هنر استعمال دستمال یزدی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
18-Oct-2011
 

چندی پیش فرمایشات معاون‌سينمايی وزارت ارشاد، حاج آقا جواد شمقدری، مبنی بر " زندان‌های ایران مثل هتل است" تقدیم شد.

بعداً هم این کلمه قصار حاج آقا جواد که " امام خمینی، با نگاهی تاریخی به سینما و هنرمندان، بنیانگذار تحولی در سینمای ایران شد" به نظر هنرپروتان رسیده شد.

این هم تازه ترین از ایندست هنرمندی حاج آقا شمقدری در استعمال دستمال یزدی:

" ... دیدار سینماگران با رهبر معظم انقلاب و نفس ملکوتی ایشان نگذاشت چراغ این سینما خاموش شود و پس از آن تلاش شد فرآیندهای سینما رشد مثبت داشته باشد که در این دوره شتاب بیشتری به خود گرفته است. متأسفانه کسانی که این روزها دم از بحران در سینمای ایران می‌زنند نقش دایه مهربان‌تر از مادر را ایفا می‌کنند."

به عبارت دیگر؛ در احیاء سینما در ایران، خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر با "نفس ملکوتی " رو دست "امام خمینی " بلند شده است.

تبریک

پ.ن. به عنوان مشت نمونۀ خروار، برای پی بردن به صحت فرمایشات حاج آقا شمقدری به اینجا و اینجا سرک بکشید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
fozolie

Well do on and keep "maleshing" a God that does not exist

by fozolie on

But I guess you have not thought about that. Condolences to you too.

 

 


Tavana

ایرانی مالشگر!

Tavana


<انسان از ذات خود کاملأ آگاه است. هرچند که در ظاهر برای خود عذرهایی بتراشد (قرآن :سوره قیامه آیه های ۱۴ و ۱۵)>
یزدی بودن و دستمال هر دو بهانه اند. قبلأ <قبله عالم> و <علا حضرت> و <آریا مهر> و <مالشهای جورواجور> دیگر بود و حال <امام> است و <راحل> و <معظم> و <ولی> و <فقیه> و "نفس ملکوتی " و <بمال تا بما لیمهای دیگر>. نقش سیاه رنگ در گوشه این بلاگ هم خود نشانه بارزی دیگر ازاین <مالش> سیاه رنگ تاریخی ایران و ایرانی است. این وسط خداوند و پیام او برای بهتر شدن و پاک کردن درونی شده بازیچه و آلت دست ملتی که عادت کرده به مالش بُرونی!!!!

تسلیت

پ.ن. مشت برای کوبیدن باطل و جایگزینی آن با حق است. خروار (با عرض معذرت از خر) زندگی کردن و سرک کشیدن هم دو نمونه دیگر ناشایست جامعه مالشگر ایرانی است.