندا و مظلوم نمائی نکنید ول کن نیستید!! آی ننه من غریبم !! تو صحرا تو ایران خیسم کردن!! ........از نیل تا فرات بید شنا کنیم! از مونیخ تا لندن همه باید ماراتن بدویی و گریه کنید!!
پاشو دیوانه جان!! وقت نماز است ! صیهونیسست نما بردار و آماده شو! الله و دو باب!! یکی بره لندن آن یکی در حیفا!!

I wear an Omega watch


Anonymous Observer

Good one Divaneh jaan

by Anonymous Observer on

But as you pointed out, according to some, we ARE the greatest nation on the planet-- with the best Gilani kabab and torshi seer.  And that's all we need.  It's just that we have been held back--perpetually- by the joooooz and their conspiracies.

In the meantime, we can continue to blow smoke up each other's rear ends and maintain our delusional sense of superiority. 


Oon Yaroo

Dear Divaneh! Would you envision this event as part of ....

by Oon Yaroo on

the Islamic Olympics venue? Boshkeh!?


hamsade ghadimi

ممنون دیوانه

hamsade ghadimi


ممنون دیوانه جان برای بلاگ بموقع به مناسبت المپیک.  برای نشان دادن روحیه رقابتی‌ ایرانیان، در المپیک تهران، به اولین ۱۰۰۰ نفر تماشاچی که جای خود را در مراسم افتتاحی میگیرند کوپن مرغ دولتی به مبلغ ۴۷۰۰ تومن جایزه خواهند داد.  جایزه برنده خارجی‌، ۵۰۰۰ دلار و یک بسته سوهان اعلا قم!


Faramarz

بازیهای المپیک تهران در ماه مبارک رمضان!

Faramarz


 

 

مرسی دیوانه جان، واقعا حیف شد که این بازیها در این ماه در ایران انجام نشد. جمهوری اسلامی میتونست مسابقات با شکوهی را حتی بهتر از لندن اجرا بکنه.

به عنوان مثال در روز مراسم افتتاحیه، هجوم ورزشکاران روزه دار و گشنه از ۲۰۰ کشور دنیا، بعد ازغروب آفتاب به کافه تریا دهکده المپیک برای صرف افطار، دعوا و کتک کاری سر لنگ مرغ و نون لواش، بعدش رژه ورزشکاران زن با چادر های رنگارنگ، حمل مشعل المپیک به استادیوم صد هزار نفری بوسیله تیم مجلس خبرگان، آوردن مشعل داخل استادیوم توسط آیت الله مهدوی کنی، افتتاح مسابقات با نماز جمعه رهبر، بانگ الله اکبر از ورزشکاران از سراسر دنیا، ریختن سپاه پاسداران و بسیج داخل استادیوم و بهم زدن حضور ورزشکاران به خاطر نداشتن جواز برای گردهمایی!


واقعا که حیف شد! اینشالله ۴ سال دیگه!    


divaneh

خوش آمدی جناب همه ایرانیان

divaneh


جناب همه ایرانیان از بازگشت شما بسیار مسرور شدم. اما این که نمی شود که بشود. همه روی دست من زدند. اول شیرین با آن وسعت اندیشه و تجسم و حال شما با این شعر عالی و طنز شیوای آن. از افزودن شعر استادانه تان بسیار سپاسگذارم.


divaneh

زلفعلی گرامی

divaneh


انشااله حق صهیونیستها را می گذاریم کف دستشان و مسابقات المپیک اسلامی برگذار می کنیم و به هر مرد برنده دو مدال طلا و به هر زن برنده یک مدال برنز می دهیم. باید خدمت شما اعتراف کنم که من هر چه را از دست بدهم مسابقات والیبال ساحلی خانمها را از دست نمی دهم. 


All-Iranians

در تکمیل شعر جناب دیوانه

All-Iranians


 

ما را چه به ورزش و المپیک
بر راه و رسوم عالی و نیک

ماییم آخوند_ قرن_ حاضر
هستیم نحیف یا چو یک خیک

ما عاشق منقلیم و وافور
ما را چه به توپ بازی و....

//iranian.com/main/blog/all-iranians-111


zolfali1

المپیک ۲۰۱۶، حق مسلم ماست!

zolfali1


اتفاقا اگر به خاطر این صهیونیست‌های ملعون نبود، این المپیک ۲۰۱۲ هم الان تو قوم بود.مراسم افتتاحش هم کاملا اسلامی، همون‌جور که شما گفتید، و صد برابر بهتر از این مراسم افتتاح صهیونیستی در لندن ، با این همه  بزن به رقص پر از این زن‌های لخت و بی‌ حیا!

