حمله : در زنجیری از سروده ها


Share/Save/Bookmark

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
10-Sep-2011
 

 

 

 

و نوش‌آذر او را به هامون بدید/بزد دست وتیغ ازمیان برکشید 
کمرگاه طرخان بدو نیم کرد / دل کهرم از درد پربیم کرد 
چنان هم بقلب سپه حمله برد / بزرگش یکی بود با مرد خرد 
فردوسی

حمله بردند اسپه جسمانیان/ جانب قلعه و دز روحانیان 
تا فرو گیرند بر دربندغیب/تا کسی ناید ازآن سو پاک‌جیب 
غازیان حمله‌ غزا چون کم برند/کافران برعکس حمله آورند
مولوی

خانه ی صاحب نظران می‌بری / پرده پرهیزکنان می‌دری
باتترت حاجت شمشیرنیست/حمله همی‌آری ودل می بری
سعدی

چه مستیست ندانم که رو به ما آورد
که بود ساقی و این باده از کجا آورد
تو نیز باده به چنگ آر و راه صحرا گیر
که مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آورد
دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن
که باد صبح نسیم گره گشا آورد
رسیدن گل و نسرین به خیر و خوبی باد
بنفشه شاد و کش آمد سمن صفا آورد
صبا به خوش خبری هدهد سلیمان است
که مژده ی طرب از گلشن سبا آورد
علاج ضعف دل ما کرشمه ساقیست
برآر سر که طبیب آمد و دوا آورد
مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ
چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد
به تنگ چشمی آن ترک لشکری نازم
که حمله بر من درویش یک قبا آورد
فلک غلامی حافظ کنون به طوع کند
که التجا به در دولت شما آورد : حافظ

ای تیغ اگر نیام به حیلت نخواستی
در درکه ی برهنه چو سوزن چگونه‌ای 
در هیچ حمله هرگز نفکنده‌ای سپر
با حمله ‌ی زمانه‌ی توسن چگونه‌ای؟ مسعود سعد سلمان 
 
   
صبرم نماند و نیست دگر تاب فرقتم
خوش بر سر بهانه نشسته‌ست طاقتم
من مرد حمله‌ ی سپه هجر نیستم
گیرم که استوار بود پای جرأتم  : وحشی بافقی

عشق تو اندر دلم شاخ کنون می‌زند
وز دل من صبر را بیخ کنون می‌کند
از سر میدان دل حمله همی آورد
بر در ایوان جان مرد همی افکند : خاقانی شروانی

پیام داد سگ گله را، شبی گرگی/که صبحدم بره بفرست، میهمان دارم 
مرا بخشم میاور،که گرگ بدخشم ست/درون تیره ودندان خونفشان دارم 
جواب داد، مرا با تو آشنائی نیست/  که رهزنی تو و من نام پاسبان دارم 
من ازبرای خور و خواب، تن نپروردم /همیشه جان بکف وسر برآستان دارم 
هراس نیست مرا هیچگه ز حمله ‌ی گرگ/هراس کم دلی بره‌ی جبان دارم 
هزار بار گریزاندمت به دره و کوه /  هزارها سخن، از عهد باستان دارم 
شبان، بجرات وتدبیرم آفرینها خواند/من این قلاده‌ی سیمین، ازآنزمان دارم
پروین اعتصامی

رو ره امیری چونان گیر /  شو در خدیوی چونین زن
بر بساط دادگری پا نه  / بر کمیت کینه‌وری زین زن
گه به حمله بر اثر آن تاز /  گه به نیزه بر کتف این زن
دین حق و معنی فرقان را / بر سر خرافه‌ی پارین زن
از دیار مشرق بیرون تاز/ کوس خسروی به در چین زن : محمدتقی بهار

مازیار و بابک و سهراب را گم کرده ام
من یک انسانم که عمری خواب را گم کرده ام
چون وطن یعنی که خاک و آب را گم کرده ام
گریه و نوحه ، فضا را یکسره تسخیر کرد
بلبل و بس گلشن_ شا د ا ب را گم کرده ام
کار_ رقص و شادمانی زشت و ناهنجار شد
دلبر و جا م شراب_ نا ب را گم کرده ام 
یا چه شیوا گفت آن پیرایه بانو در غزل:
"ماه را گم کرده ام ، مهتاب را گم کرده ام"   
حمله ی روبه مزاجان ، شیر پرچم را زدود
همزمان ، خورشید عالمتاب را گم کرده ام
بس مبارز قهرمان را ، اهرمن نابود ساخت
مازیار و با بک و سهراب را گم کرده ام
ناله ها یم از ستمگر ، در گلو فریاد شد
من توان_ حاکم_ نا با ب را گم کرده ام
آن اهورا سرزمین شد مرکز تزویر و ظلم
سرگریبان مانده ا م ، آداب را گم کرده ام
مازیار و بابک و سهراب را گم کرده ام
من یک انسانم که عمری خواب را گم کرده ام
دکتر منوچهر سعادت نوری


Listen to Aaron Tippin - Where The Stars & Stripes & The Eagle Fly


مجموعه ی گل غنچه های پندار


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
پندارنیک

تقدیم به ساحت استاد...

