پرچم سه رنگ ایران

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
18-Jul-2011
 

 

 


پیام_ سبز ، دارد سرو و شمشاد
که چون فرشی ست ، بر هر خاک آباد

بسی آید به گوش ، آن بانگ و فریاد
که رنگ سبز ، یعنی خرمی ، شاد

سپیدی ، آشتی با مهر بانی ست
سرود آشنایی ، همز بانی ست

هوای_ صلح را با آن ، نشانی ست
سپیدی ، همدلی را پاسبانی ست

و سرخی رنگ_جاویدان_عشق ست
همان رنگ_ گل_بستان _عشق ست

و ما، آن پرچم_زیبای ایران را برافرازیم
که سوگ و جنگ و کین ، باید بر اندازیم

دکتر منوچهر سعادت نوری 

 بر گرفته از مجموعه سروده‌های زنجیرها


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

واژه ی پرچم

M. Saadat Noury


بنا بر " فرهنگ فارسی معین" واژه ی پرچم از زبان سغدی به زبان ترکی و از آنجا به زبان فارسی راه یافته‌است.


All-Iranians

درباره ی واژه ی پرچم

All-Iranians


بعضی افراد معتقدند واژه ی پرچم مثل بیرق ، واژه ا ی ترکی است


M. Saadat Noury

همه ی ایرانیان گرامی

M. Saadat Noury


با سپاس و در پاسخ، نوشتاری پیرامون پرچم ایران تقدیم می شود

پرچم ایران
//kolbehema.com/1388/05/parchame-iran/

 


M. Saadat Noury

عینک گرانبها و گرانمایه

M. Saadat Noury


 


با سپاس و در پاسخ، سروده ای از یک شاعر ناشناس تقدیم می شود

پرچم ایران ما از شاعر ناشناس

سبز و سفید و قرمز ، سه رنگ پرچم ماست
پرچم ایران ما ، چقدرقشنگ و زیباست
مهرتو ، تا همیشه تو قلب ما ، می مونه
هرکس که ایرونیه ، قدر تو را ، می دونه


aynak

دمت گرم استاد

aynak


ز معنای درفشش یاد کردی
دل ایرانیان را شاد   کردی

چه نغز و نیک   گفتی  ای سعادت

درودم بر تو با   شیرین کلامت

 

ایران برای همه ایرانیان
رای ایرانیان - دولت ایرانیان
نه ولایت وقیح نه پادشاه سفیه

 

 

 

 


M. Saadat Noury

Dear AI

by M. Saadat Noury on

Thank you for your informative comment; please accept this in return

 تاريخچه ی تغييرات و تحولات درفش وعلامت دولت ايران

 //www.ichodoc.ir/p-a/CHANGED/31/HTM/31_10001.htm


All-Iranians

تاريخچه تکامل پرچم ايران

All-IraniansM. Saadat Noury

دیوانه ی فرزانه

M. Saadat Noury


 

با سپاس و در پاسخ، سروده ای از پیرایه یغمایی تقدیم می شود

در پرچم سه رنگ

ای سر زمین من!
ای جان آفتابی روشن
من ماندگاری مفهوم عشق را،
در ذره، ذره، ذره ی خاک تو یافتم
در قطره،قطره، قطره ی آب خلیج فارس 
در سنگ سنگ قامت البرز
در برگ برگ جنگل گیلان
در موج موج ِسراسیمه ی خزر
در هر چه هست، دیگر و دیگر ...
 
ای سرزمین من!
گر رد پای کینه ی اهریمن،
خاک تو را به زخم و پلیدی نشانده است،
من قامت سلیم تو را
ای همیشه عشق
می شویم از سر اندوه
با اشک های خویش
عاشق تر از همیشه و شوریده تر ز پیش ...
 
من زخم های به گودی نشسته ی تو را،
می بندم از سر درمان
با آن نوار جاودانه ی سبز و سفید و سرخ
می پوشمت ز چشم زنازادگان ننگ،
در پرچم سه رنگ...
پیرایه یغمایی


M. Saadat Noury

همه ی ایرانیان گرامی

M. Saadat Noury


 

با سپاس و در پاسخ، سروده ی پاینده ایران تقدیم می شود

پاینده ایران 

الا ا یر ا ن ، مبرهرگز ز یاد ت / رهی جز عشق تو ، دیگر ندانیم
که ای پا ینده ا یران ،چون نژاد ت/ برای خاطرت جان می فشانیم
ز بهر_ حفظ  خاک_  پا کزا د ت  /  تبا ر_ د شمن از  ایران برانیم
گرا مید ا شت و یژه نما د ت / د رفش کا و یا ن ، هر جا نشا نیم
به پاس شیوه ی نیکو نهادت/ همه سوجشن و شادی گسترانیم
و د ر آ زا د مهد سبز و شا د ت / سر و د_  ملی_ ا یرا ن بخوانیم
دکتر منوچهر سعا د ت نوری


divaneh

Colours of the flag

by divaneh on

When I was a child the head teacher in the primary school was explained the colours of the flag as green for Islam, white to portray peacefulness and red to show we were ready for the fight. I like your flag better Dr Saadat Nouri. Thanks for the nice poem.


All-Iranians

پرچم سه رنگ ایران درهمه ی نقاط جهان

All-Iranians


با تشکر از این شعر زیبا و بسیار مناسب  ، ملا ها بزرگترين پرچم «انتظار» جهان  را در قم بر می افرا زند و همه ی ایرانیان پاک نژاد و اصیل ، «پرچم سه رنگ ایران» را در همه ی نقاط جهان  به اهتزاز در می آورند