در ضمن مسابقه والیبال زنانه رو تماشا کردید؟ استغفرلله، چه چیز‌های نشون میدان، اونم وسعت ماه مبارک رمضان!!!


divaneh

دوستان عزیز

divaneh


با تشکر از خواندن و نکته ها و اضافات گرانقدر شما.

شیرین عزیز

باید بگویم که خوب شد هفت تیر کش نشدی. بنده اما فقط چند سطر هول هولکی نوشتم که مقدمه ای باشد برای شعر زیبای ادیب الممالک و کپی برداری حقیر. وسعت تجسم شما البته بسیار فراتر می رود و بنده تقاضا می کنم که حتماَ آن مطلب را بنویسید که از خواندن طرح آن مانند مازیار بسیار لذت بردم. در واقع نمی شود که در مورد چنین موضوع مهمی فقط یک نفر چند خط بنویسد و باغ هر چه رنگین تر زیباتر. فقط یادتان باشد که به دلیل حلول ماه مبارک رمضان تماشاگران و بازدید کنندگان حق خوردن آب و غذا ندارند و باید در آن گرمای تابستان له له بزنند. قبل از هر مسابقه هم آنهایی را که روزه خواری کرده اند برای عبرت دیگران شلاغ می زنیم.

   دانشجوی گرامی

با تشکر از لطف شما و یاد آوری ضرور ت اتحاد بین ایرانیان. شعر زیبای شما را نیز خواندم و بسیار لذت بردم. چون همیشه درد و درمان را به متانت و خردمندی توصیف نموده اید.

مازیار جان

با سپاس از شما دوست عزیز بنذه هم چشم براه نوشتۀ شیرین گرامی هستم.

چند شخصیتی جان

من ویدیو را دیدم و اشکالی در پخش آن نبود. تازه این موقعی است که المپیک در جای دیگر انجام شده. اما خوب بود که یکی هم به این مردک تریاکی امام شده بگوید که کوه نوردی با دو قدم به دامنه کوه رفتن و آنجا نشستن و سیگار کشیدن فرق دارد. کوه نوردی طناب و میخ و کمربند و وسایل می خواهد و قدرت و شهامت از بالا رفتن و پایین آمدن از دیوارهای صعب العبور کوه. واقعاَ که

انواع هنر به خویش بندیم / بیهوده به ریش خویش خندیم


Multiple Personality Disorder

You must see this...

by Multiple Personality Disorder on

I don't know why at the moment this youtube link is not working, but when it does you see this video clip...

//www.youtube.com/watch?v=gpJR0gkuwgE

 

I'll try to check again to see if the problem is fixed.


maziar 58

.........

by maziar 58 on

SHIRIN KHANOOM

WHAT A NICE SCRIPT

ALL WE NEEDED TO PUT THEM TOGETHER WITH YOUR BEAUTIFUL PIANO  THANKS .

P.S * DIVANE** GERAMI MERCI AZ BLAGETAN.

    Maziar


daneshjoo

دیوانه فرزانه:

daneshjoo


Daneshjoo

مثل
همیشه خوب و به موقع و پرمعنی نوشته اید.

راهی
جز اتحاد و برکندن ریشه درد ها نیست.

بیاهموطن
عهد و پیمان کنیم

 //iranian.com/main/blog/daneshjoo-5


ahang1001

پیش دستی کردی

ahang1001


اتفاقا شب گذشته هنگام تماشای مراسم افتتاح المپیک بنظر من هم رسید که اگر این مراسم در ایران بود چگونه بر گزار میشد

بهمین جهت تصمیم گرفتم که  خودم برنامه ریزی کنم

مهم ترین قسمت های برنامه من از این قرارند

> ورود  محمد ذکریای رازی همراه با 7000 حوری برهنه  و در دست هر کدام یک شیشه عرق سگی

>آتش زدن پرچم امریکا و اسراییل و بقیه کشور های شرکت کننده به جز سودان

>ورود رهبر معظم به استادیوم با هلیکوپتر و پرش ایشان از آسمان به زمین اما بدون چتر

>ورود امام زمان سوار بر اسب سفید و در دستش مشعل المپیک... آتش زدن 244 نفر آخوند با همان مشعل، از ناحیه کون و به سیخ کشیدنشان

> این مراسم با شکوه  را با نغمه دل انگیز ربنا توسط استاد شجریان پایان میدهیم

درخاتمه، دیوانه عزیز لطف کنید و  هر چه زود تر، تا هنوز تنور المپیک گرم است  اجازه باز نویسی مطلبتان را صادر نمایید