پندارنیک


 

 

بچه‌ها حمله کنین

بچه‌ها حمله کنین

بر گرفته شده از شعار تماشاگران فوتبال. شرم حضور در محضر استاد سعادت
نوری مانع میشود که نمونه‌های دیگری از ادبیات رایج در مجامع ورزشی را
تقدیم کنم و تنها به این مختصر بسنده می‌کنم که همان بهتر که بانوانمان را
به این گردهمایی‌های ملی‌ راهی‌ نیست.

 

 


All-Iranians

تشکرآمریکا از همدردی ایرانیان با قربانیان ۱۱ سپتامبر

All-IraniansAll-Iranians

حمله در شعررهی معیری

All-Iranians


اعرابئی به دجله کنار از قضای چرخ

روزی به نیستانی شد ره سپر همی

ناگه ز کینه توزی گردون گرگ خوی

شیری گرسنه گشت بدو حمله ور همی

مسکین ز هول شیر هراسان و بیمناک

شد بر قراز نخلی آسیمه سر همی

چون بر فراز نخل کهن بنگریست مرد

ماری غنوده دید در آن برگ و بر همی

گیتی سیاه گشت به چشمش که شیر سرخ

بودش به زیر و مار سیه بر زبر همی

نه پای آنکه آید ز آن جایگه فرود

نه جای آن که ماند بر شاخ تر همی

خود را درون دجله فکند از فراز نخل

کز مار گرزه وارهد و شیر نر همی

بر شط فرو نیامده آمد به سوی او

بگشاده کام جانوری جان شکر همی

بیچاره مرد ز آن دو بلا گرچه برد جان

درماند عاقبت به بلای دگر همی

از چنگ شیر رست و ز چنگ قضا نرست

القصه گشت طعمه آن جانور همی

//ganjoor.net/rahi/xndghete/sh7/


M. Saadat Noury

ناقد ادبی گرامی

M. Saadat Noury


با سپاس و در پاسخ، سروده ی یگری از مولوی تقدیم حضور می شود

بار دگر آن مست به بازار درآمد/ وان سرده ی مخمور به خمار درآمد 
سرهای درختان همه پربارچرا شد/کان بلبل خوش لحن به تکرار درآمد 
یک حمله ی دیگرهمه دررقص درآییم/مستانه و یارانه که آن یار درآمد 
یک حمله ی دیگر بنه خواب بسوزیم/ زیرا که چنین دولت بیدار درآمد 
یک حمله ی دیگربه شب این پاس بداریم/کان لولی شب دزد به اقراردرآمد 
یک حمله ی دیگر برسان باده که مستی/در عربده ویران شده دستار درآمد 
یک حمله ی دیگر به سلیمان بگراییم/ کان هدهد پرخون شده منقار درآمد 
دارالحرج امروز چو دارالفرجی شد/ کان شادی و آن مستی بسیار درآمد 
بربند لب اکنون که سخن گستر بی‌لب/ بی حرف سیه روی به گفتار درآمد


M. Saadat Noury

Dear AI

by M. Saadat Noury on

Thank you for your informative links; please accept this in return : //www.911truth.org/


Literary Critic

حمله ی دیگر بمیرم از بشر

Literary Critic


از جمادی مردم و نامی شدم           وز نما مردم به حیوان سر زدم

 

مردم از حیوانی و آدم شدم            پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم

 

حمله ی دیگر بمیرم از بشر           تا برارم از ملائک بال و پر

 

از ملک هم بایدم جستن ز جو          کل شیء هالک الا وجه هو

 

بار دیگر از ملک قربان شوم          وآن چه اندر وهم ناید آن شوم

 

پس عدم گردم عدک چون ارغنون    گویدم که انا الیه راجعون  

مولوی   

 

 


M. Saadat Noury

For Dear Tavana

by M. Saadat Noury on

 In response to your note on

 سگ هم سگ زمان پروین

Here is a link

سگ : در قلاده و زنجیری از سروده ه

//iranian.com/main/blog/m-saadat-noury-130


All-Iranians

پروژه قرن جدیدامریکا و واقعه ۱۱ سپتامبر

All-Iranians


در آمریکا و اروپا جدا از دهها فیزیکدان و مهندس ساختمان که روایت‌های رسمی فروریزی برج‌ها را در حادثه ۱۱ سپتامبر با دلیل و مدرک زیر سئوال برده و توجیهات غیر علمی مقامات مؤسسه ملی استاندارد و تکنولوژی را همنوایی با سیاستهای نومحافظه کاران می‌دانند، اندیشمندانی چون بورس لارنس، فلیپ راجر، پیتر سکون، ریچارد کلارک، تری میسان، دیوید ری گریفن، نوام چامسکی، مایکل مور و حتی سناتور ادوارد کندی... دست از سئوال برنمی‌دارند.

//asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=17009


M. Saadat Noury

ما نمی دانیم ، دنیا دست کیست؟

M. Saadat Noury


همه ی ایرانیان گرامی
با سپاس و در پاسخ، سروده ی زیر تقدیم می شود

بیست با  شهریور  بشد نا سازگار
از زما ن ها پیش ، تا این روزگار

حمله برایران بیامد ازشمال و ازجنوب
گشت ایران بس زبون ، در یک غروب

ثبت آن دانی  که  در تاریخ چیست؟
روزی* از شهریور ودر سال_ بیست 

با فضایی ازترور، بعد از شصت سال
حال ، نوع_ دیگری باید که زیست

وز همان تاریخ و از دهسال پیش
ما نمی دانیم ، دنیا دست کیست؟
   
  
* سوم شهریور ۱۳۲۰ خورشیدی که روس و انگلیس به ایران_ بیطرف ، حمله کردند

 


All-Iranians

یازده سپتامبر در آیینه ادبیات

All-IraniansM. Saadat Noury

Dear AI

by M. Saadat Noury on

Thank you for the poem; please accept this in return 

The Poetry of 9/11 And Its Aftermath 
//www.huffingtonpost.com/2011/09/09/911-poetry_n_954492.htmlpage1 


M. Saadat Noury

Dear Shazde

by M. Saadat Noury on

با سپاس و در پاسخ، سروده ای از سیف فرغانی تقدیم حضور می شود

ای پسته‌ی دهانت نرخ شکر شکسته/وی زاده‌ی زبانت قدر گهر شکسته 
من طوطیم لب توشکربودکه بینم/درخدمت تو روزی طوطی شکرشکسته 
آنجا که چهره‌ی توگسترده خوان خوبی/گرددزشرم رویت قرص قمرشکسته 
چون باز گرد عالم گشتم بسی و آخر/در دامت اوفتادم چون مرغ پرشکسته 
نقد روان جان را جوجو نثار کردم/زین سان درست کاری ناید زهر شکسته 
من خودشکسته بودم از لشکرغم تو/این حمله بین که هجرت آورد برشکسته


M. Saadat Noury

Dear Tavana

by M. Saadat Noury on

با سپاس و در پاسخ، سروده ی دیگری از پروین اعتصامی تقدیم می شود

کسی که بر سر نرد جهان قمار نکرد/سیاه روزی و بدنامی اختیارنکرد
کسی زطعنه‌ی پیکان روزگار رهید/ که گاه حمله‌ی او،سستی آشکارنکرد


All-Iranians

9-11 by Lois

by All-Iranians on

My whole world is falling down
Nine one one, nine one one.
In smoke and debris our loved ones drown
Nine one one, we say.

Husbands, brothers, sons, and dads
Nine one one, nine one one,
Wives and sisters, daughters, moms,
All come to help that day.

Senseless deaths from hate and war,
Nine one one, nine one one,
In our homeland or yonder shore,
When will it go away?

Our children need us to be there,
Nine one, one, nine one, one,
To give them tender love and care
that drives their fears away.

//www.9-11heroes.us/911-memorial-poems-c.php


Shazde Asdola Mirza

حمله واژه به فک شاعر

Shazde Asdola Mirza


 

حمله کاشی مسجد به سجود
حمله باد به معراج حباب صابون
حمله لشکر پروانه به برنامه دفع آفات
حمله دسته سنجاقک به صف کارگر لوله کشی
حمله هنگ سیاه قلم نی به حروف سربی
حمله واژه به فک شاعر

//www.avayeazad.com/sohrab_sepehri/sedaye_paye_ab/1.htm


All-Iranians

Gol Gofti Tavana

by All-Iranians on

سگ هم سگ زمان پروین! رحمت و مغفرت حق تعالی ارزانی او!

Please view

سگ ها و آدم ها//iranian.com/main/blog/all-iranians-23


M. Saadat Noury

Dear Anahid

by M. Saadat Noury on

Thank you for your kind comment; please accept this poem by Khaajoo Kermaani in return

هر شبم شبروان خیل خیال/ حمله آرند و راه خواب زنند/ خیز خواجو ببین که سرمستان/ در میخانه از چه باب زنند

 


 


Tavana

Simply Beautiful

by Tavana on

هراس نیست مرا هیچگه ز حمله ‌ی گرگ/هراس کم دلی بره‌ی جبان دارم
هزار بار گریزاندمت به دره و کوه /  هزارها سخن، از عهد باستان دارم
شبان، بجرات وتدبیرم آفرینها خواند/من این قلاده‌ی سیمین، ازآنزمان دارم

سگ هم سگ زمان پروین! رحمت و مغفرت حق تعالی ارزانی او!


M. Saadat Noury

For All-Iranians

by M. Saadat Noury on


Anahid Hojjati

Thanks Ostaad Saadat Noury for great collection

by Anahid Hojjati on

my favorites are those from€ hafez, parvin and i also like yours. thanks.


All-Iranians

Thanks for your blog

by All-Iranians on

But why we should listen to Aaron Tippin - Where The Stars & Stripes & The Eagle Fly?