بدبخت! اینم خر کردن!

Tapesh
22-Feb-2012 (4 comments)
کالج البرز >>>
bnamus
22-Feb-2012 (4 comments)
A creative response is needed >>>
Iqbal Latif
22-Feb-2012 (4 comments)
‘Pure souls, didn't I tell you not to be seduced by this colourful world for I am the Ultimate Painter.’ Rumi>>>
Saead Soltanpour
22-Feb-2012 (one comment)

درارتباط با راهکارهای برون رفت جنبش سبز - تعادل قدرت سپاه – ثابتی و شریعتی


سلطانپور::تشکر از شما که این وقت را گذاشتید. امیدوارم که همه نقد کنند، نقد بیرحمانه، ولی جانب انصاف را نگهدارند. اشکوری: من هم از شما و بینندگان شما تشکر می کنم. توضیح : این مصاحبه ازطریق اسکایپ در روز 26 بهمن – 16 فوریه 2012 در تلویزیون تن انجام شده است . لینک این مصاحبه

[video:http://www.youtube.com/watch?v=_eJTXrQa-o8]

وب لاگ فارسی بیان http://kanoun-e-bayan.blogspot.com/2012/02/blog-post_22.html 

>>>

Once Upon a Time in Tehran

Darius Kadivar

Photos of a swinging Iran when the skirts were short, the dance was the twist, and America wasn't Enemy No. 1.

foreignpolicy.com / CARA PARKS
recommended by Darius Kadivar
22-Feb-2012 (one comment)
>>>

America Losing it's Last Ally in the Region ?

Darius Kadivar

Afghan Koran burning at Bagram sparks fresh protests

bbc
recommended by Darius Kadivar
22-Feb-2012 (one comment)
>>>
Fred
22-Feb-2012 (one comment)
Enjoying the tempo >>>

IRI refuses Cooperation

Darius Kadivar

Iran nuclear row: UN inspectors barred from Iran site

bbc
recommended by Darius Kadivar
22-Feb-2012 (one comment)
>>>
Darius Kadivar
22-Feb-2012 (one comment)
LONDON — Representatives of the United Kingdom Baha'i community joined members of eight other religions at a special gathering to mark the Diamond Jubilee of Her Majesty Queen Elizabeth II. >>>

خدایگان علی آقا رهبر؛ تبریک

Parvaneh A. Farid
22-Feb-2012
In the midst chaos of being
the place we call life,
in the silence of the nature,
where sky meets the tree, >>>
Fred
22-Feb-2012 (one comment)
معاون ستاد کل نیروهای مسلح >>>