سروده های باران و پرنده وانتظار


Share/Save/Bookmark

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
12-Apr-2010
 

xxx

باران بریز

شهراست پر غبار و هوا تیره است و تار
ابر سیاه همهمه دارد به آسمان
انبوه دود و خاک نشسته به صحن باغ
دار و درخت و شاخه ی گل ، چهره بوته زار
دیریست باغبان نگرفته سراغ گل
بر بسته بار و منزل دیگر گزیده است
آشفته خاطری زده ره بر درون باغ
بس شیره های شهد درختان مکیده است
باران بریز
رگبار قطره های زلال آب
دار و درخت و شاخه ی گل شستشو بده
ای باغبان شهر
برخیز و خاک سوخته را رنگ و بو بده
باران بریز : رگبار قطره های زلال آب

دكترمنوچهرسعادت نوري

 

پرنده

خوش آن مرغی که در بند قفس نیست
خوش آن مرغی که از محبس ، رها شد
شکسته بال ، اگر مرغی کند زیست
چه حاصل در قفس ، یا بر فضا شد

دكترمنوچهرسعادت نوري

با الهام از روانشاد صادق سرمد  که چنین سرود

 چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد/ چه نکوتر آنکه مرغی ز قفـس پریده باشد/ پـر و بـال ما شکستند و در قفـس گشـودند/ چه رها چه بسته مرغی که پرش بریده باشد 

 

انتظار

من در گذ ا ر راه تو بودم به گوشه ای
صبح پگاه بود و تو ، از در درآمدی
با عشوه رخ نمودی و دادی تو بوسه ای
گفتی خوشا ، میان عزیزان سر آمدی
بس روز و شب که آتش عشقت به جان دمید
من باخیال روی تو آن گوشه  ، بیقرار
چشمان من به راه تو مانده ست ، پر امید
از بهر بوسه های دگر، لب  به انتظار

دكترمنوچهرسعادت نوري

 بر گرفته از مجموعه سروده های امید و آرزو

xxx


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

To Homan, Red Wine, Jolly Me, Ladan, & All-Iranians

by M. Saadat Noury on

Thank you for your comments, insights & contributions.


All-Iranians

مرغ پرنده

All-Iranians


مرغ پرنده اگر در قفسی پیر شود

همچنان طبع فرامش نکند پروازش: سعدی


All-Iranians

Great Poetry

by All-Iranians on

Thank you.


Ladan Farhangi

نمونه ي ديگري ازسروده هاي صادق سرمد

Ladan Farhangi


بر بزرگان جمت اشكي نميريزي ولي
در عزاي تازيانت عيش عاشوراستي
بر ابومسلم نميگريي كه خنداندت ولي
در غم طفلان مسلم شيونت برپاستي
صد هزاران لاله از ايران زمين  شد داغدار
 تو هنوزت شيون از داغ دل ليلاستي
اينهمه سردار ملي غوطه زد در خاك و خون
باز چشمت اشگريز اصغر و صغراستي
گريه بر خواري خود كن گر سر زاريت هست
خنده بر شادي خود كن گرت استغناستي
گريه كن بر انقراض دولت ساسانيان
كاين مذلتها همه برخاسته زآنجاستي
قرنها سعي تو در بيگاري بيگانه رفت
بر سرت بيگانه زآنرو سرور و آقاستي


Ladan Farhangi

Thank you Jolly Me

by Ladan Farhangi on

Loved your videos and the songs.


Ladan Farhangi

One better than the other

by Ladan Farhangi on

And thank you for sharing.


Jolly Me

خیلی با صفا

Jolly Me


 

این هم چندتا آهنگ باران

 

 

 


Red Wine

...

by Red Wine on

به به و به به که ما (خانه خراب) از دیدن شما شاد و از خواندن شعر شما بسی‌ مسرور گشتیم ...

امشب قدری ناخوشیم.. چه کنیم ؟ که تنها به لطف باده نوشی، سر خوشیم..

افسوس که صاحب نفسی پیدا نیست

فریاد که فریادرسی پیدا نیست

بس لابه نمودیم و کس آواز نداد

پیداست که در خانه کسی پیدا نیست

از شما سپاسگزاریم.

 


Homan Mohabadi Ebrahimi

شعر با ران از سیف فرغا نی

Homan Mohabadi Ebrahimi


جهان سر به سر ظلم و عدوان گرفت
درو عدل و احسان نخواهیم یافت
ازین سان که دین روی دارد به ضعف
درو یک مسلمان نخواهیم یافت
مسلمان همه طبع کافر گرفت
دگر اهل ایمان نخواهیم یافت
ازین قوم نیکی توقع مدار
کزین ابر باران نخواهیم یافت


Homan Mohabadi Ebrahimi

Good Poetry

by Homan Mohabadi Ebrahimi on

Thank you for sharing.